Z8089 – VTU aftaler

Formål:

Udtrækket bruges til at finde respondenter til virksomhedstilfredshedsundersøgelser (VTU).

Population:

For alle elever der afslutter et skoleforløb på hovedforløb (på ny ordning efter EUD-reformen) i afgrænsningsperioden vises oplysninger fra elevens sidste aftale i aftalerækken.

Der kommer en linje pr pr elev, og den sidste aftale vises. SKPS-aftaler nedprioriteres dog, og vises kun, hvis der ikke findes andre typer aftale på eleven.

 

Output:

  • Navn
  • Lærested
  • Uddannelse / -betegnelse / Ansvar
  • Lærestedskontakt / Læresteds_Email / Virksomheds_Email
  • Aftaletype
  • CVR / P_nr
  • Aftalestart/-slut
  • Skoleopholds_Slut

 

Afgrænsninger:

  • Fra/til-dato: Medtag elever, der afslutter et skoleophold i dato-intervallet

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: