Z8114 Mester-karakterer

Dette udtræk finder lærested og op til 15 karakterer for en gruppe holdelever

Formål:
Udtrækket er lavet til at kunne sende relevante karakterer til elevernes mestre.

 

Population:
Med udgangspunkt i et enkelt hold findes alle holdplacerede elever, der har mindst 1 aftale. Elevens seneste aftale i løbet af holdplaceringen bruges.

Holdets 10 første fag (efter fagnummer, fulgt af mindst 1 elev på holdet), vises.

 

Output:

Der kommer 1 linje pr elev.

 • Holdnavn / Betegnelse
 • Fornavn / Efternavn / CPR
 • Lærestedsnavn / Kontaktperson / Gade / Sted / Postnr / By / CVR

For hver af de 15 skolefag/evalueringsformer vises 6 kolonner – overskrifterne nummereres som følger:

 • Fag1 (Skolefagsnummer)
 • Betegn1 (Fagbegtegnelse)
 • Niveau1
 • Evform1 (Evalueringsform)
 • Kar_type1
 • Karakter1 (seneste af evt flere karakterer)
 • Dernæst  Fag2, Betegn2 etc….

Hvis eleven har fulgt faget, men ikke fået karakter, er de første 3 udfyldt (fag, -betegn. og niveau), mens karakterværdi og evalueringsform vil være tomme.

Har eleven ikke fulgt faget, er alle felterne tomme.

 

Afgrænsninger:

 • Hold (kan kun udfyldes med ét hold)
 • 0, 6 eller 10 cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også Z-udskrifter med karakterer i overblik.

Se også: