Z8076 Hovedforløbsstartere

Udtrækket viser elever, der har påbegyndt eller gået på hovedforløb i perioden.

Formål:

Udskriften er en udvidet hjælpeudskrift til at analysere mere fleksibelt på hovedforløbselever end Z8176, der lægger sig tættere op ad to at de supplerende indikatorer i mål 2 og mål 3 i Handleplanen for Øget Gennemførelse (HPØG).

Population

Helt overordnet anvendes elevens skoleforløb, aftaler og praktik til at sammensætte sammenhængende uddannelsesforløb. For en nærmere definition, se Z8176-vejledningen nederst.

De to udskrifter adskiller sig ved at Z8076 kan vise både opstartende og aktive elever, og desuden afgrænse på en valgfri periode. Desuden kan Z8076 fortælle, om eleven undervejs på hovedforløbet har været Talent-elev. Det er nyttig information, hvis skolens praksis ikke er at tildele talentstatus fra start. Sådanne elever optræder nemlig ikke i Datavarehuset som Talent-elever. Endelig ser Datavarehuset og Z8176 helt bort fra elever på uddannelse 1036, der fortsætter på andet uddannelsesnummer. De er med i Z8076 med en markering i statusfeltet.

 

Afgrænsninger:

 • Fra- /Tildato (medtag elever med første hovedforløbsstart mellem datoerne)
 • Optag/Aktive – vælg O for at se elever, de påbegyndte hovedforløbet i den valgte periode. A for elever, hvis hovedforløb blot overlapper med perioden.
 • Vis status efter antal måneder (frafaldsstatus til mål 2) Lades den være tom, vises den sidst kendte status på bestillingstidspunktet
 • Antal CPR-cifre

(Medtag Speciale var en afgrænsning indtil 18/12 2019 – nu medtages specialet altid)

 

Output:

 • Cpr_nr / Navn
 • Uddannelse / Udd_betegnelse
 • CØSA / CØSA_betegnelse / Speciale (alle gældende for elevens første skoleforløb)
 • Lokation
 • Hovedforløb_start
 • Afgangsdato / Afgangsårsag / Afgangsårsag_betegnelse
 • Frafaldsstatus*
 • Første_aftalestart / Første_skoleforløbsstart
 • Elevtype_start / Talent_ved_HF_start (Mål 3 supplerende indikator – et “T” hvis start-elevtypen indeholder et T)
 • Talent_undervejs (hvis eleven blot en enkelt dag undervejs har været talent, står der her et T)
 • Sidste_skoleforløb

 

Frafaldsstatus*:

Indikatoren fra HPØG hedder ”Andel elever, der senest 3 måneder efter start på hovedforløbet, afbryder”.

For at besvare dette efter bedste evne, viser denne udskriftskolonne (status bliver fundet i denne rækkefølge) ved hjælp af den centrale afgangskode:

 • Hvis eleven går på en af uddannelserne ‘1952’,’0015′,’1922′,’1932′,’1912′,’1047′,’1911′ og indenfor 3 måneder har gået på 1036, får eleven status ‘1036-fortsætter’. Disse elever er i Datavarehuset og Z8176 slet ikke med i populationen.
 • Ingen afgang eller ’33’,’40’ eller afgangen ligger længere fra startdato end det valgte “antal måneder for status”: ‘i gang’
 • ’10’,’11’,’12’,’13’,’14’,’15’,’16’,’17’,’18’,’19’,’32’,’50’ : ‘fuldført’
 • ‘2’,’20’,’21’,’22’,’23’,’24’,’25’,’26’,’27’,’28’,’29’,’30’,’46’,’51’,’52’,’53’,’54’,’55’,’56’,’57’,’58’,’59’,’60’,’61’,’62’,’65’,’67’,’70’: ‘afbrudt uden omvalg’
 • Hvis det valgte antal statusmåneder pr dags dato ikke er gået endnu: ‘ukendt’
 • Andre afgange: ‘Uklassificeret afgang: [kode]’

Indikatorsvaret er således Antallet af linjer med Afbrudt inden 3 mnd divideret med det totale linjeantal.
Forbehold: Overvej om elever på visse uddannelser, eller visse afgangsårsager, ikke skal tælle med i populationen.

 

 

Informationerne kan udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

For at få tal, der matcher datavarehuset omkring Handleplanen – brug Z8176.

Se dog evt Mål 2 Supplerende indikatorer, som er en af pivoterne i Pivotbanken

 

Se også: