Z8086 Fravær

 

Formål:
En Excel/Pivot-venlig fraværsudskrift. Vores hidtidige udskrifter Z613/Z614 var dels sværere at forstå afgrænsningerne i, dels var outputstrukturen ikke særligt pivot-venlig. Desuden viste Z61x kun fuldtidselever med speciale, og endelig så beregner Z8086 fraværet i decimaltimer, ikke skemabegivenheder.

Forbehold:
Der tages ikke højde for, om eleven er dobbelt skemalagt. Begreber som prioriteret og vigende skema er heller ikke regnet med. Endelig kan Uddataplus brugere fritage elever for enkeltlektioner, og det kan Z8086 pt heller ikke undtage. For den mest rigtige fraværsstatistik, slå elevernes fravær op i fraværsmodulet på uddataplus.

KPI:

Udtrækket her danner baggrund for Fraværs-KPI’en på uddataplus.dk. Bestil Z8086 for et helt antal måneder for at analysere dybere i KPI-dataene.

Population:
Alt skema og registreret fravær i den afgrænsede periode, vises.

Output:

 • Uddannelse / Udd.betegnelse / CØSA
 • Aktivitet / Ansvar (fra aktiviteten)
 • Skolefag
 • GH (GF1, GF2, hovedforløb eller andet) (se GH-definition nederst i Z425-vejledningen)
 • CPR_nr / Navn
 • Dag, Uge, Måned eller periode (afhængig af dato-detaljerings-valget)
 • Fraværskode (se/rediger din skoles lokale fraværskoder og deres betegnelser i EASY vindue A180)
 • Timer (i decimaltimer)
 • Fravær (i decimaltimer)
 • Skoleforløb / Skoleperiode / Ansvar (fra skoleforløbet)
 • Køn /  afgangsdato (Nye)
 • Kontaktlærer pr dags dato

Afgrænsninger:

 • Fra dato/Til dato
 • Uddannelse
 • CPRnr
 • Dato-detaljering (M/U/D) vis en linje pr Måned, Uge, Dag eller bare en linje per elev hvis denne afgrænsning efterlades tom.

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

Fraværs-pivot/dashboards på basis af Z8086. I Pivot-banken kan du hente en pivot-skabelon og erstatte dataene med dine egne data.