Z Bloggen

På denne side holder du dig opdateret om udviklingen af Z-udskrifter, med alle ændringer og nyheder siden 1. oktober 2016. Se også bloggen vedrørende Z-udskrifter for SIS

NYT: Se også bloggen vedrørende Z-udskrifter på det nye UDDATA+

Ændringer skrives kronologisk i toppen af denne side. Se de vigtigste ændringer i listen over nyhedsbreve.

For at komme med ønsker og fejlmeldinger, opret en supportsag.

17/7 2020: Z8065 har fejlet siden sidste rettelse. Det er nu rettet.

22/6 2020: Der har hersket lidt forvirring om, hvordan data skal være for at kunne indlæse Z8065 til Dansk Førstehjælpsråd. Vi er nu vendt tilbage til CPR – Navn – email som for to uger siden.

16/6 2020: Z136 kan nu sorteres på både navn og CPR.

11/6 2020: Rettelse – Z8060 har beroet på en forældet EASY-tabel, så outputtet af elevers kvalifikationer til hovedforløb manglede mange af de nyeste års kvalifikationer. Tilsvarende er Z8029 rettet. Sig til hvis du bruger Z362, Z376 eller Z422 – pt prioriterer vi ikke at rette dem også.

10/6 2020: Ny udskrift Z8211 viser AMU elever, til AUB faktura for skolehjemsophold.

9/6 og 10/6 2020: Overskrifterne i Z8065 er ændret til at passe til indlæsningsjobbet.

4/6 2020: Ny udskrift: Z8212 viser en eksamensbegivenheds elever og deres sidste standpunktskarakter på faget. Det bruges som tastebilag til de elever, der skal have kopieret STA karakteren over som EKS karakter, grundet Corona.

2/6 2020: Z393 har fejlet siden 28/5 – det er rettet nu.

28/5 2020: Z393 aktivitetslisten viser nu (ved ja til detaljer) max (hold kvotient) og min (minimum antal tilmeldte)

3/4 2020: Der er nu en hjælp til at få CPR numre til at makke ret i blandt andet Z8502 . Find den her: Sådan ødelægger Excel dine CPR numre og sådan fikser du det

20/3 2020: Z8139 medtager nu skoleperiodens navn.

20/3 2020: Z8198 medtager nu holdet knyttet til skoleforløbet.

20/3 2020: Rettelser: Z0006 er nu oppe på version 1.11 – se versionsstyring på Z0006-siden. Z8198 har fejlet siden i forgårs, og er rettet.

18/3 2020: Rettelse: Aftaletypen på skolehjemselevers uddannelsesaftale på Z8198 skal være AFPV eller LAND – ikke fx PIU eller SKPS. Vejledningen har sagt at alle andre rekvirenter end DIV medtages, men i virkeligheden findes kun elever med UVM som rekvirent. Nu er vejledningen rettet og udskriften fortsætter med kun at finde UVM-rekvirent-elever.

16/3 2020: Ny udskrift: Z0006 eksamenstrækket, der kan finde, udvælge og prioritere elevernes prøver på 1.g , 2.g og 3.g er nu klar. Den erstatter sidste års Z0005, der kun gik til 2.g og desuden er der kommet nye regler for udvælgelse i 2020.

2/3 2020: Tak til Charlotte fra Rybners for at beskrive sin indberetningspraksis i brugen af Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold . Find hendes beskrivelse i vejledningen under “Case”

12/2 2020: Seneste justeringer af Z8198 AUB til skolehjem: Ugenr og oplysninger om aftalen er med.

5/2 2020: Gårsdagens ændring i Z423/5 afstedkom en fejl, der nu er rettet.

4/2 2020: Uddannelserne 2553 og 2554 er nu med i gruppen af præsentationsuddannelser i Z8123 Effekten af brobygning

4/2 2020: Tilsvarende ændringer til herunder er gennemført på Z8xxx serien – nogle af udskrifterne kigger i forvejen kun på EUD, så FGxx ‘forløbet’ kan højst optræde på:  Z8073 Z8074 Z8086 Z8111 Z8116 Z8118 Z8122 Z8172 Z8176 Z8186 Z8187 Z831.

4/2 2020: Ændring: Z425 og Z423 har hidtil kategoriseret forløb, der hverken lignede GF eller HF som HF. Nu kigges der på forløbsgruppen, og hvis den ikke er 01, dvs EUD, sættes forløbet til koden FG efterfulgt af formålsgruppen. Således bliver 10.klasse til FG18 og Brobygning til FG16.

28/1 2020: Z8105 kan nu afgrænses til at se bort fra lokale fag

17/1 2020: Ny udskrift: Z8210 AMU-beviser laver en flettefil til at hjælpe med at bygge beviserne selv, indtil man kommer på UDDATA+

10/1 2020: Z8193 Finder nu kun skolehjemsberettigede elever der starter skoleforløb i afgrænsningsperioden. Før krævedes blot overlap.

9/1 2020: Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold ser nu bort fra elever med rekvirenten DIV

8/1 2020: Rettelse: Z546 pauselisten medregnede alle holdplaceringer, knyttet til dagens skemalagte hold. Så kantinen ville overvurdere antallet af elever til stede i pausen med tidligere og kommende deltagere på holdet. Nu medtages kun aktivitetsplaceringer aktive på afgrænsningsdatoen.

7/1 2020: Godt Nytår! Første justering i det nye år er, at når holdudskrifterne laver linjeskift i et datafelt, så skriver den videre end første ord på anden linje, fortsætter evt. på en tredje linje etc. Vi har ikke overblik over om det ødelægger noget, eller om vi skal begrænse det maksimale antal linjer vi vælger at skrve. Det redder i første omgang lidt de lange overskrifter, folk gerne vil skrive på udskrifter med valgfrie antal kolonner.

13/12: I Uddannelseskolonnerne på Z8155 står der nu UVMfag og betegnelse i stedet, når det er AMU-bidrag, der er tale om.

10/12: Ny udskrift: Z8198 viser antal kostdage for skolehjemselever. Den bruges til at danne en faktura til AUB for EUD kostophold. Reglerne for Landbrugsskoler er lidt anderledes, men som udgangspunkt kan de bruge samme træk.

9/12: Fejlrettelse Z8195 optalte kun dubletter for skema i 2019. Så man fik ikke taget højde for samlæste hold hvis man bestilte for fx 2018.

6/12 Ny udskrift: Z8266 er en version af Z8066 tilpasset SKT. Den har bla. flere kontaktoplysninger pr elev og en anden formatering.

28/11 2019: Z8119 kan nu vælge alle 10 CPR cifre

28/11 2019: Z8105 medtager nu ansvar.

27/11 2019: Fejlrettelse af lokalestatistikken Z548 der skrev hvert lokale på to linjer i stedt for kun 1 og ikke havde anden halvdel af lokalerne med. Den fejl er muligvis kun blevet oplevet ved en ganske bestemt kombination af J/N afgrænsninger.

8/11 2019: Fejlrettelse: Z548 Lokalestatistik kunne fejl hvis man valgte den pladsbaserede version og Ja til at medtage tomme lokaler.

4/11 2019: Ny udskrift: Z8196 er en fraværsudskrift der er afledt af Z600 fraværsprotokollen ligesom Z8120, men med arbejdsgiveroplysninger.

31/10 2019: Z8102 har to nye felter: NS_debitor og Ordrenummer

30/10 2019: Ny udskrift: Z8197 ligner Z8059 men kigger ikke på manglende skemalægning på tælledage men på alle skoledage og er beregnet til at kigge en uge frem og komme passive elever i forkøbet.

30/10 2019: Z8119 har nu fået en kolonne med fødselsdato i formatet DDMMYY – det har betydning for tilskud hvis man er under18.

22/10 2019: Ny udskrift: Z8195 er en klon af Z8057 men som medtager hold. Det genindfører de dubletter, som Z8057 blev skabt for at undgå, men hver datalinje viser, hvor mange hold, læreren gaber over i skemabegivenheden, og viser en kolonne med ratioen klokketimer/antal hold i begivenheden.

14/10 2019: Z8118 kan nu vælges til at medtage værgeCPR, hvis elev eller værge skal underrettes om ETU i e-boks inden undersøgelsen. Læs den nye bekendtgørelse

18/9 2019: Fejlrettelse: Z429 viste ikke det første praktikforløb.

9/9 2019: Medarbejderlisten Z823 medtager nu meda-ID.

14/8 2019: Ny udskrift: Z8193 viser alle skolehjemsberettigede elever og hvorvidt de er booket på skolehjem eller ej.

13/8 2019: Z8139 markerer nu også en elev til manuel behandling med M hvis eleven er omgænger på skoleforløbet.

13/8 2019: Rettelse: Enkelte udskrifter fik ikke kontaktlærerforhold med, hvis de havde “uendelig” slutdato. Det gælder Z8086, Z8186, S0029, Z801, Z821, Z844

1/8 2019: Rettelse. Dubletter fjernet i Z8040

22/7 2019: Ny udskrift: Z8192 sammentæller Undervisningstimer på brobygning

26/6 2019: Kritisk fejl opdaget i Z8076, Z8176 og Z8178, der har blandet lidt rundt i elevens forhold, hvis eleven havde flere afgange i sin skoletid. Man bør køre sin statistik på disse udskrifter om igen.

19/6 2019: Z8139 medtager nu også skoleperiode GR blandt dem, der er berettiget til godtgørelse.

23/5 2019: Lille justering af Z429 forandringen 5.april: Nu hentes virksomhedsnavnet, hvis det findes, ellers lærestedet på arbejdsgiveren.

2/5 2019: Lærer-skemaet Z571 kan nu afgrænses på lektionsnumre. Defaultværdierne er som hidtil lektion 1-10.

1/5 2019: Z8107 AMU Beståelse medtager nu også perioden for skolefaget på holdet. Der listede sig her en fejl ind, så datoerne blev først rigtige 3.maj.

1/5 2019: Z160 Kontaktlærerudskrift har nu afgrænsningen “Medtag kun aktive elever“, som kræver af kontaktlærerens elever, at de har en aktiv holdplacering på den valgte dato. (gælder også Gråsten LS’s Z7160 lærerversion)

11/4 2019: Ny udskrift: Z8191 Hold uden skema viser som antydet i titlen aktiviteter, der ikke har og aldrig har haft skemabegivenheder tilknyttet.

9/4 2019: Rettelse: Z220 Medarbejderfotos kommer med en lille finte til at omgå kravet om SLS-oplysninger. Hvis du afgrænser på listen “+Z220” i afgrænsningen initialer(+), kommer alle medarbejdere på pr.datoen med ud. Der var indtil i dag en fejl i listen, så den ikke kunne bruges.

5/4 2019: Z429 Elevstatistikken medtager nu arbejdsgiver, hvis man medtager detaljer.

26/3 2019: Z429 Elevstatistikken, der blev omkalfatret den 8/3 kom desværre med den fejl, at elever på sidste skoleforløb på uddannelsen stod som aktive i afgangsårsag-kolonnen. Det er rettet nu.

22/3 2019: Ny udskrift: Z8190 Dimittenders skæbne. Den viser, hvilke tidligere studenter fra skolen, der siden er startet på EUD eller en anden uddannelse på skolen. Vælger du et dimissions-år, får du en liste over eleverne. Afgrænser du ikke på år, får du tallene for hele skolens historie.

21/3 2019: Ny udskrift: Z181 Ansøgerfiler 2 . Den er mage til Z180, bortset fra at den også medtager allerede behandlede ansøgninger. Det er til hvis man alligevel efter optagelse vil se elevens ansøgningsfiler. Ligesom Z180 er den i rettighedsgruppen Z-elev-fortrolig.

 

21/3 2019: MARTS-NYHEDSBREV UDSENDT. Det refererer til ændringerne mellem denne linje og ned til 13/11 2018, hvor forrige nyhedsbrev udkom.

21/3 2019: Seneste Z0005 justering kl. 11:00: Nu medtager trækket reglen om “alle-eller-ingen-fag”. Og det optimerer udfaldet således at 2.g elever ikke unødvendigt kommer op på over 2 prøver. Læs Vejledningen for overblik over hvordan du bruger udtrækket.

19/3 2019: Nu medtager Z0005 prioritet, så man bedre kan tjekke sit valg af eksamensmarkeringer. Er det -5, er det en prøve, hvor R0005 outputtet ikke viser prioriteringen, og man manuelt har markeret prøven. Slå den rigtige prioritering op i EASY.

19/3 2019: En justering af kl. 08:13 rettelsen på Z0005 : Det viser sig at ikke alle Markeringer man foretager manuelt, sletter den oprindelige prioritering. Nu (fra kl. 11:10) beholder Z0005 prioriteringen, hvis den findes. Hvis den ikke findes og der er eksamensmarkeret, sættes en topprioritet (-5). Kl.08:13 ændringen gjorde det svært at vurdere, om man nu alligevel havde sat de rigtige manuelle eksamensmarkeringer.

19/3 2019: Ny rettelse til Z0005 her kl. 08:13: Nu tager trækket hensyn til jeres manuelle eksamensmarkeringer (de nulstillede prioriteten og gav forkert output i Z0005)

18/3 2019: Z0005 nyt – vi har nu justeret Z0005 så den tager hensyn til elever, der har faget på højere niveau næste år og derfor ikke skal op i år – virkningen trådte i kraft kl.15:03 i dag.

18/3 2019: Ny udskrift Z0005 R005 resultat 1.g 2.g hjælper med at finde elever og prøver, der blev genereret med R005. EASY skriver her, at gymnasiereformens nyeste uddannelsesversion ikke automatisk udtrækker eleverne. Men Z0005 tager altså udgangspunkt i den seneste R005 kørsel og finder alligevel en liste, der kan være til støtte ved dan manuelle oprettelse af eksamensmarkeringer. Bemærk at vi har lagt udskriften i den særlige rettighedsgruppe Z-udskrifter-eksamen, så ikke alle skolens administrative medarbejdere kan køre den.

13/3 2019: “Z393 Kursusliste” har nu fået en mulighed for at sortere på ansvarsområde. Ansvaret vises kun hvis der sorteres på det, og det i første kolonne.

13/3 2018: Z8023 Manglende fraværsregistreringer datoformatet er nu mere excel-venligt med bindestreger som skilletegn. Desuden medtages antal  elever, så man kan frasortere evt. tomme skemabegivenheder.

8/3 2019: Z429 Elevstatistikken er nu blevet omkalfatret grundlæggende til en måde, der kører meget hurtigere, og mere stabilt Der kan være enkelte afvigelser i start- og sluttidspunkt på elevforholdene i forhold til før, især hvis eleven har forhold, der afviger fra normalen, dvs. en anden rækkefølge end RKV-GF1-GF2-HF.

8/3 2019: Z394 AMU-årselevliste med fag fejlede indimellem. Fejlen er fundet.

8/3 2019: Skoleforløbslisten Z8048 Elevtyper 2 medtager nu formålsgruppe – en gruppering af uddannelserne. Det er første udskrift, der viser dette felt – sig til hvis du vil have dette felt med på andre udskrifter.

7/3 2019: Rettelse: Z823 Medarbejdere m. email pr. afd/aftale på dags dato medtog også fremtidige arbejdsforhold. Nu er kun aktive forhold med. Tilføjelse: Stillingsbetegnelse kom med på detaljeversionen af udskriften for et par uger siden.

7/3 2019: Nu er der en pivotskabelon over Z8172, der samtidig viser overgangsfrekvens vist pr uddannelse, aldersgruppe og årgang. Find den i pivot-banken og erstat datasætte med dine egne Z8172-data.

6/3 2019: Z800 Læresteder-liste medtager nu elevens seneste hold pr dags dato som sidste kolonne

6/3 2019: Rettelse: Kolonnerne i Z8062 var forskubbet.

5/3 2019: Rettelse:Z8023 Manglende fraværsregistreringer tjekker nu flere steder, at der ikke er fraværsregistreret. Tidligere blev der kun tjekket for en EASY-registreret fraværsregistrering, ikke UDDATA’s egen.

1/3 2019: Z8186 fraværsstatistikken, der medtager arbejdsgiver, kræver nu ikke længere en arbejdsgiver. Grunden til at det ikke er sat på den gode gamle Z8086, er at det ud over at gøre udskriften langsommere, også introducerer dubletter, hvis eleven har to  samtidige aftaler.

1/3 2019: Fejlrettelse : Elever med første tælleperiode i et kalenderår (Z8099)  virkede ikke – fejlen har ligge ubemærket siden nytår.

27/2 2019: Z831 Karaktergennemsnit og elevantal medtager nu feltet GH (grund- eller hovedforløb) hvis man medtager skoleforløbet

27/2 2019: Ny udskrift: Z8189 opremser de fag, der er på AMU-hold, samt elevantal og fagenes perioder.

26/2 2019: Rettelse: Z8136 har nu fået rettet datosorteringen.

8/2 2019: Siden omkalfatringen har Z425 haft en forkert prioritering af de såkaldte “kunstige afgange”. Nu prioriteres en (evt historisk) afgang over et færdiggørelsestaksamenter, som igen prioriteres over et skift fra GF til HF og over skift fra RKV til GF. For elever på sidste skoleforløb uden afgangsårsag ses der nu også efter færdiggørelsestaksameter til at sætte den kunstige afgangskode 0FÆ på.

1/2 2019: Rettelse: Holdudskrifter med CSV kunne blive “skæve” når feltet med lærestedsemail i EASY indeholdt et semikolon. Det erstattes nu af komma.

1/2 2019: Z073 indeholder nu elevtype (ændringen kom egentlig 19.dec)

1/2 2019: Fejlrettelse: Z620 virkede ikke.

31/1 2019: Z572 (som er et ZLærerSkema) skal nu afgrænses på lektionsnumre. Der var en skole der som default brugte op til lektion 12 på en normal dag.

31/1 2019: Z381 har afgrænsningen “medtag Fagfordeling” og den og andre i Z38x-familien dublerer ikke fagbudgettet pr hold, hvis der er flere lærere og man har valgt at se elevlektioner.

30/1 2019: Nu kan studievejlederlisten Z101 undlade elevens adresse og telefonoplysninger.

28/1 2019: Fejlrettelse: Z822 AMU liste med EAN nr har fejlet siden april i fjor. Det blev først opdaget nu, da den åbenbart er sjældent brugt 🙂

28/1 2019 Z429 Elevstatistik medtager nu postnr hvis man siger J til detaljer.

24/1 2019: Hvis du skal offentliggøre gymnasiale fraværstal på skolens hjemmeside, så KAN du bruge Z-udskrifter. Vi anbefaler dog vores fraværsvindue. Se vejledningen.

22/1 2019: Z8188 er nu udvidet med medarbejderafgrænsning. 30/1: Nu er Z8188 ændret, så initialer-afgrænsningen ikke bestemmer, hvilke skemabegivenheder, der kommer med, men blot pririteres det afgrænsede initialer at komme i Initialer1-kolonnen.

18/1 2019: Dagens Pivot-tip: Ved blot at sætte hak i “Tilføj til datamodellen” når du laver en pivot, kan du tælle unikke forekomster i din pivot-tabel. Datamodellen kan mange andre ting, men det behøver man ikke sætte sig ind i for at udnytte denne ene egenskab. Se videoen her.

16/1 2019: Ny udskrift: Z8188 Skemabegivenheder 2 viser en linje pr skemabegivenhed pr hold, og de første 6 medarbejdere/lokaler. Vi har flere skemabegivenhedstræk, der adskiller sig netop ved, hvor mange datalinjer der skal optræde i tilfælde af sammenlagte hold, lokaler, lærere og skemabegivenheder.

16/1 2019: Når vi overgår fra EASY til UDDATA+ skal vi have luget ud i gamle data. Vi dedikerer den nye Z82xx-serie til hjælpeudskrifter til oprydning. Første udtræk i serien finder alle elever, der har været passive i 5 år uden at have afgangsdato. Før man begynder at afgangsmelde alle sine 200.000 historiske intro/brobygningselever, bør man dog afvente den instruks, vi udarbejder. Den nye udskrift hedder Z8200.
En anden udskrift, Z8039, har fået initialer-afgrænsning, så man på én medarbejder kan finde alle fremtidige skemabrikker. Disse forhindrer nemlig nedlægning af medarbejderen i EASY.

14/1 2019: Handleplansudskrifterne ser nu bort fra afgang 31 og 66. Følg alle ændringer til hjælpeudskrifterne til Handleplan for Øget Gennemførelse 2019.

7/1 2018: Skemaudskrifterne (Z5xx) har fejlet i en times tid, i perioden kl. 13-14 i dag. Nu virker de igen

4/1 2018: Vi har nu lanceret et nyt kundecenter. Følg linket og læs mere om det.

4/1 2018: Fejlrettelsen fra 20/12 der potentielt kunne give dublerede data hvis en skoleperiode historisk havde haft mere end ét gyldigt TMK, er nu foretaget på resten af Z-udskrifterne. Det omfatter Z348, Z375, Z423, Z425 og Z429.

21/12 2018: Endnu en dublet-kilde fjernet i Z8186, der er en klon af Z8086 Fravær, blot med elever med aftaler: De slettede aftaler var ikke fjernet, så nogle elever optrådte både med en slettet og en ny aftale.

21/12 2018: Samme fejlrettelse som i går er nu udført på hele Z8xxx-serien, og omfatter: Z8030, Z8040, Z8048, Z8053, Z8054, Z8064, Z8072, Z8076, Z8077, Z8092, Z8099, Z8111, Z8112, Z8118, Z8122, Z8124, Z8155 (skolehjemsdelen) og Z8186.

20/12 2018: Z8086 Fravær havde en fejl der gav dubletter for skoleperiode der historisk har haft mere end 1 gyldigt tilskudsmærke for undervisning. Fejlen kommer også til at blive konsekvensrettet de næste dage.

20/12 2018: Z873 Skoleforløbselever i CSV version medtager nu værges telefonnummer. Se alle udskrifter med værgeoplysninger.

18/12 2018: Rettelse: Z835 blev tom hvis man ikke skrev noget i aktivitetsafgrænsningen.

17/12 2018: Z8136 kan nu afgrænses på en population af elever, der går på et hold.

10/12 2018: Z349 og Z449 (hhv. Mesterlære og produktionsskole tilskuds-hjælpe-udskrift) kan nu medtage elevens postnr/by ved at sige Ja til at medtage adressen.

7/12 2018: Vi har oplevet nogle performanceproblemer med Z42x serien et stykke tid. Nu har vi prøvet en anden måde at hente de samme data på. I første omgang er Z425 blevet gjort hurtigere. Planen er at Z427-9 bliver ordnet efter samme opskrift, hvis dette er en succes.

4/12 2018: Nu summeres timer pr dag pr elev i Z8136

29/11 2018: Ny Udskrift: Z8186 viser fravær for elever med igangværende aftale/lærested

20/11 2018: Ny Udskrift: Z8139 viser skoleforløbselever berettiget til AUB og befordring

19/11 2018: Z8141 medtager nu elevnavn og kan afgrænses på hold

15/11 2018: To nye udskrifter: Z8172 og Z8175 ser på overgange fra hhv GF2 til Hovedforløb og fra GF1 til GF2.

 

13/11 2018: NOVEMBER-NYHEDSBREV UDSENDT. Det refererer til ændringerne mellem denne linje og ned til 30/8 2018, hvor forrige nyhedsbrev udkom.

8/11 2018: Ny udskrift: Z8141 Gymnasiale dimittenders karakterer finder alle, der blev student med bevis på den valgte termin og dernæst alle karakterer undervejs på den enkelte elev, uanset om den optræder på beviset eller ej.

5/11 2018: Ny udskrift: Z8140 Elevflytninger, hvormed den enkelte skole på en given uddannelse kan følge med i dels hvilke og hvor mange elever har I sendt afsted og til hvilken skole – og dels hvilke og hvor mange elever har I modtaget og fra hvilken skole.

29/10 2018: Z873 har fået værgeoplysninger med i flettefilen

26/10 2018: Ny udskrift: Z8171 er en mere datavarehus-tro version af Z8071 der fortæller om overgangsfrekvens for et optag af GF2’ere. Den viser også, om eleven havde en evt. fortid på GF1 først.

26/10 2018: Z8086 Fravær medtager nu kontaktlæreren på dags dato.

22/10 2018: Z8030 Skoleforløbshistorik medtager nu central perspektivkode for en evt. afgang.

12/10 2018: Z8170 Frafald på GF1 er nu udgivet. Den fokuserer på en af de supplerende indikatorer, men helt specifikt på GF1-startere, og er en genopfriskning af Z8070, bedre egnet til direkte sammenligning med Datavarehuset for Handleplan til Øget Gennemførelse.

9/10 2018: Z8059, Manglende Skemalægning på Fuldtid, der bruges til at tjekke, om eleverne er skemalagt på deres tælledato, kan nu også udvides til at kræve, at holdet også er fraværsregistreret på dagen, hvis revisoren kræver dét.

9/10 2018: Fra nu af beskrives ændringer til udskrifterne vedrørende Handleplan for Øget Gennemførelse 2019 ovre på  HPØG 2019-siden i en separat blog. Kun nyoprettede udskrifter nævnes her.

5/10 2018: Der er lavet en side om HPØG 2019 til at holde styr på alle sommerens og efterårets opdateringer af udskrifter til hjælp til Handleplanen for Øget Gennemførelse.

5/10 2018: Z8179 Frafald fra start på GF er opfrisket med de nye rettelser til forløbsdefinitionen fra Z8180. Sosuskolernes praktikforløb er med, håndteringen af afgangsårsag 1 er bedre, og man kan under visse omstændigheder afbryde grundforløb henover nytår.

4/10 2018: Rettelse: Visse udskrifter, der fraregner elever med fritagelser for at optræde i skema er nu mere specifikke – eleverne skal være fritaget for Undervisning for ikke at optræde i skemaet. Det gælder Z8008, Z8036, Z8046, Z8086, Z8115, Z8116, Z8120 og Z8136.

3/10 2018: Ny udskrift: Z8180 Elevkarrierer danner skelettet for de nye versioner af overgangsstatistikkerne, der forsøger at efterligne uddannelsesstatistik.dk.

3/10 2018: Fejlrettelse: “Elever med fag over obligatorisk niveau“-udskrifterne havde en gevaldig fortegns-fejl, så den viste eleverne, der kun havde fag på niveauer UNDER det højeste obligatoriske niveau. (Hvilket ikke burde kunne lade sig gøre). Nu er det rettet og klar til HPØG 2019 (Det gælder Z8173 og Z8073)

28/9 2018: Gråsten Landbrugsskole har fået oprettet 16 holdudskrifter med forsimplede afgrænsningsmuligheder i ZLærerskema rettighedsgruppen. Vi ville ikke udvider porteføljen på alle andre skoler så drastisk uden at spørge – så sig til, hvis I også er interesseret i, at lærerne kan udskrive Z067, Z070-075, Z084-090 og Z160-161 (Alle Z-numrene er så 7000 større, dvs. de hedder Z7067 etc.). De fleste er med x antal valgfrie kolonner, mens de to sidste er kontaktlærerudskrifter.

20/9 2018: Ny udskrift: Z8166 Elever på udd med fremtidige hold er en klon af Z8066, der i stedet for at tage udgangspunkt i ét hold tager udgangspunkt i én uddannelse.

19/9 2018: Z785 Uddannelsesplan kan nu afgrænses på tid. Hidtil har den vist alle skoleforløb og aftaler til evig tid.

19/9 2018: Vores supportsystem er nu begyndt at udsende evalueringsskemaer til 10-20% af de sager, vi modtager. Man bliver bedt om at sætte 1-5 stjerner inden for nogle kategorier og kan efterlade en kommentar til supportforløbet.

18/9 2018: Z8138 kan nu afgrænses på hold.

14/9 2018: Z8000 Aktuelle medarbejdere medtager nu email adresse.

13/9 2018: Rettelse: Z8128’s viser nu elevernes første skoleforløb på hovedforløb og GF2, ikke det sidste.

11/9 2018: Rettelse: Z8012 gav en masse dubletter, da AMU -elever ofte har flere skolefag-på-holdplaceringer på samme fag.

11/9 2018: Ny udskrift: Z8138 er udviklet til Region Sjællands FAST-projekt til tre skoler. Andre skoler kan dog også bruge den til at se email adresser på et optag af grundforløbselever.

11/9 2018: Z172 Dørskilte har fået fjernet pladsnummeret, mens navnet er gjort større

7/9 2018: Z8116 Fraværsudvikling har nu også kolonnerne med Grund-/hovedforløb samt Lokation, hvis man vælger at medtage detaillinjer

7/9 2018: Fejlrettelse – vi kom til at introducere en fejl i Z8088 den 23/8 så den ikke virkede før nu.

6/9 2018: Z620 Virksomheder med AMU-kursister medtager nu elevens rekvirent (fra skolefaget på holdplaceringen, alternativt holdplaceringen)

6/9 2018: Ny udskrift: Z8137 Tjekliste for læreres lønoplysninger ser efter lærere med undervisningsroller og tjekker om de  er registreret korrekt i EASY.

6/9 2018: Fejl rettet kl 12:56Elevtype-tabellen er ikke længere tom , men den var det i dag fra i hvert fald kl. 11:13. Derfor optrådte ingen elever med elevtype på vores udskrifter i den periode.

5/9 2018: Nu vises også aktivitetsansvaretZ703 Timeforbrug 3 og det står efter lige afdelingen, hvis man vælger at se ansvar (som i forvejen satte ansættelsesforholdsansvaret på Z703)

5/9 2018: Ny udskrift: Z8136 “Techcollege fravær” viser en linje pr elev pr lektion, og er samtidig segmenteret, så det er let at lave sideskift på hver elev.

31/8 2018: Z393 Kursusliste viser nu ugenr for startdatoen for hver aktivitet, når man vælger at vise lokation.

 

30/8 2018: AUGUST-NYHEDSBREV UDSENDT. Det refererer til ændringerne mellem denne linje og ned til 8/6 2018, hvor forrige nyhedsbrev udkom.

29/8 2018: Z112 Skolefag med deltagere blev fejlagtigt tom, når man bestilte den til CSV output.

27/8 2018: Z8023 Manglende fraværsregistreringer medtager nu lærerens mailadresse (AM)

24/8 2018: Z8174 Mål 3 udskriften til at tælle elever med beståede fag på ekspertniveau medtager nu karakteren “BE”, og nu passer både tæller og nævner med Datavarehusets tal (husk at året i denne udskrift “starter” 1.februar når du bestiller udskriften)

23/8 2018: Z820 Kønsfordeling på Forløbsgrupper kunne have dublerede tal hvis skoleforløbseleverne var koblet til flere hold. Nu er holdkoblingen valgfri, og selvom man vælger at vise hold, tælles der rigtigt og vises blot det alfabetisk første af evt. flere hold.

23/8 2018: Z8088 om Udlån har nu en ekstra kolonne, hvor lektionsvarigheden er vægtet efter, hvor stor en andel af eleverne i lektionen, der hørte under ansvaret. Desuden medregnes kun lærere med undervisningsrolle.

22/8 2018: Z8133 Cicero-bibliotekstrækket tunes løbende til at virke optimalt. Nu kan det afgrænses på %, på en aktivitet eller på en aktivitetsliste – dog altid elever med nuværende eller kommende holdplaceringer. Desuden kan man skrive et andet institutionsnummer ind i filen end skolens officielle, om nødvendigt.

21/8 2018: Fejlrettelse: Z8088 “Udlån af medarbejdere” kunne dublere tallene hvis flere hold var samlæst i skemabegivenhederne

20/8 2018: Z815 Elever på forløbsgrupper” viser nu “antal tilskudsdage” for skoleforløbet.

20/8 2018: Fejlrettelse: Z429 kunne fejle, hvis man ikke skrev store O eller A i populationsafgrænsningen, men brugte små bogstaver, eller hvis man afgrænses på ansvar.

15/8 2018: Z8050 Fuldtids-Årselevtrækket medtager nu Lokation.

14/8 2018: Cicero-trækket Z8133: Plingerne omkring aktiviteterne står nu indenfor “tuborg”-parenteserne, og så står en elev nu kun 1 gang i trækket, men hvis der er flere aktiviteter, står de i en kæde mellem tuborg parenteserne. (op til 5 aktiviteter). Vi retter snart aktivitetsafgrænsningen til at kunne tage jokertegn og lister, og hvis man lader den være tom, skal det kun være fremtidige holdplaceringer. Og institutionsnummer skal kunne overrules af en afgrænsning.

13/8 2018: Har du en gammel sag liggende ubesvaret fra før sommerferien? Så giv os lige et praj – ved indførelsen af det nye supportsystem kan din sag godt være røget i svinget.

3/8 2018: Ny udskrift: Z8174 efterligner den supplerende indikator, “Elever med fag på ekspertniveau” fra “Handleplanen for øget gennemførelse“. Hidtil har vi anbefalet Z8074 til dette, men vi har lavet en anden approach, der ligner tallene i uddannelsesstatistik.dk meget bedre. Dermed har vi et samlet bud på alle supplerende indikatorer under mål 3 – som dog stadig kan forbedres ved input fra brugerne frem mod udarbejdelsen af det nye skoleårs handleplan.

2/8 2018: Også Mål3-udskriften Z8173 omkring fag på højere niveau end det obligatoriske, har fået en omkalfatring, så den nu ligner datavarehuset på uddannelsesstatistik bedre.

27/7 2018: Ivan fra EUC Sjælland har været så venlig at konstruere to nye anvendelsesmåder for udskrifter som regneark i Pivot-banken, hvor du kan sætte dine egne data ind. De er lavet for Z8135 (Lærer elev ratio) og Z8179 (overgangsstatistik)

27/7 2018: Elevtrivselsundersøgelsen i 2018: Man skal som i 2017 igen bruge Z8118, der er udviklet sammen me Ennova, til ETU.

27/7 2018: Ny udskrift: Z8176 efterligner den supplerende indikator, “Andel Talent-elever” fra “Handleplanen for øget gennemførelse”. Hidtil har vi anbefalet Z8076 til dette, men vi har lavet en anden approach, der ligner tallene i uddannelsesstatistik.dk meget bedre.

26/7 2018: Ny udskrift: Z8178 efterligner den supplerende indikator, “Andel EUX-elever” fra “Handleplanen for øget gennemførelse”. Hidtil har vi anbefalet Z8078 til dette, men vi har lavet en anden approach, der ligner tallene i uddannelsesstatistik.dk meget bedre.

25/7 2018: Vidste du, at KPI’en for fravær på uddataplus.dk er lavet af Z8086? Så bestil fraværsudskriften Z8086 for at analysere dybere på pindediagrammet i KPI’en.

24/7 2018: Ny udskrift: Z8179 lægger sig tæt op ad indikatoren “Frafald fra start på grundforløbet til og med start i uddannelsesaftale eller skolepraktik på hovedforløbet” i Handleplan for Øget Gennemførelse. Den blev i første omgang lavet for at få Z8079-trækket til at køre hurtigere, men i samme ombæring blev vi også meget klogere på, hvordan STIL definerer data.

19/7 2018: Cicero biblioteksudskriften Z8133 får nu fjernet overskriftslinien og sætter F for kvinder og ikke K. Udskriften er under stadig udarbejdelse, så byd gerne ind med ændringsforslag. Se vejledningen for aktuel status.

19/7 2018: Skolepraktik-årselevlisten Z351 medtager nu speciale.

19/7 2018: Fra starten af juli har vi taget et nyt system til håndtering af support i brug. Det betyder, at supporthenvendelser via mail eller formularen på hjemmesiden nu besvares i stil med “Din henvendelse er registreret med sagsnummer…”. Det giver os bedre overblik over sagerne i huset, og du kan til enhver tid logge ind og se sages status og referere til et sagsnummer når du taler med os.

19/7 2018: Nu er der lokation med på AMU-årselevudskriften Z8052.

18/7 2018: Rettelse: Z8114 finder nu kun seneste karakter pr fag/evalueringsform pr elev. Indtil da kunne  eleverne komme ud med flere linjer i flettefilen.

18/7 2018: Rettelse: Vi er blevet opmærksomme på at RKV ikke kun omfatter skoleperioden RK, men også RH, HR og GR. Det blev rettet i Z425 og Z429 5.juli, men nu er det også konsekvensrettet i andre udskrifter:
Vigtigst af alt i RKV-skæbneudskriften Z8124. Andre udskrifter i Z8xxx-serien søger mest at undgå RKV-skoleperioder, så ændringen her betyder mindre, men der vil være en effekt (hvis man har brugt de tre andre RKV-skoleperioder) på Z8072, Z8079, Z8111, Z8122, Z8123 og Z8132.

18/7 2018: Ny udskrift: “Lokalebegivenheder” Z8135 sammenfatter skemabegivenheder, der ligger samme sted samtidig og viser elevtal og antal lærere og deres initialer.

26/6 2018: Ny udskrift: “Hue-udskriften” Z8134 finder hver elevs sidste eksamensbegivenhed.

26/6 2018: Ny udskrift: Skoler, der bruger Cicero Bibliotekssystemet har nu et skræddersyet udtræk, Z8133  til at finde eleverne på et hold i det rigtige format til indlæsning.

25/6 2018: Z8155 der trækker årselever på tværs af de fem Årselevudtræk, viser nu typen i en kolonne for sig: FT (fuldtid) / AMU / SKPRA / SHJE / ÅU

20/6 2018: Ny udskrift: Z598 kan bruges til at søge den rigtige skemabrik til skemaudskrifterne.

20/6 2018: AMU-årselevlisten Z8033 medtager nu justeret pris fra skolefaget på holdet.

20/6 2018: AMU-årselevlisten Z8052 medtager nu aktivitetens start- og slutdato, samt ditto for holdplaceringen. Z8051, som viser ÅE for skolepraktik, medtager speciale.

15/6 2018: Ny udskrift: Z8132 Viser ugebaseret fravær og hver elevs arbejdsgiver.

14/6 2018: AMU-årselevlisterne Z8052 og Z8033 medtager nu aktivitetens lange betegnelse, samt kontooplysninger gældende på elevens sidste dag.

13/6 2018: Z440 kan nu afgrænses på aktivitetsafdeling. (Udskriften tæller skoleforløbsaktive fuldtidselever og AMU-elever på hold) Eleverne kommer med, hvis optræder på bare et enkelt hold på den valgte aktivitetsafdeling i den valgte periode.

13/6 2018: Fraværsprotokol Z600 kan nu afgrænses på et enkelt CPRnr.

8/6 2018: Lille justering: Z8107 tager nu første og sidste dato for evt. flere skolefagsplaceringer af samme amu-elev. De efterfølgende kolonner tages fra det sidste forhold. Så nu optræder hver AMU elev 1 gang pr fag pr hold.

 

8/6 2018: JUNI-NYHEDSBREV UDSENDT. Det refererer til ændringerne mellem denne linje og ned til 15/2 2018, hvor forrige nyhedsbrev udkom.

6/6 2018: KPI’en med frafald er nu lavet om til at ligne Z429, hvis denne bestilles for samme periode fra Aktive elever. Kun elever på præsentation/intro/brobygning/10.kl. etc. er med på Z429, men ikke KPI’en.

1/6 2018: Ny udskrift: Z8129 Finder elever på Svendebrevsprøve og deres karakterer.

29/5 2018: Z8050 Årseelever Fuldtid medtager nu Bygnings- og fællestakst og deres beregnede beløb ud fra bidrag.

28/5 2018: Z8111 Elevpopulation med lokation har Ivan fra EUC Sjælland nu lavet en nydelig Power Pivot over – find den i Pivot-banken og sæt dine egne data ind.

28/5 2018: Z8087 Forløbsgrupper  medtager nu skoleforløbets CØSA-formål

28/5 2018: Ny udskrift: Z8128 Startende aftaler. Viser som Z800 alle aftaler, dog ikke nær så mange informationer, og populationen af aftaler er dem med startdato mellem afgrænsningsdatoerne.

28/5 2018: Z823 kan nu bestilles meget mere simpelt (og GDPR-venligt) ved at sige N til detaillinjer. Så fås færre data pr medarbejder.

25/5 2018: Fejlrettelse: Z8087 har siden september ikke respekteret datoafgrænsningen, men har i stedet  vist aktuelle forløbsgrupper, ikke dem, der var i gang i afgrænsningsperioden.

25/5 2018: Ny Udskrift: Z8109 Deltagere pr Efteruddannelsesudvalg. Det er en liste over fag på aktiviteter, opdelt på CØSA formål og efteruddannelsesudvalg. Den tæller samtidig antallet af deltagere og opsummerer deres bidrag.

24/5 2018: Har du en nyere excel, der kan vise dine Z-udskrifts-data på 3D-kort? Se hvad det kan her: 3D-vejledning – det er ret nemt at gå til

22/5 2018: Z8047 Elevtyper viser nu med kolonner, om der er T (talent) eller X (EUX) i elevtypenavnet

22/5 2018: Z8052 Årselever AMU medtager nu Egenbetalingstaksten.

18/5 2018: Z8001 Aktiviteter uge for uge kan nu medtage OSE-ansvar og betegnelse, samt elevtomme aktiviteter.

17/5 2018: Fejlrettelse: Den 28/3 tog vi vores egen elevtype tabel i brug, hvilket speedede datatrækkene op. Der opstod dog nogle dubletter hen ad vejen (det havde hobet sig op til 1-3%) som kunne forplante sig i de dataudtræk, der bruger elevtype. Nu er det rettet således at der ikke forekommer dubletter længere.

17/5 2018: Z429 Elevtal rettelse: Hvis man valgte at se aktive elever i en periode, blev der kun taget udgangspunkt i elever, der havde et aktivt skoleforløb i perioden. Det overså således dem, der havde en pause mellem to skoleforløb, som omkransede afgrænsningsperioden, selvom udskriftens algoritme ville komme frem til at de to skoleforløb var en del af et sammenhængende forløb. Med andre ord: Nu er der flere elever med, når man vælger A for aktive elever.
Samme rettelse er også indført på den tilsvarende Z427.

14/5 2018:  Z8033  AMU-overbliks Efter-16-takst tildeles nu kun tilskudsmærkerne 16AL/16VI/16VIB/16FI/16AT.

8/5 2018: Ny udskrift: Z8131 Skemabegivenheder er det mest “rå” og omfattende skematræk; det finder alle kombinationer af hold/lærer/lokale, også for begivenheder der mangler fag eller hold/lærer/lokale.

8/5 2018: Holdelev-oversigten Z8092 medtager nu aktivitetens kortbetegnelse og uddannelsesbetegnelsen.

8/5 2018: Z812 Medarbejdere på afdeling medtager nu adresse og mail på medarbejderne. (I øvrigt rettet fejl, der har skabt fejl siden 2/5.)

4/5 2018: Z8033  AMU-overblik medtager nu Påbegyndelsestakst, Efter 16-takst og de køretekniske Fælles- og Byningstakster

4/5 2018: Z873 Elev på skoleforløb (m.evt. uddannelsesaftale) kan nu både afgrænses på pr.dato og til-/fradato.

2/5 2018: Z8004 Timeposter pr dag kan nu medtage medarbejderens CPR nummer – dog kun hvis man har ret til rettighedsgruppen “Z-ret_supp_persopl”. Samme ret kræves for at se CPRnr i  Z8082, Z8062 og Z812

23/4 2018: Rettelse: Z8114 Mesterkarakterer fandt kun karakterer på elevens seneste holdplacering på det valgte hold. Nu tages der højde for alle forløb på holdet.

18/4 2018: Z8035 elever i skolepraktik medtager nu den førstkommende holdplacering, der evt. overlapper med elevens skolepraktik-periode, samt holdets lokation.

18/4 2018: Ny udskrift Z8155 trækker årselever på tværs af de fem Årselevudtræk Z8050-54. Du kan altså få alle skolens årselever med et træk med høj detaljeringsgrad til viderebearbejdelse i regneark/pivot.

17/4 2018: Fejlrettelse: Z423 Afgangsårsager fejlede hvis man valgte at vise alder

9/4 2018: Det viser sig, at det afhænger af holdplaceringen, hvilket af evt. flere EAN-numre på et lærested, der er det anvendte. Så nu trækker Z822 og Z8126 EAN-nummeret på en ny og forhåbentlig mere korrekt måde.

5/4 2018: Z440 Elevantal, der tæller til- og afgang af elever henover en uge, medtager nu også AMU-elever. (Tilrettet 23/4 til at bruge skolefagsplaceringer. Brugen af holdplaceringer gav alt for mange AMU-elever. Det giver til gengæld store tal, for ind- og udgang, da hvert nyt skolefag tæller som noget nyt.)

5/4 2018: Z8071 GF2 til HF overgange kan nu medtage hver elev 2 gange på uddannelsen, hvis de genoptræder på et nyt skoleforløb med Ja til “omgænger”. Hvis man siger Nej til afgrænsningen “medtag omgængere”, virker udskriften som hidtil og man kan kun GF2-debutere 1 gang pr uddannelse i sin karriere.

4/4 2018: Z423 Afgangsårsager medtager nu køn, hvis man vælger at vise alder

4/4 2018: Z8033 “AMU-overblik” medtager også den takst, der beskriver egenbetalingen for kursisten.

28/3 2018: Z8031 Aftaleoversigt pr SKP-elev medtager nu godkendelsesdatoen for aftalen, hvis den er udfyldt.

28/3 2018: Z8033 AMU-overblik, der modsat Z8052 finder årselevbidrag via tilstededage og ikke AMU-bidragstabellen, medtager nu takst.

28/3 2018: Noget, der gjorde mange Z-udtræk “tunge”, har været elevtype-tabellen. Nu har vi lavet vores egen, hurtigere elevtypetabel, som opdateres hyppigt fra EASY. Vi vil i den næste tid skrive trækkene om til at bruge den hurtige tabel. Kun det “rå” elevtype-udtræk, Z8047 forbliver uberørt og bruger de oprindelige EASY-tabeller. Sig endelig til på support@uddata.dk hvis der er nogle af trækkene, der går i stykker. Her er status for, hvilke træk der er ændret pr 6/4 2018: S0053, Z800, Z8021, Z8030, Z8040, Z8048, Z8050, Z8051, Z8053, Z8054, Z8061, Z8070, Z8071, Z8072, Z8073, Z8074, Z8075, Z8076, Z8078, Z8084, Z8092, Z8118, Z8173, Z423, Z425, Z429, Z348, Z448, Z600, Z105, Z873, Z494. Og dermed alle Z-udskrifter med Elevtype. Kendt fejl pr 4/4: Nogle af elevernes slettede elevtyper forekommer stadig i vores nye elevtype tabel.

21/3 2018: Den alsidige holdudskrift Z494 kan nu også sortere på fornavn.

20/3 2018: Z8001- Elever på aktiviteter uge for uge kan nu afgrænses på ansvarsområde. Desuden medtages i sidste kolonne antallet af unikke elever, der har været med på holdet i det valgte kalenderår. Hvis man siger Ja til den nye afgrænsning, medtag detail, kommer aktivitetens start- og slutdato med.

19/3 2018: Vi har leget lidt med at strikke et hjælpe-regneark sammen til at finde den holdudskrift, du skal bruge.

13/3 2018: Z8054 Årselever Skolehjem medtager nu alder, værelsesnummer og skolehjemsafdeling på tælledato.

12/3 2018: Karakterudskriften Z8021 medtager nu feltet GH (Grundforløb 1/2/hovedforløb)

12/3 2018: GF1-definitionen i udskrifterne er nu mere korrekt (tidligere kom en del gamle grundforløbsuddannelser ud med attributten GF1). Nu regnes kun skoleperioden G1 som GF1 (dvs periodetyperne G1 og G1 PRAK). Dette har ikke den store effekt efter at reformen er trådt i kraft på skolerne, men vil give færre GF1-elever hvis man skriver ud bagud i tid, især før reformen i 2015. Rettelsen har gjaldt Z8070 et stykke tid, men er nu også gennemført på Z425, Z423, Z429 og  Z8030 Z8048 Z8061 Z8064 Z8072 Z8073 Z8074 Z8075 Z8083 Z8086 Z8092 Z8099 Z8111 Z8118 Z8122

9/3 2018: Ny udskrift: Z8127 Ansvarsområder viser skolens gyldige ansvarsområder.

8/3 2018: Z8086 Fravær viser nu elevens køn og evt. afgangsdato

 

15/2 2017: FEBRUAR-NYHEDSBREV UDSENDT. Det refererer til ændringerne mellem denne linje og ned til 21/12 2017, hvor forrige nyhedsbrev udkom.

14/2 2018: Z8173 viser ligesom Z8073 elever med fag over obligatorisk niveau til Mål 3 indikatorerne i HPØG. Den er blevet til efter at vi fra informationer fra STIL er blevet klogere på, hvilke elever og fag, der indgår. Den nye udskrift er således meget nemmere at få til at ligne uddannelsessstatistikken, mens den gamle Z8073 fortsat er et fleksibelt skolefags-analyse-værktøj.

13/2 2018: Nu kan man vælge at vise ansvarsområderZ8123 Effekten af Brobrygning

13/2 2018: Z800 Læresteder  medtager nu version og specialenummer.

12/2 2018: Z8052 Årselever – AMU medtager nu aktivitetsafdeling og friteksten fra holdplaceringen.

9/2 2018: Z8089 VTU Aftaler medtager nu også sidste aftales startdato.

9/2 2018: “Z8126 Læresteder og holdplaceringer” kan nu afgrænses på fra- og tildato for elevernes holdplaceringer

9/2 2018: Z8057 er fejlrettet – den er gået i fejl siden rettelsen med uge/år-numre 6/2.

9/2 2018: Z8124 Effekten af RKV medtager nu elevens sidste RKV-forholds lærested og rekvirent. Det er primært AMU-eleverne, der har det.

7/2 2018: Z600 Fraværsprotokol kan nu afgrænses på skoleforløb. Den viser stadig en side pr hold, men kun de af holdets elever, der går på det valgte skoleforløb.

6/2 2018: En lille justering af de udskrifter, der viser ugenummer/år. Den første dag af uge 1 næste år, ligger i 2018. Så mandag den 31.december 2018 skal i udskrifterne tilhøre “uge 1 2019”. Dette er nu tilrettet i udskrifterne Z8100, Z8038, Z8057, Z8068, Z8086, Z8116 og Z8121. (Dette har kun betydning i de sjældne tilfælde at skolen har aktiviteter i en uge 52, 53, eller 1, der går hen over nytår.)

6/2 2018: En bruger har konfereret med STIL omkring afgangskode 66: Afbrudt udveksling. Disse elever skal IKKE tages med i beregning af overgangsfrekvenser fra GF1 til GF2, GF2 til HF etc. Derfor er de nu undtaget helt fra trækken Z8070 (GF1->GF2), Z8071 (GF2->HF) og Z8079 (GF->HF). Skulle der mod forventning komme nogen hovedforløbselever med denne afgang i Z8076, får de nu kategorien “ukendt”.

5/2 2018: Nu skriver PDF-versionen af skemaer også helligdages navn i stedet for ugedagens navn. Dvs. der står “St.Bededag” i stedet for “fredag”. Denne feature virkede tidligere kun på HTML-versionen af Z5xx-udskrifterne.

1/2 2018: Fejlrettelse: Årselevlisten Z350 talte antallet af unikke elever pr. datalinje forkert.

1/2 2018: Z8118 ETU 2017 er nu bedre til at gætte hvilket hold, der er hovedhold for gymnasieelever. Det gøres ud fra danskfaget, ligesom i EN14.

31/1 2018: Z8093 Alle ansøgninger sætter nu et N3* i stedet for EASY’s værdi for feltet Optages, hvis eleven ser ud til at have trukket sin ansøgning, og det ikke er registreret på ansøgningen.

31/1 2018: Z180 Ansøgningsfiler overfører nu kun filer for de ansøgninger der ikke er behandlede, til din UBOX.

30/1 2018: Mere finjustering af Z8079. Nu bliver status for alle elever, hvor grundforløbets afslutning ligger i fremtiden, som ‘ukendt’, og elever med grundforløbsaftale (G2 PRAK) tæller kun som startet på hovedforløb, hvis de både har et FÆRTA og et kommende hovedforløbsstart (ikke nødvendigvis indenfor de 92 dage). Sammen med et par brugere mener vi nu at Z8079 rammer overgangsfrekvensen ret godt (vi kan dog stadig ikke måle overgange på tværs af skoler). Og vi vil i den næste tid overveje, om andre udskrifter skal bruge den samme fortolkning (eksempelvis Z8071 GF2 til HF overgange)

30/1 2018: Udskrift nummer 2 millioner! Jobnumrene blev nulstillet ved EASY-C overgangen for et par år siden, og siden da har alle skoler bestilt Z-udskrifter og Beviser i en fælles nummerserie. Til formiddag rundede vi bestilling nummer 2 000 000, da Lisbeth på Mercantec skrev en Z491 deltagerliste ud.

29/1 2018: Skoler, der får synkroniseret UNI-login hos os, kan nu se startpasswordet på de udskrifter, de er vant til at kunne se det på. (Z494, Z492, Z105, Z081, Z082, Z8048, Z804, Z8081, Z8092, Z8118, Z830, Z803). Desuden viser Z082 nu i CSV-filen også et J/N felt med oplysningen om, hvorvidt startpasswordet stadig er gyldigt.

22/1 2018: Ny udskrift: Z8126 fokuserer på visse attributter på holdplaceringen, herunder lærested, EAN, fritekst, rekvirent.

22/1 2018: Z8087 Forløbsgrupper medtager nu uddannelse og -kortbetegnelse.

18/1 2018: Z8076 Hovedforløbsstartere viser nu en ny definition på, om eleven har været talent i sit hovedforløb, nemlig om elevtypen inkluderede Talent-egenskaben ved hovedforløbets start. De to andre definitioner bibeholdes samtidig.

16/1 2018: Z8079 “Ny Mål 2” manglede at fange grundforløbsaftaler, dvs periodetypen G2 PRA. Aftaler af denne type starter under grundforløbet og fortsætter ind i hovedforløbet, så i princippet starter hovedforløbet dagen efter grundforløbsafslutningen. For disse elever kiggede udskriften kun efter aftaler med start inden (92) dage EFTER grundforløbsslut. Så nu giver statistikken flere elever i uddannelsesaftale og færre frafaldne. Vi justerer udskriften de kommende dage, mens vi bliver klogere. Den status, der hidtil har været vist, står i en ny kolonne til sidst, hvis den afviger fra den nye definition. De fleste er ved at være færdige med HPØG arbejdet, så denne ændring kommer mest til at spille ind i HPØG2019-arbejdet.

15/1 2018: Z348 Færdiggørelses-taxameter medtager nu speciale og -betegnelse, hvis man siger Ja til at medtage uddannelses-betegnelse.

10/1 2018: Ny udskrift: Z8130 Tjekliste for email på lærested går ud fra, at man vil have tre bestemte email adresser registreret på hver elevs uddannelsesaftale. Den viser, hvilke adresser der mangler.

10/1 2018: Nye udskrifter: Lærerudskrifterne Z7494 og Z7065 er udgivet i går til rettighedsgruppen Z-lærer-udskrifter. Det er to holdudskrifter, der har få afgrænsninger og ikke viser CPR.  Z7494 er ligesom PDF-versionen af Z494 viser mange detaljer pr elev – primært arbejdsgiver- og aftaledata. Z7065 er som Z065 med store billeder.

10/1 2018: Rettelse: Lærer-skemaet Z752 skrev alle lærere ud, når man var ikke-EASY-bruger (som har kunnet få udskrifter siden 22/9).

10/1 2018: Planlagte periodiske Z-jobs siden 20:30 i går aftes er fejlet. De er genstartet 08:30, og virker igen.

9/1 2018: Z-udskrifter havde udfald i dag mellem 13:13 og 16:45. Vi troede det var fikset 14:02, men det var kun Z8xxx serien, der var oppe at køre.

8/1 2018: Z130 Holdliste m/øvrige hold har nu afgrænsningen “Medtag alle uddannelser”. Vælger man Ja, får man elevens andre holdplaceringer på tværs af uddannelserne, ikke kun uddannelsen for det hold, udskriften er afgrænset på. Det var efterspurgt på en Sosu-skole, hvor det er normalt at elever optræder på to uddannelser.

5/1 2018: Ny udskrift Z8108 Lærerskematimer AMU/IV viser hvad der undervises i, på kursuscenteret

3/1 2018: Der har været udfald på holdudskrifter siden nedenstående ændringer blev gennemført i går ved 14-tiden, og indtil fejlen blev rettet kl 8:30 i dag. A propos: EAN-numre optræder nu med =” ” omkring sig i CSV filer, for at Excel ikke ændrer formatet. Det samme gælder P-numre.

2/1 2018: Z492 Deltagerliste 2 viser nu EAN-nummer på elevens lærested. Findes der flere, markeres dette med en stjerne*

2/1 2018: Nu finder Z494 og Z125 den læresteds-email på eleven, man evt selv har tastet i elevbilledet i uddataplus. Det gælder de elevtyper, der har en aftale, dvs . Fuldtid og Åben uddannelse.

2/1 2018: Z130 Holdliste m/øvrige hold kan nu ligesom skoleforløbsversionen Z132 afgrænses på navnet på biklasserne, hvis man vil finde ud af, hvilke elever på hold A der også har f.eks. valgfagsholdet B, eller en gruppe af valgfagshold afgrænset på jokertegn.

22/12 2017: Ny udskrift: Z8125 Læresteder viser skolens senest anvendte læresteder. Der er nemlig flere millioner læresteder i databasen, så derfor er dette ikke et komplet opslag.

21/12 2017: Z8086 Fravær medtager nu også aktivitetens lokation

21/12 2017: Z8124 “Effekten af RKV” medtager nu CØSA-formålet og ansvar på RKV-afklaringen. Desuden lidt fejlrettelser.

 

21/12 2017: JULE-NYHEDSBREV UDSENDT. Det refererer til ændringerne mellem denne linje og ned til 14/11 2017, hvor forrige nyhedsbrev udkom. (Vi kom desværre til at nævne Z8123 som en ny udskrift, selvom den var nævnt i forrige brev. Siden da er der kun kommet en ændring til Z8123, og således er kun Z8124 ny)

20/12 2017: Z8086 Fravær medtager nu skoleforløb

20/12 2017: Ny udskrift: Z8124 Effekten af RKV viser, hvordan det er gået de Realkompetencevurderede elever.

18/12 2017: Z8050 årselevliste fuldtid medtager nu lærested/arbejdsgiver på tælledagen.

7/12 2017: Z800 Læresteder-liste viser nu elevens seneste elevtype indenfor aftaleperioden.

7/12 2017: Fejlrettelse – Z8035 viste ikke en * ud for tilskudsmærket, som der var beskrevet i vejledningen. Stjernen skal kun være der, når eleven på bestillingsdatoen er på et aktuelt hovedforløbs-skoleforløb. Ikke for alle, der bare har et hovedforløb der slutter senere end den aktuelle skolepraktikperiode.

5/12 2017: Fejlrettelse – Z171 Skolehjem fejlede når man bad om kun at se elever under 18 år.

4/12 2017: Z8066 “Holdelever med Fremtidige Hold”  er nu udvidet til at kunne vise elevens næste 20 hold og ikke blot 12.

30/11 2017: Fejlrettelse: Indlæsningen af enkeltbilleder med Z15x, der blev indført 15/11 (se herunder) virkede uhensigtsmæssigt. Det skulle være fikset nu.

29/11 2017: Nu kan Z8123 Effekten af brobygning både afgrænses på HHX/HTX-elever, og den viser også brobygningselevernes eventuelle senere HHX/HTX forhold.

23/11 2017: Der er nu lagt en ny stak Pivot-kurser i kursuskalenderen. Både 24-25.januar i Køge, 19-20.marts i Svendborg og som noget nyt: Refresh-workshop for tidligere Pivot-kursister i Svendborg 10.januar.

17/11 2017: Z8035 viser nu en *-stjerne efter tilskudsmærkekombinationen, hvis udskriften er bestilt på én dato og eleven på bestillingsdatoen er på hovedforløbs-skoleforløb. Desuden vises hver elevs allersidste skolepraktikslut og allerførste hovedforløbs-skoleforløbs-start, samt differensen imellem.

15/11 2017: Siden databaseproblemerne 13.januar har vi haft lukket for muligheden for at genindlæse billeder med Z15x serien. Nu kan man genindlæse billeder hvis man angiver specifikt cpr eller initialer. Hvis man skal genindlæse mange billeder, kan vi i UDDATA gøre det for jer.

15/11 2017: S0053 “Aktuelle Aftaler” medtager nu elevtypen pr. dags dato.

15/11 2017: Den gymnasiale klassekvotient-udskrift, EN14 har fået de to nye fag med: 06688 og 06673, og desuden kræves nu trækningstype for ikke at få DIO-hold med (sig endelig til, hvis det fjerner for mange hold!)

 

14/11 2017: NOVEMBER-NYHEDSBREV UDSENDT. Det refererer til ændringerne mellem denne linje og ned til 22/9 2017, hvor forrige nyhedsbrev udkom. (Primært fokus: HPØG 2018)

13/11 2017Ny udskrift: Z8123 Effekten af brobygning kan både tage udgangspunkt i elever, der har deltaget i brobygning/intro og vise, om de er kommet på grundforløb, eller det omvendte: Hvor mange af grundforløbsstarterne har vi haft i intro/brobyg/præsentation. Den kommer med en fin pivot-skabelon i pivot-banken.

13/11 2017: Z8001 som viser antal elever på aktiviteter uge for uge, kan nu medtage speciale. Det kan gøre at aktiviteter optræder på flere linjer, hvis der er flere specialer repræsenteret i klassen. Vælg nej for at få 1 linje pr hold.

9/11 2017: Endnu en fejlrettelse på Z8079: Elever med omstart efter mere 7 måneder fik deres gamle grundforløbs-uddannelse til at stå som gf-uddannelse på den nye grundforløbssstart (dvs eleverne med * i kolonnen “Ikke_gf_debut”)

9/11 2017: Ny udskrift: Z8122 EUD elever uden aftale. Viser som titlen siger elever, der mangler aftale eller bør tjekkes. Udskriftens “opfinder”, Ivan fra EUC Sjælland, har lavet en Pivot i pivot-banken, hvor du kan sætte dine egne data ind: Z8122 – Pivot

8/11 2017:Z814 kan man nu vælge at medtage uddannelsesnummer og version – det kan variere fra elev til elev, så aktiviteterne kan så stå flere gange. For personer uden uddannelsesnummer kan uddannelsesnummeret sættes til IV eller AMU.

7/11 2017: Efter en workshop i ESB-regi, har vi forfattet en ny side med vejledninger til Handlingsplan for Øget Gennemførelse 2018 – hvordan man kan bruge Z-udskrifter til at se nyere og mere detaljerede tal end Uddannelsesstatistik.dk med de forbehold der findes for divergerende tal.

7/11 2017: Z814 tæller antal elever pr hold, og kan nu afgrænses på holdnavn og prdato.

6/11 2017: Z8070 Har nu en ny status, nemlig hvorvidt eleven er fortsat på GF2 1 måned efter fuldført GF1 eller ej. Det er en af de supplerende indikatorer til HPØG18

6/11 2017: Z8076 Hovedforløbsstartere kan bruges til at se, hvor mange talentelever der er på hovedforløb. Udskriften markerer elevens sidste elevtype, der afslører talentegenskaben. Nu markeres det også med en *, hvis eleven tidligere i forløbet har været talentelev.

3/11 2017: Z8079 ny mål 2 fejlrettelse: Elever, der skiftede uddannelsesnummer fra GF1 til GF2 med start på hver side af nytår, fik ikke hele grundforløbet med i statistikken. Det gav nogle forkerte hovedforløbsstatuser. Oftest “Ukendt: Fuldført GF1”, selvom de var fortsat på GF2 og/eller Hovedforløb.

3/11 2017: Z8119 Skolehjemsbookinger er justeret så afgrænsningerne forholder sig til pladsbookingerne, ikke de overordnede bookingperioder. Det samme gælder de bookingdatoer, der kommer ud i udtrækket.

2/11 2017: Z8047, der viser elevernes elevtypehistorik, kan se elevernes elevtypehistorie på andre skoler. Men man kender ikke andet om elevens uddannelse på den anden skole. Derfor er afgangskoden nu fjernet fra de datalinjer, der omhandler andre skoler, for de beskrev kun elevens sidste afgang på uddannelsen på din skole.

2/11 2017: For et hurtigt overblik over udskriftsmulighederne på skemaudskrifterne (Z500-serien), se det uploadede Brikker-dokument, og en tilhørende forklaring af Bogstavkoder.

31/10 2017: Z8074 Elever med Fag på ekspertniveau  medtager nu elevens afgangsdato og centrale afgangskode.

30/10 2017 Skemaudskrifter har oplevet fejl siden 10:37, som var rester af morgenens problemer. Nu skulle den være rettet.

30/10 2017 kl. 10:37: Z-udskrifter virker igen. Alle fejlede jobs der var sat til periodisk autobestilling, men fejlede mellem kl. 10 lørdag og 10:37 i dag, er blevet genstartet.

30/10 2017: Alle Z-udskrifter er fejlet siden weekenden og gør det fortsat. Der arbejdes på det. Når det er rettet, vil evt strandede planlagte jobs blive genstartet.

27/10 2017: Z8079  Ny mål 2 er rettet, så de Gymnasiale uddannelser ikke regnes som hovedforløb. Tidligere blev kun enkelte Præsentations- og introforløb fraregnet gruppen af hovedforløbsuddannelser. Nu fraregnes alle præs/intro-forløb fra listen i Z8118-definitionen.

26/10 2017: Ny udskrift: Z8107 AMU Beståelse kan bruges til at beregne gennemførelses- og beståelsesprocenter for AMU-elever.

25/10 2017: Z800 Læresteder-liste medtager nu telefonnumre på lærested, kontaktperson og virksomhed

23/10 2017: Z8079 ny Mål 2 medtager nu projektområde for grundforløbets første skoleforløb.

20/10 2017: Ny udskrift: Z8121 Elever på hold i ugen viser antallet af holdplacerede elever pr hold, med en linje pr hold pr ugedag.

20/10 2017: Z727 brugerrettigheder virkede ikke.

18/10 2017: “Z8086 Fravær” kan nu afgrænses på uddannelse

16/10 2017: Fejlrettelser: Z8114 havde kludder i overskrifter og data for fag nummer 11 og frem. Z429 får fjernet pr.dato-afgrænsningen, da den faktisk ikke bruges. Desuden var defaultværdien for antal CPR-cifre sat forkert.

11/10 2017: Z8114 Mesterkarakterer deler nu også op på karaktertype (ellers blev eleverne dubleret). Desuden udvides kolonnekapaciteten til 15 karakterer pr. elev.

10/10 2017: S0053 Aktuelle Aftaler medtager nu aftaletypen i sidste kolonne.

9/10 2017: Z425 afgangsårsager (optag) medtager nu UNI-login som en af detalje-kolonnerne.

9/10 2017: Z8089 VTU Aftaler medtager nu uddannelsesbetegnelse

9/10 2017: Z8068 Pauseliste 2 er dels blevet fejlrettet, så den ikke fejler, og dels er dens særlige krav om flexgruppe fjernet for EASY-skoler.

4/10 2017: Ny udskrift: “Z8120 ES Nord-fravær” er bygget op som Z600 Fraværsprotokollen men til CSV output og med to ekstra features: Årselevrekvirenten oversættes til et kommunenavn hvis det starter med 3 cifre, og bunden af outputtet viser bemærkninger vedrørende fraværet, dels fra EASY, og dels fra uddataplus. Det kan være læreren eller eleven, der har kommenteret på det enkelte fravær.

4/10 2017: Z494 Holdliste 4 kan nu afgrænses på lokation, og med en ny afgrænsning, kan man sikre, at eleven kun dukker op en enkelt gang på holdet. (Hvis man bestiller på et hold over en periode, og eleverne har flere holdplaceringer på samme hold i den periode)

3/10 2017: Fejlrettelse: Z8001 elever på aktiviteter uge for uge kunne vise forkert for hold, der gik hen over nytår.

2/10 2017: Der er nu niveau på skolefagene med i CSV outputtet til Z112 Skolefag med Deltagere.

2/10 2017: Holdudskrifterne Z084-Z090 (med valgfrie kolonner) kan nu vælges til at medtage den enkelte elevs uddannelsesnummer.

29/9 2017: Z8103 Ugens kursusstarter kan nu medtage andre hold end AMU. Der er en afgrænsning, om man blot vil se AMU, eller alle hold.

28/9 2017: Z8114 Mesterkarakterer medtager nu alle holdets elever med uddannelsesaftaler – før blev aftaler uden lærested frasorteret.

22/9 2017: Z8087 Forløbsgrupper medtager nu ansvarsområde for skoleforløb om tæller skoleforløbets antal skoledage.

 

22/9 2017: LÆRER-UDSKRIFT-NYHEDSBREV UDSENDT. Det refererer til ændringerne mellem denne linje og ned til 5/9 2017, hvor forrige nyhedsbrev udkom.

22/9 2017: Nu kan lærere og andre ikke-EASY/Oracle-brugere gives rettighed til at udskrive Z-udskrifter. Se hvordan Lærere får adgang til Bestillinger uden at være EASY-Oracle-bruger.

20/9 2017: Z8035 Elever i skolepraktik medtager nu uddannelses-kortbetegnelse og datoen for trækning af udskriftsdataene.

19/9 2017: Z350 Årselevliste fuldtid viser nu ligesom søsterudskriften Z352 antallet af elever, hvis man har valgt elevdetaljering fra.

19/9 2017: Skoleforløbsoversigten Z8048 kan nu afgrænses på CØSA.

19/9 2017: Z8036 og Z8046, der begge tæller onsdagsfravær, er nu indskrænket til kun at vise skolepraktikelever på en ny måde: Kun elever i skolepraktik på tilskudsmærke startende med P medtages. Hidtil har eleverne kun været udvalgt på deres aftaletyper.

18/9 2017: Z8089 medtager nu også lærestedets overordnede virksomheds email-adresse.

18/9 2017: Z8118 medtager nu kortbetegnelse på holdet og betegnelse på uddannelsen og CØSA-formålet

13/9 2017: Fejlrettelse: Z324 årselevlisten reagerede ikke på CØSA-afgrænsning.

13/9 2017: Ny udskrift: Z8119 Skolehjemsbookinger viser alle bookinger på skolens skolehjem i den valgte periode.

13/9 2017: En ny Pivot-skabelon til Z8086-fravær er tilgængelig i Pivot-banken. Den hedder “Fravær med Power Pivot og dataforbindelser”. Tak til Ivan 🙂

11/9 2017: Z8048 Elevtyper 2 (der viser alle skoleforløbselever) medtager nu uddannelses- og CØSA-betegnelser.

6/9 2017: Den Pivot, som Kold College bruger til at bruge deres opfindelse, Z8116 i dagligdagen, er tilgængelig som Pivot skabelon Z8116 i Pivot-banken.

 

5/9 2017: SEPTEMBER-NYHEDSBREV UDSENDT. Det refererer til ændringerne mellem denne linje og ned til 14/8 2017, hvor forrige nyhedsbrev udkom.

5/9 2017: Ny udskrift: Z8118 ETU 2017 er årets anbefalede ETU-udskrift med en fyldestgørende vejledning om data til Elevtrivselsundersøgelsen. Være også OBS på om I stadig får synkroniseret elevernes UNI-Login.

5/9 2017: Rettelse – En række udskrifter har fået gåseøjne omkring UNI-Login brugernavnet, for at tvinge Excel til at tolke det som tekst. (Det gik galt for nogle elever, hvis navn startede med et månedsnavn, fx Martin, August eller Julie)

25/8 2017: Z8073 Elever med fag over obligatorisk niveau kan nu afgrænses på aktivitet

25/8 2017: Ny udskrift Z8117 Aftalehistorik viser alle aftaler nogensinde på et holds elever.

24/8 2017: Ny udskrift Z8116 Fraværsudvikling fokuserer på den forgangne uges fravær, og sammenligner med situationen ugen før.

23/8 2017: Kl. 15:17: SKEMAUDSKRIFTER VIRKER IGEN. Nedetiden på velfungerende Z5xx udskrifter var fra tirsdag kl. ca 8:15 til nu.

23/8 2017: Kl. 14:54: Den løsning, vi afprøver, er ikke god nok. Nu er EASY/Uddata+ også nede, og forhåbentlig kommer det op at køre igen med den oprindelige version af skemaudskrifterne fra i mandags.

23/8 2017: Kl. 11:52: Den løsning, vi afprøver, er ikke optimal, og virker heller ikke for vores fraværsudskrifter, men STIL er ved at se på problemet, så vi håber på en løsning derfra også.

23/8 2017: Kl. 09:39: Z560, Z561 og Z562, samt Z571, Z572 og Z573 virker også nu. Giv lyd hvis en af de seks udskrifter er fejlet efter kl. 9.39 i dag.

23/8 2017: Kl. 08:47: Vi leger med en løsning, der foreløbigt har fået Z500, 501 og 502 til at virke. Giv lyd hvis en af de tre udskrifter er fejlet efter kl. 8:47 i dag.

23/8 2017: Z5xx Skemaudskrifter har ikke virket hele dagen i går, og det ser ikke ud til at have bedret sig her til morgen. Det ligner en databasefejl, som vi prøver at løse

.

17/8 2017: Nu er der elevafdeling for GF1 forholdet på Z8070 GF1 til GF2 overgange og GF2 forholdet på Z8071 GF2 til HF overgange.

15/8 2017: Vi bliver tit spurgt om, hvilke udskrifter vi har med værgeoplysninger. De er listet her.

15/8 2017: Z8093 “Alle Ansøgninger” har nu fået en “pr. dato” afgrænsning, så man kan se på elever med studiestart efter en tidligere dato. Feltet er ikke tvunget, og hvis man ikke udfylder det, bruges dags dato.

14/8 2017: Z8115 kan nu vise ulovligt fravær på andre dage end dags dato.

14/8 2017: Fejlrettelse: Z750 virkede ikke ved brug af listeafgrænsning. Z750 Skolebaggrunde er vores ældste og mest simple elevtællingsudskrift, der både kan tælle ikke-udmeldte elever, men også vælges til at kræve at man er aktuel på et skoleforløb eller hold.


14/8 2017: AUGUST-NYHEDSBREV UDSENDT. Det refererer til ændringerne mellem denne linje og ned til 2/6 2017, hvor forrige nyhedsbrev udkom.

11/8 2017: Ny udskrift: Z8115 Dagens ulovlige fravær  – viser dagens elever med fravær på centralkoden I for ikke-gyldigt fravær, og elevernes telefonnummer. Da den kan være interessant for lærere og især studievejledere, er den med i brugergruppen Z-LærerSkema.

10/8 2017:  Z8082 Medarbejderdata 2 (uden opgørelsesperiode) medtager nu ansvarsområdet fra ansættelsesforholdets skoleoplysninger (v. J til detail).

9/8 2017: Ny udskrift Z8114 Mesterkarakterer viser et holds elever med aftale og deres karakterer på holdets fag.

9/8 2017: Bestillinger var nede mellem kl. 21 i går og 8:30 i dag.

7/8 2017: De to Z-udskrifter med beviskarakterer og -gennemsnit, Z809 Karaktergennemsnit pr termin og Z8029 EUD Karakterer fra beviser har fået tilføjet EUX-skabelonstyperne. Desuden var der en restriktion i uddannelsesnumre, der gjorde at Z8029 viste for få beviskarakterer.

4/8 2017: Lille justering af Z600 – hvis man viser elevtypen tages den nu fra ugens slutdag – kun hvis eleven stopper på holdet før ugen er omme, bruges elevens slutdag som nu.

3/8 2017: Ny udskrift: Z573 er en holdskema-udskrift med få afgrænsninger. Ligesom Z571 og Z572 er den i brugergruppen “Z-lærerudskrifter“.

31/7 2017: Justering af Z8063, så den er lidt mindre restriktiv ift. at kræve trækningstype af holdet.

27/7 2017: Tre udskrifter er blevet til for to år siden, men er ikke blevet nævnt i nogen nyheder før nu:

  • Z8041 viser intro- og brobygningselever og deres eventuelle videre færd på skolen.
  • Z8042 viser skema for skolehjemselever. Oprindeligt for at undersøge om man var kommet til at skemalægge eleverne på deres fridage.
  • Z8043 viser aflyste hold.

27/7 2017: En ny hjælpeside beskriver forskellige måder, man kan tælle elever på, er konstrueret.

26/7 2017: Z8053 Årselever Åben udd medtager nu UNTAX-taksten fra takstkataloget. Man kan gennemtvinge et bestemt finansår med den nye afgrænsning “Anvendt år”

25/7 2017: Z8066 Holdelever med fremtidige hold finder nu lærestedet ud fra første aftale, der slutter efter den valgte pr.dato – hidtil skulle eleven have en aktiv aftale på pr.datoen.

25/7 2017: Ny udskrift: Z8054 Årselever Skolehjem er føjet til serien af pivot-venlige årselevudtræk. Ligesom de andre i Z805x-serien modsvarer den nøjagtigt de gamle årselevudskrifter for Skolehjem, dvs. Z321/2 og Z356/7.

20/7 2017: Fraværsprotokollerne Z600/1 kan vise elevens elevtype. Indtil nu vises ikke elevtypen for elevens holdplaceringsstart, men den gældende elevtype på slutdatoen.

20/7 2017: Z8063 Elevtræk til Dantek BiblioMatik bibliotekssystem er nu gjort tilgængelig for EG Grindsted – hidtil var det kun TEC, der havde gavn af denne udskrift, der er målrettet BiblioMatik systemet.

23/6 2017: Ny udskrift: S0000 “Én Skemabegivenhed” kan bruges til at se alle relevante informationer om en enkelt skemabegivenhed. Det erstatter det opslagsvindue, man havde dengang man kunne bestille Skemaudskrifter (Z5xx) til HTML.

22/6 2017: Z8047 Elevtyper 1 medtager nu feltet opdat.ret, som bl.a. kan ses i EASY-vinduet A580.

21/6 2017: Z8061 Alle skoleforløb/praktik/IV har fået en CPR-afgrænsning. Så ved at sætte datoerne til hele skolens historie, og så afgrænse på ét CPR-nummer, så kan man se en enkelt elevs totale historik på skolen. Dette er et meget “tungt” træk, da der kommer enormt mange data ud, hvis man vælger alle elever og en periode større end en måned. Men for en enkelt elev giver det god mening.

19/6 2017: Z8021 Karaktergennemsnit og elevantal 2 medtager nu initialer på læreren tilknyttet skolefaget på holdet.

16/6 2017: Ny udskrift: Z8113 Dimittenddata, der viser kontaktoplysninger på hver afgået elevs seneste uddannelse på skolen.

16/6 2017: Z348 Færdiggørelses-taxameter medtager nu CØSA-formål og skoleforløb, når uddannelsesbetegnelse medtages. Den har i øvrigt en mere enkel lillebror i S0026, der finder alle varighedsuafhængige tilskud i en periode. Det gør Z348 også (ikke kun FÆRTA), men Z348 fraregner en række intro-uddannelser etc, plus den gætter på nogle elever, der evt. mangler at få et tilskud.

16/6 2017: Fejlrettelse: Planlagte jobs har været nede – denne gang siden mandag aften – men er oppe igen. Det er sket nogle gange, altid kl. 21 om aftenen, at “motoren” til planlagte jobs går i stå. Når vi sparker den i gang igen, bliver alle de ventende jobs så kørt. Hvis du opdager et “blåt” job, der aldrig går i gang (bliver gult) så tøv ikke med at gøre os opmærksom på det.

14/6 2017: Z8079 Ny mål 2 medtager nu grundforløbets første ansvarsområde. Der er i øvrigt lavet en Excel skabelon til denne udskrift i Pivot-banken.

14/6 2017: Fejlrettelse: Z8001- Elever på aktiviteter uge for uge har fået fjernet et par tomme linjer i toppen, så hvis man tog højde for dem i et importscript, behøves det ikke længere…

13/6 2017: Z324 Årselevliste 1C – Fuldtidsudd. pr. CØSA kan nu afgrænses på ansvarsområde.

13/6 2017: Alle holdudskrifter, studiekort etc. er nu gjort planlægbare. Det drejer sig om Z0xx- og Z1xx-serien men også en del andre – 149 udskrifter i alt. Hvis “Planlæg”-knappen er farvet, kan jobbet planlægges.

12/6 2017: Z8073 Elever med fag over obligatorisk niveau har fået et løft – nu kan den dels vise alle fag (ikke kun fag taget over niveau), dels er den bedre til at finde gymnasieelevers fag, og dels kan den medtage skoleperioder. Det er vigtige ting i forhold til gymnasier, da deres kriterie ikke er, om eleven har taget et fag over niveau, men hvor mange fag de har taget på A-niveau. Men også andre uddannelser havde efterspurgt at kunne se elevernes fulgte niveauer for alle fag.

12/6 2017: Ny Udskrift: Z8112 Bidragsperioder viser skolens bidragsperioder med tælledato i et tidsrum. Den er inspireret af EASY’s A694b og A696b og kan bruges til budgettering og opfølgning.

12/6 2017: Z180 Ansøgningsfiler hentede hidtil kun elever med positiv “Application ID”. Normalt er ID’er positive, så vi frasorterede de negative, indtil nu hvor det viste sig at nogen savnede dem også.

9/6 2017: Z394 AMU-årselevliste med fag tog kun lærestedet fra EASY-personen, nu kigges der også efter lærested via holdplaceringen

8/6 2017: Overskriften er rettet til på Z8073 Elever med fag over obligatorisk niveau så den er mere korrekt. Den viser selvfølgelig det højeste krævede niveau for den enkelte elev, ikke det laveste krævede.

8/6 2017: Fejlrettelse: Z8033 AMU-overblik viste ikke aktiviteter uden ansvarsområde.

7/6 2017: Fejlrettelse: der manglede telefonnumre på mange holdudskrifter

7/6 2017: Z8076 Hovedforløbsstartere er udvidet med hovedforløbets eventuelt sidste skoleforløb.

7/6 2017: Z8066 Holdelever med fremtidige hold viser nu flere virksomhedsoplysninger, samt om eleven er skolehjemselev.

6/6 2017: Z445 SOSU-elev historik medtager nu de nye uddannelsesnumre 2007 og 2008.

6/6 2017: Z8057 Arbejdstimer pr medarbejder kan nu selv summere timer efter 3-ugers reglen

 

2/6 2017: JUNI-NYHEDSBREV UDSENDT. Det refererer til ændringerne mellem denne linje og ned til 11/4 2017, hvor forrige nyhedsbrev udkom.

1/6 2017: Skoler, der ikke længere får UNI-login synkroniseret via EASY, kan få det gjort via os – vi skal dog bruge en tilladelse fra jer. Udskrifterne med UNI-logins er nu rettet til, så man også får de logins med, som vi sykroniserer.

1/6 2017: Ny udskrift: Z8111 Elevpopulation med lokation kan bruges til afgangsstatistik. Se vejledningen for at læse definitionen af populationen.

1/6 2017: Z8004 Timeposter pr dag medtager nu skolefag/niveau/betegnelse.

31/5 2017: Z8076 Hovedforløbsstartere medtager nu Lokation (fra elevafdelingen)

24/5 2017: Z8071 GF2 til HF overgange kan nu medtage ansvar. Er der flere forskellige ansvar på elevens periode, vælges elevens sidste ansvar på grundforløbsuddannelsen og første skoleforløbs-ansvar på hovedforløbet.

24/5 2017: Fejlrettelse: Medtag ansvar virkede ikke helt korrekt på Z8070.

23/5 2017: Z8030 “Alle elevers skoleforløb” medtager nu J/N-feltet skolehjemsårslev.

23/5 2017: Z8095 Skolehjemsbookinger har fået elevens adresse med.

22/5 2017: Ny udskrift: Z8110 Elevpopulation dag for dag viser ligesom Z440 elevantallet pr dag, defineret som antal skoleforløbsplacerede elever. Hvor Z440 kun kan vise én uge, vises data her over en valgfri periode i CSV-format.

19/5 2017: Fejlrettelse: Hvis man i fx Z250 taster termin ind i formatet 0101 og bliver stående i feltet og trykker bestil, laves det ikke om til formatet “jan 2001”. Det kunne få udskriften til at fejle før, men ikke længere.

19/5 2017: MESTG og PROEG sidestilles nu med FÆRTA taksameteret i udskrifterne Z8072, Z8092 og Z348 (STÅ-bidrag). Det samme gælder Elevtællings-udskrifterne Z445, Z424, Z425, Z426, Z427, Z428 og 429. Felt-overskriften i disse udskrifter kan dog stadig være “FÆRTA”.

19/5 2017: Z494 Holdliste 4 har nu fået lærestedets P-nummer med i CSV-outputtet. Det er meget efterspurgt til bl.a. IMS.

16/5 2017: Notetype-afgrænsning er sat på Z175 Skolehjemspladser og Z8007 elevnoter. Begge udskrifter ligger i rettighedsgruppen Z-Elev-Fortrolig.

16/5 2017: Fejlrettelse: Z8007 Elevnoter Dels fejlede udskriften, dels manglede pr.dato-afgrænsningen.

16/5 2017: Fejlrettelse: Kolonnen med centrale afgangskoder i Z425 var tom.

11/5 2017: Z8090 Lærer-Elev-Hold-Lokale Ratio medtager nu to ansvarsområder: Indtil nu har den vist ansvaret, der var koblet til aktivitetsafdelingen. Det hedder nu afdelings_ansvar. Ansvaret fra selve aktiviteten findes nu også, og har overskriften aktivitets_ansvar.

9/5 2017: Z831 Karaktergennemsnit og elevantal medtager nu initialerne for den medarbejder, der er tilknyttet skolefaget på holdet.

8/5 2017: Z8079 sidestiller nu MESTG og PROEG taksameter med FÆRTA, til at kategorisere at et grundforløb er afsluttet.

8/5 2017: Z489 Kursister på AMU – navn/adr. kan nu undlade at vise elevbilleder via en afgrænsning.

2/5 2017: Z494 Holdliste 4 medtager nu også Værge1 og Værge2’s navn og CPR (med bindestreg), samt DS-nummeret.

2/5 2017: Z8041 Brobygningselevers skæbne medtager nu brobygningsspecialet. Det fortæller noget om elevens folkeskole-baggrund (se EASY-vinduet A877b)

28/4 2017: Ny udskrift: Z8098 Elever med returkarakter i navnet. At der er linjeskift i et navn i EASY er et irritationsmoment. Det går blandt andet ud over de udskrifter, eleverne optræder i. Kontrollisten her kan fortælle, hvilke elevnavne, der skal rettes i EASY.

27/4 2017: Tre nye Pivoter/dashboards er dukket op i Pivot-banken. Kig derind for inspiration og bidrag gerne med dine egne Excel-værker 🙂 Vi sætter dit pivot-design op med anonymiserede data.

27/4 2017: Ny udskrift Z8099 Elever med første tælleperiode i et kalenderår imødegår en målrapportering ved at vise antal elever med første bidragsperiode pr CØSA og hvad nummer deres første tælleperiode havde. Z8077 viser også hver elev én gang pr CØSA-formål, men placerer dem på deres første skoleforløbsstart.

26/4 2017: Ny udskrift Z8097 AMU-elever med kommuner, der også viser elevernes postnumre.

24/4 2017: Skolehjemsudskrifterne Z174 og Z175 kan nu afgrænses på aktivitet.

21/4 2017: Fejlrettelse – brugergruppe-afgrænsningerne til Z725-727 udskrifterne virkede ikke. De er systemadministrator udskrifter til administration af brugerrettigheder til Uddata-moduler, fx Z-udskrifter. Ligesom Z720-724 er det for EASY-moduler.

20/4 2017: Ny udskrift Z8096 viser alle lærer/hold kombinationer i skemaet. Der tælles dubletter på samlæste hold, men udskriften er egentlig tænkt til at kigge på medarbejderes ferie/sygdom/stjerneaktiviteter.

18/4 2017: Z8094 Fraværsbreve fejlrettet – den anvendte ikke afgrænsningerne, men afgrænsede på aktuelle elever uagtet brugerens valg.

18/4 2017: Z8023 Manglende fraværsregistreringer kan nu afgrænses på aktiviteternes ansvarsområde.

12/4 2017: Z8040 Elevers TMK historik medtager nu ansvar og CØSA for det skoleforløb, der evt. er tilknyttet elevens tilskud. Desuden medtages elevtype på tilskuddets indberetningsdag.

11/4 2017: APRIL-NYHEDSBREV UDSENDT. Det refererer til ændringerne mellem denne linje og ned til 29/3 2017, hvor forrige nyhedsbrev udkom.

11/4 2017: I Z8070, Z8071 og Z8076 kategoriseres elever med central afgangskode 46 (Skifter uddannelseskode pga. ny bekendtgørelse) nu som værende ‘I gang’.

11/4 2017: Z8072 3 måneder efter fuldført grundforløb medtager nu CØSA og ansvarsområde for sidste skoleforløb inden FÆRTA.

10/4 2017: Z203 “Elever i eksamensbegivenheder” kan nu afgrænses på Termin

7/4 2017: Z180 Ansøgerfiler navngives nu med CØSA-nummer. Man kan også afgrænse på, hvilket CØSAnummer, man vil se.

6/4 2017: Fejlrettelse: Z362 og Z376 “ÅE/ugeforbrug for elever med kvalifikationer” har fejlet siden grundforløbsdefinitionen blev opdateret 9/3. De er rettet nu.

6/4 2017: Der er kommet en form for løsning på den ene af afvigelserne fra tidligere virkemåde, der er beskrevet 28/3. Som det er nu, kan man maksimalt afgrænse på 2000 hold i de fleste holdudskrifter. Det generer dem, der bruger % og så afgrænser på anden led. Z494 og Z091 sammenholder nu hold- og dato-afgrænsning. Her er smertegrænsen nu 5000 elever. (uagtet at man evt har lavet andre afgrænsninger også). Forhåbentlig er det en bedre løsning end før 🙂

5/4 2017: Z8004 Timeposter pr dag medtager nu medarbejderens for- og efternavn, medarbejderafdeling samt lektionstallet.

5/4 2017: Z080 og andre holdudskrifter med afgrænsingerne “udelad cprnr” og “udelad cprløbenr”: Nu kan man vælge hhv N og J og derved kun få løbenummeret. Før bestemte valget af “udelad cprnr” om man overhovedet så noget af cpr-nummeret.

3/4 2017: Z8058 FTU-ansøgninger medtager nu ansøgernes adresser.

31/3 2017: Z502 og Z562 kan nu bruge liste-afgrænsninger til henholdsvis initialer og aktivitetsafgrænsning. Lister kan nu i øvrigt administreres af brugerne selv for første gang siden det hedengangne UDDATA-vinduer. Menupunktet til det hedder “Parametre” og er i bestil-billedet:

Se også Vejledningen

30/3 2017: Z083-Z090 kan nu sortere på elevernes fornavne. Gør man det, vises eleverne også med fornavn først (som default står der efternavn, fornavn)

29/3 2017: Z8059 Manglende skemalægning på fuldtid fejlrettet – siden genåbningen 2.februar har Z8059 vist en anelse for mange elever. Tjeklisten viser elever, der ikke er skemalagt på deres tælledato. Hvis man valgte at vise med detaljer, kom elever placeret på flere hold med som manglende skemalægning, selvom de havde det.

29/3 2017: MARTS-NYHEDSBREV UDSENDT. Det refererer til ændringerne mellem denne linje og ned til 9/12 2016, hvor forrige nyhedsbrev udkom.

28/3 2017: Z8086 Fravær kan nu afgrænses på CPRnr.

28/3 2017: Alle udskrifter er i drift igen. Følgende afvigelser er der på udskrifter i drift:

  • Billedindlæsning sker med N til genindlæs, uanset hvad man har bestilt.
  • Holdudskrifter er blevet begrænset til at afgrænse på et maksimalt antal hold. Det bliver nok ændret til en slutvalidering af antal elever på de valgte hold. (Så man godt kan skrive % i hold, bare datoafgrænsningen så er snæver nok)

27/3 2017: Z427,  Z428,   Z8078,  Z8090,  Z8075, Z711, Z723, Z327, Z8084 og Z8079 er frigivet igen

27/3 2017: Fejlrettelse: Z091 viste ikke lærestedsoplysninger i CSV-filen

23/3 2017: Ny udskrift: Z141 Evalueringsark. Det viser en side pr elev på et hold, og så kan man selv bestemme både antal rækker og antal kolonner samt deres overskrifter.

23/3 2017: I Z8071 og Z8048 sidestilles MESTG og PROEG nu med FÆRTA om en færdiggørelsesindikator for grundforløb. Desuden er der i Z8071 rettet en fejl, der kunne sætte hovedforløbsaftaler på elever med flere grundforløb, selvom det ikke var hovedforløbsaftaler. Det kan gøre, at folk får en anelse lavere overgangsfrekvens.

22/3 2017: Ny udskrift: Z8095 Skolehjemsbookinger. Udtrækket viser skolepraktikelevers bookinger for en given periode. Det kan bruges som hjælp til at få opkrævet skolepraktikelevers tilskud for skolehjem korrekt.

22/3 2017: Z8066 “Holdelever med fremtidige hold” medtager nu CVR på lærestedet og CPR på eleven

21/3 2017: Z8092 ETU med hold og Z424 frigivet igen. Vi rettede i samme forbindelse en fejl ved Z8092, der hentede data fra fastlåste datoer i det ene deltræk.

21/3 2017: Fejlrettelse: Elever med to unilogins (evt fordi et nyt erstattede et gammelt) dukkede op to gange på holdudskrifter/deltagerlister.

21/3 2017: Z8091 Ansøgere til optagelsesprøve medtager nu feltet begrundelse. I Z079 Studietursliste, kan man nu vælge, om lærerens privattelefon skal kunne dukke op. Lige nu er prioriteringen mobiltelefon (MT) -> Privattlf (PT) -> Arbejdstelefon (AT), og man kan således vælge N og undlade at PT kommer i spil.

20/3 2017: Z760, Z761 og Z762 er frigivet.

17/3 2017: Nye kursusdatoer for Pivot-kurset (både 1- og 2 dages) er i kursuskalenderen nu.

15/3 2017: Lærestedet er nu med i Z8033 hvis man vælger J til “medtag detail”.

14/3 2017: Z8071 er justeret lidt i forhold til, hvilke FÆRTA’er, der regnes for hørende til GF2-afslutningen. Tidligere skulle det højst falde 10 dage efter skoleforløbsafslutningen.

9/3 2017: Planlagte jobs kører igen – og Z180 virker igen. Z368 har fået udvidet Grundforløbsdefinitionen, sammen med et par andre udskrifter, der bruge en forældet definition, der ikke fik nye grundforløbstyper med.

8/3 2017: Nu kan Lister igen oprettes og redigeres (det var tidligere muligt dengang UDDATA-vinduer eksisterede.)   Tryk på “Parametre” i øverste venstre hjørne af Bestillinger-vinduet. En Liste er en liste over en bestillingsparameter, så man kan afgrænse på flere i en enkelt bestilling. De afgrænsninger, der tager imod Lister, er dem der har et (+) i navnet.

8/3 2017: Planlagte jobs har ikke kørt siden kl 21 i går. Vi arbejder på fejlen, (kl.15:30 pt).
Z180 fejl er forhåbentlig rettet – det ved vi først når planlagte jobs kører, da Z180 kun kan køres planlagt 🙂

3/3 2017: Fejlrettelse i Z8033 – ved J til at medtage detail og især hvis man valgte 0 eller 6 til antal viste CPR-numre, blev der vist for lidt ÅE-bidrag. Det skete ved navnesammenfald, som især optræder ved eksterne kurser hvor eleverne ikke blev opført på eget navn. Følgende er frigivet: Z180.

16/2 2017: Følgende er frigivet : Z8076,Z349,Z421,Z423,Z429,Z449,Z8103,Z8104

10/2 2017: Følgende er frigivet her til morgen: Z8021, Z8030, Z8039, Z8061, Z8072, Z8073, Z8074.

9/2 2017: Z441 Elevantal på onsdage blev ændret den 9/1 (se nedenfor), hvorved det ikke længere var muligt at tælle onsdagselever. Nu er det puttet ind igen, så der i stedet for to nu er tre muligheder for at tælle elever i ugen. Afgrænsningen Medtag Unikke har skiftet navn til Unik/Onsdag/Elevuge, som kan udfyldes med U for antal unikke elever der optræder i løbet af ugen, O for antal elever med skoledag om onsdagen, og E for at tælle antal skoledage pr elev i ugen delt med 5 (en slags ÅE bidrag).

9/2 2017: Z8086 og Z8008 er frigivet igen.

7/2 2017: Z8033 AMU-overblik er nu frigivet igen. SQL koden er arbejdet igennem og trimmet. Resultatet skulle gerne blive det samme, dog opleves lavere elevtal (ikke lavere årselevtal og elevuger). Den nye måde at tælle elevhoveder (ved medtag detaillinjer=’N’) er mere præcis. Desuden er skolehjemsoplysninger nu med i de udskrifter, de var blevet fjernet fra 13.januar (Fx Z494, Z160 og Z873)

3/2 2017: En hel del udskrifter har nu fået CPR-løbenummer afgrænsning på. Man er sikret mod at bestille fulde cprnumre uden at have taget aktivt stilling til det på et tidspunkt. Det betyder desværre, at nogle kørende 24 timers planlagte udskrifter går i fejl i dag. De skal således sættes i gang igen. Følgende er frigivet: Z523 og Z543 skulle have været frigivet forlængst, men de var smuttet i farten. Se mere om Z-nr. beskyttelse her:  https://info.uddataplus.dk/zcpr

2/2 2017: Følgende er frigivet: Y380, Z426, Z445, Z613, Z614, Z615, Z8010Z8011Z8022Z8029Z8036Z8058Z8059Z8066Z8069Z8077Z810Z8100Z831

2/2 2017: Følgende er frigivet: Z8057

1/2 2017: Planlægning af jobs blev frigivet forleden, det glemte jeg at skrive…

1/2 2017: Ansøgningsudskrifterne Z8057, Z8091 og Z8093 er fejlrettet, så der ikke kommer dublerede data ud.

31/1 2017: Følgende er frigivet: Z425,  Z8052,  Z8053,  Z8068, Z8070,  Z8071

31/1 2017: Skoleforløbsoversigten Z8048 er udvidet med kommunekode og -navn

30/1 2017: Følgende er frigivet: Z8050, Z8051, Z8055

27/1 2017: Følgende er frigivet: Z8048

26/1 2017: Følgende er frigivet: Z8004, Z8047, Brugernavn/login udskrifterne Z080 og Z081, Studiekortene Z07-206B og Z09-111B samt EN07. Sidstnævnte har fået en fra/tildato, som højest kan være adskilt af et år.

26/1 2017: Tjek outputtet fra statistik-udskrifter (Årselevlister, ressourcelister) fra perioden 25/1 kl. 13:00 til 26/1 kl. 11:48 – der var ballade med datoafgrænsningerne, der blev hardcoded til at være dags dato.

24/1 2017: Z8017 Opkrævningsdebitorliste er blevet udvidet med opkrævninger på skoleforløb. Desuden kan man afgrænse på skoleforløb og skoleforløb, osek_streng og rekvirent medtages også.

13/1 2017: Vi har i dag slukket for Z-udskrifter mens vi kommer til bunds i de aktuelle systemproblemer. Se de mest aktuelle opdateringer under “Driftstatus”-nyhederne i https://info.uddataplus.dk/

12/1 2017: SOSU-elevtalsudskrifterne Z428 og især Z427 har givet en del underlige fejl i tidens løb. På grund af vores aktuelle oppetidsproblemer prøver vi at nedlægge de to jobs. Brug i stedet Z429, der med Optag/Aktive afgrænsningen virker på samme måde (A=Aktive=Z427, O=Optag=Z428)

11/1 2016: Z8086 Fravær medtager nu skoleforløbsansvaret i sidste kolonne (hvis holdplaceringen er tilknyttet en skoleforløbsplacering). Aktivitetsansvaret har så fået den mere præcise overskrift “Akti_Ansvar”.

9/1 2016: Z441 Elevantal på onsdage tager stadig hensyn til skoledage (jvnf. ændringen 28 dec) men nu er der en ny afgrænsning, Medtag Unikke. Ved J vises antal unikke elever, der optræder i ugen, som hidtil. Ved N tælles antallet af elevdage i ugen divideret med 5. Man får altså en elevbelastning på ugen. Ingen af de to afgrænsninger viser så antallet af elever på onsdage, som overskriften antyder. Sig til hvis du savner denne visningsmulighed.

9/1 2017: Z220 Personaleoversigt sortering virkede ikke. Nu respekteres igen valget mellem sortering på initialer, fornavn og efternavn.

5/1 2017: SOPU havde ved en fejl ikke fået udskrifterne Z8005, Z8007, Z8008 og Z8010, der blev frigivet i 2013. Dem har de nu.

4/1 2017: Z8048 Elevtyper 2 (som er en skoleforløbsoversigt) medtager nu elevens postnummer i sidste kolonne.

4/1 2017: Z8086 Fravær har fået skoleperiode med i sidste kolonne.

2/1 2017: Z174 Skolehjemsoversigt(lille) og Z175 Skolehjemspladser – note har nu fået afgrænsningen skoleforløb. Hvis man vælger at afgrænse på skoleforløb, vises tomme værelser/pladser ikke, selvom man skulle have sagt J til at se dem.

 

28/12 2016: Z441 Elevantal på onsdage er blevet ændret til at tage hensyn til skoledage. Z441 er en udskrift der tæller elevbelastningen ud fra antal skoleforløbsplacerede elever uge for uge. Dvs. Eleverne talte også med i ferier, hvis skoleforløbet gik henover dem. Nu ses der på, om eleverne har mindst 1 skoledag på skoleforløbet i den enkelte uge (så udskriftens titel lyver lidt pt…). Z440 er relateret hertil og kigger på dagene i en uge. Men den tæller også antal stoppede og startede elever. Derfor ændres Z440 ikke (det ville give en masse elever, der stopper før en ferie og starter igen bagefter.)

23/12 2016: Ændringen fra 5/12 (se nedenfor) var ikke konsekvens-gennemført i nogle af de andre HPØG-udskrifter. FÆRTA-indberetningsdatoer stadig diskvalificerede aftaler, der startede før den dato, fra at være hovedforløb (og antog det så var grundforløbsaftaler). Nu er det slået igennem i Z8071 og Z8076 også, således at FÆRTA indberettet mere end 10 dage efter en grundforløbsafslutning ikke anvendes. Det vil potentielt give færre elever med status ”Færdiggjort GF og ikke andet” og i stedet give dem status ”Startet på Hovedforløb” (Det vil nemlig berøre den gruppe, der fuldførte hovedforløb og fik FÆRTA for det).

22/12 2016: Z180 Ansøgningsfiler har fået en omkalfatring. Det viser sig, at eleverne uploadede filer efter den oprindelige ansøgningsdato. Så nu er programmet lavet om til kun at hente de filer, der er uploadet i perioden. Således at man stadig kan sætte en automatisk bestilling i gang hver X’te døgn og vælge X dage – så får man alle filer 1 og kun 1 gang, sammenlagt.

21/12 2016: Fejlende udskrifter Z8106 og Z582 er rettet.

20/12 2016: Der har været udfald på udskrifter med elevtype her til morgen. Det var rester af nattens EASY/Oracle-opdatering, som er bragt på plads nu. Der har også været udfald på holdudskrifter på BrugerWeb skoler. Det er først blevet opdaget og rettet her kl. 14.

20/12 2016: Z8057 “Arbejdstimer pr medarbejder” har nu også kolonnerne Navn, Ekstern stillingsbetegnelse og ansættelsesforholdets beskrivelse.

16/12 2016: Z8093 Alle ansøgninger er beriget med en unik nøgle og kolonnerne Dansk, Matematik, “lokalt oprettet” og elevtype.

16/12 2016: Z8091 Ansøgere til optagelsesprøve er beriget med kolonnerne Behandlet af, Gruppering 1 og Gruppering 2.

13/12 2016: Planlagte statistikker (dog ikke Z800 og Z8000-jobs) har ikke virket siden 28/11. Vi arbejder på det. Dvs. årselevlister som fx Z325 og afgangsårsager som fx Z425 – og kun planlagte kørsler.

12/12 2016: Lidt småjusteringer på en spritny udskrift: Z8079 har fået lavet en fejlrettelse (hvis årstal ikke blev udfyldt), og der sættes stjerne i kolonnen efter optag_dato hvis eleven ikke er debutant, men genstarter efter 7-måneders reglen. Desuden er cpr formatet gjort Excel-venligt og elever udelukkende med slettede aftaler lander i en særskilt kategori: “Ingen aftale, men har haft”

9/12 2016: DECEMBER-NYHEDSBREV UDSENDT, det refererer til ændringerne herunder

9/12 2016: Da det giver bedre mening, er centralafgang 62 nu kategoriseret som “i gang” og 29 som “omvalg” i Z8070, Z8071 og Z8076.

9/12 2016: Z445 SOSU Historik er udvidet med en kolonne, så GF2 står for sig. Brobygning er desuden udvidet med uddannelserne 332, 988, 1000, 2000 og 2119.

9/12 2016: Z8079 Ny mål 2 tager fat i alle grundforløbsdebutanter (også gammel grundforløbsversion) og ser deres status. Den er oplagt til at besvare Overgangsfrekvens i HPØG 2017.

7/12 2016: Fejlrettelse på Z8093 – uortodokse CPR-numre fik trækket til at fejle…

5/12 2016: Z8072 3 måneder efter fuldført grundforløb viser nu i stedet for elevens sidste GF2-skoleforløb, elevens sidste forløb inden indberetningsdatoen, samt hvilken type det er (Grund-/hovedforløb). Årsagen er, at der også gives FÆRTA-taksameter i hovedforløbet, så der kommer flere elever ud på udskriften, end man skal bruge til HPØG indikator 2.4. Desuden vises elevtypen på indberetningsdatoen. Ivan fra EUC Sjælland har kvitteret med et dashboard, der passer til udskriften. Find det i Pivot-banken.

2/12 2016: Ny udskrift, Z8094 Fraværsbreve, er udgivet i dag.

2/12 2016: Z8058 Ansøgere Fuldtid har nu to kolonner med info om, hvorvidt ansøgerne skal til optagelsesprøve. Husk at den nye Z8091 stiller skarpt på præcis dem, der skal til prøve

1/12 2016: Der har været udfald på billedindlæsning, bestilt “direkte” altså ikke planlagte jobs, mellem 28/11 kl. 13 og 1/12 kl 13. Det er løst igen.

 

30/11 2016: OBS: Fremover vil to måneder gamle UBOX-filer blive slettet. Download derfor filer, der skal gemmes i længere tid.

28/11 2016: Z8070 GF1 til GF2 overgange medtager nu uddannelsesbetegnelse for GF2-uddannelsen.

28/11 2016: Udfald på alle Bestillinger her til morgen blev rettet ved 8:30 tiden.

24/11 2016: Her til formiddag var der udfald på op til 10% af udskrifterne grundet en teknisk fejl. Det blev opdaget og rettet i løbet af et par timer.

24/11 2016: Z8106 betalingsstatus AMU har fået ansvar med (og gåseøjne omkring aktivitet i CSV-koden)

17/11 2016: Fejlrettelse: De tre sidste kolonner i Z630 Aktivitetsliste CSV var skudt to pladser til venstre for hold uden kursister.

16/11 2016: Z823 Medarbejdere med email/etc pr dags dato Medtager nu ØSE-ansvar fra vinduet A307.

16/11 2016: Z800 Læresteder-liste har nu skolenr med for den arangerende skole/arkivskole.

15/11 2016: Nyt udtræk Z8093 viser alle ansøgninger med studiestart efter dags dato, så der er ingen afgrænsninger. Stort set alle attributter på ansøgning vises.

14/11 2016: Nye udtræk vedr. AMU: Z8105 Manglende opkrævningslinjer og Z8106 Betalingsstatus AMU

9/11 2016: Forskellige ændringer i Z8070, Z8072, Z8076, Z8078 samt en ny udskrift, Z8079. Se beskrivelsen på HPØG-dosmersiden (se de tre indlæg dateret 9/11) Disse ting som forberedelse til ESB-netværksmødet om HPØG i morgen.

8/11 2016: Z8057 Arbejdstimer pr medarbejder har nu den lange fagbetegnelse med, når men medtager detaljer

5/11 2016: Nyt job: Z180 Ansøgningfiler. Hent pdf filer etc fra ansøgningerne til din UBOX. Vi har lagt den ind i rettighedsgruppen Z-elev-fortrolig.

4/11 2016: Z8051 Årselever, skolepraktik, er nu udvidet med ØSE-ansvar

4/11 2016: Z8058 FTU ansøgninger er udvidet med PostNr, Hjem-Kommunekode og Folkeskolenavnet

3/11 2016: Z8050 Årselever, Fuldtid er nu udvidet med forløbsgrupper.

3/11 2016: Z203 “Elever i Eksamensbegivenheder” kan nu afgrænses til at medtage CPR-nr.

3/11 2016: Z8073 (Elever med fag over obligatorisk niveau) har nu afgrænsningen, “Vis kun fag med karakterer”, fordi det ofte forekommer, at elever er holdplaceret med holdet på alle holdets fagniveauer.

3/11 2016: Z8092 “ETU med hold”, som er en liste over alle holdplaceringer i en periode, kan nu afgrænses på Uddannelse.

 

31/10 2016: Tilføjelse til Z800 – nu er der speciale-betegnelse og virksomhedens email adresse med.

28/10 2016: Fejlrettelse i Z429: Fejlede hvis afgrænset på aktivitet, uddannelse, lokation eller elevafdeling.

25/10 2016: Lidt justeringer på Z8104 (kommende kursusstarter AMU):

  • Kolonnestørrelser rettet til – bl.a. vises kun 20 tegn af fagbetegnelsen
  • Fejl rettet – kolonnerne max/min/antal var ofte tomme
  • Bemærkningskolonne udelades nu ved J til detaljer

25/10 2016: Z8037 (E323 i Uddata-version) er justeret så feltet Tilskud hedder Tilskud_ISB og viser nærmest det modsatte. Før viste den antal af elever med N til tilskud. Nu vises dem, der IKKE har N til tilskud PLUS dem med ISB som rekvirent. Dvs alle dem, man får tilskud for.

24/10 2016: Z7491 Deltagerliste Lærerversion er en simpel version af Z491 mht afgrænsninger. Desuden medtages ikke CPR numre og heller ikke billeder på navnebeskyttede. Den findes i rettighedsgruppen “Z-LærerSkema“, så lærere kan tildeles denne rettighedsgruppe alene og se deres elever. Man afgrænser på blot et enkelt hold (eller en liste af disse) og på pr.dato.

18/10 2016:  Z8092 (ETU baseret på Hold) er et alternativ til Z8048 til ETU besvarelse. Hvor Z8048 baserede sig på skoleforløb, tager Z8092 udgangspunkt i hold

14/10 2016: Z070 (Elever på hold – 2 frie kolonner) kan nu sorteres på fornavn.

13/10 2016: Z152 (indlæs medarbejderbilleder – initialer) Vi opdagede hele tre fejl, der samlet blandede godt og grundigt rundt på elevbilleder, hvis man indlæste en masse billeder på en gang med Z152. Heldigvis var der kun 1 skole, der havde gjort det indenfor det seneste år. Det er rettet både på skolen og på Z152.

12/10 2016: Ny afgrænsning i Z702 Timeforbrug 2: “Vis AMU“, der deler undervisningskolonnen op i to dele, en med AMU-undervisning og en med resterende undervisning.

11/10 2016: Ny udskrift: Z8091 Ansøgere til optagelsesprøve viser, hvem der er sat på til at gå til optagelsesprøve i B625 billedet i EASY. – 12/10 fik udskriften også CPRnr på.

10/10 2016: Se den nye Pivot-bank. Her kan du hente excel-ark og putte dine egne data fra Z-udskrifter ind. Så har du et færdigt dashboard. Skriv endelig til os hvis du selv har lavet en pivot/dashboard, du vil dele.

7/10 2016: Ny udskrift: “Z340 Resliste-4u: Uge-Akiviteter – Hold – Lektioner” er en klon af Z341, men nu afgrænset på uger, med ugekolonner. Jeg har ikke lavet en særskilt vejledning til den – se evt. den gamle vejledning til ressourcelister.

3/10 2016: Z8022s (nye elever pr år målt på tælleperiode) årsafgrænsning er nu gjort mere fleksibel, så man også kan afgrænse på et skoleår. De tilladte formater er enten at skrive YYYY eller YY/YY (skoleåret skiller da ved den 15-16.juli.). Man kan stadig efterlade afgrænsningen tom og få overblik over hele skolens historie. Z8001 og Z8077 bruger også den gamle årstalsafgrænsning. Sig til hvis vi skal prioritere at sætte den nye år/skoleår afgrænsning på dem også.