Z8193 Skolehjemsberettigede elever

Udskriften trækker skolehjemsberettigede elever til tjek om de er booket

Formål:

At se, om man mangler at booke elever

Population:

Vis alle elever med J til skolehjem eller skolehjemsårselev på et skoleforløb, der overlapper med den afgrænsede periode.

For dem vises den første bookingdato i afgrænsnigsperioden og tilhørende værelse, hvis eleven er booket i perioden.
Det vises også, om det er elevens første skoleforløb med J i en af de to felter.

 

Output:

 • Elevnavn
 • Skoleforløbsstart
 • Skolehjem / Skolehjemårselev (Ja/Nej)
 • Værelsesnr/pladsnr og Bookingstart (alt sammen kun hvis der er en bookingdato i perioden)
 • Ny_elev (Har eleven tidligere haft skoleforløb med J til skolehjem eller skolehjemårselev)

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato / Til dato (Elever med skolehjemsberettigede skoleforløb, der overlapper med perioden)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Z8119 Skolehjemsbookinger
 • Z8095 Skolehjemsbookinger for skolepraktik
 • Z8139 Skoleforløbselever på hovedforløb berettiget til AUB og befordring
 • Z8042 Fridagsmarkering skolehjemselever
 • Z8054 Årselever Skolehjem