Z8099 – Elever med første tælleperiode i et kalenderår

Udtrækket henter elever placeret på deres første bidragsperiodes tælledato.

Formål:

Udtrækket er lavet i forbindelse med en målrapportering, hvor disse tal skal leveres 5 år tilbage.

Population:

Alle elever, hvis første tælledato lå i kalenderåret, medtages. Z8077 viser også hver elev én gang pr CØSA-formål, men hvor de på Z8077 optræder på deres første startdato, udvælges de i Z8099 på første tælledato.

For hver elev vises også tælleperiode-nummeret.

 

Afgrænsning:

  • År: Vis elever med første bidrag i dette år

 

Output:

  • CØSA_formal / betegnelse
  • Tælle_dato
  • Første_tælleperiode_nr  (hvilket nummer havde denne første tælleperiode)
  • Skoleforløb
  • GH (Grundforløb, hovedforløb eller gymnasialt)
  • Antal elever (der deler ovenstående egenskaber)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

Excel Pivot/dashboard på basis af Z8099. I Pivot-banken kan du hente en pivot-skabelon.