Z425 – Afgangsårsager (Optag af elever)

 

Z425 er i december 2018 blevet omkalfatret så datatrækket forløber hurtigere. Meld gerne tilbage hvordan det opleves.

Formål:

Z425 tager højde for, at en elev kan starte og stoppe flere gange på samme uddannelsesnummer. Udskriften finder slettede afgange og kigger også på om eksempelvis en RKV-GF1 overgang skal gøre, at eleven betegnes som stoppet på et RKV-forløb og startet igen på et nyt optag på GF1. Det kalder vi i denne vejledning for et nyt uddannelsesforhold*.

 

Særligt for UDDATA+-versionen:

Ikke alle kolonner er med.
Revisionsspor findes ikke mere, men man kan godt blive ny elev på samme en uddannelse.

 

Population:

Alle uddannelsesforhold*, der starter mellem afgrænsningsdatoerne, medtages.

 

*Definition af Uddannelsesforhold:

En elev kan på samme uddannelse starte og stoppe flere gange. Ved genstart forsvinder afgangsdatoen fra elevbilledet i EASY. Z425 får fat i de gamle afgange og definerer første skoleforløbsstart efter hver afgang som et nyt optag på et nyt Uddannelsesforhold på samme uddannelse. Efter EUD reformen 2015 definerer udskriften tre nye begivenheder, der udløser en ny start på et nyt uddannelsesforhold:

Eleven tilhører optaget på startdatoen på et skoleforløb, hvis en af følgende ting er opfyldt:

 1. Det er elevens første skoleforløb på uddannelsen, eller det første skoleforløb efter en af følgende begivenheder:
 2. Der er en afgang i revisionssporet.
 3. Der er et FÆRTA/MESTG/PROEG tilskud.
 4. Der er forskel mellem elevens forrige skoleforløbs GF1/GF2/HF tilhørsforhold og dette skoleforløbs.
 5. Elevens forrige skoleforløb var på skoleperioden RK (realkompetencevurdering), og dette skoleforløb er ikke.

Hvis flere af ovenstående er opfyldt, prioriteres de i nævnte rækkefølge.

 

Uddannelsesforholdets afgangsårsag:

Elevens afgangsårsag for det enkelte uddannelsesforhold findes henholdsvis således:

 1. For elevens sidste skoleforløb kigges der efter, om der er en afgang på eleven.
 2. Når en elev får nyt skoleforløb efter en afgang, flyttes afgangen til revisionssporet. Hvis der findes afgange i revisionssporet, bruges de.
 3. En FÆRTA/MESTG/PROEG udløser afgangsårsagen “0FÆ” med betegnelsen “FÆRTA opnået”.
 4. Et skifte mellem GF1/GF2/HF udløser afgangsårsagen “0GH” med betegnelsen “GF1/2/HF skift”.
 5. Et skifte fra RKV til noget andet udløser afgangsårsagen “0RK” med betegnelsen “RKV overstået”.

Hvis flere af ovenstående er opfyldt, prioriteres de i nævnte rækkefølge.

 

Output:

De felter, der er markeret med rødt her nedenfor, er ikke nødvendigvis en egenskab, der er konstant gennem hele elevens uddannelsesforhold*, men er en egenskab ved uddannelsesforholdets første skoleforløb. For felter, der ellers kan ændre sig fra dag til dag, er den seneste aktuelle vist, som f.eks. kontaktlærer, telefon etc.

 • Ansvar
 • Elevafd
 • Udd.
 • CØSA (Hovedområde)(CØSA er knyttet til skoleforløbet under tilskudsmærke UNDER, UNMER eller KOMFI)
 • Årsag/Års.Bet.
 • Lok.Års./Lok.Års.Bet.
 • Perspektiv/Lok.Persp./Persp.Bet.

Detaljeret output (hvis du vælger J til “medtag detail”):

 • Cprnr/Navn/UNI-login
 • Startdato (det er denne dato, som skal ligge i afgrænsningsperioden for at eleven medtages på udskriften)
 • Afgangsdato
 • Elevtype/Elevtype-betegn. (Den elevtype, der var aktuel på første skoleforløbs sidste dag)
 • GF/HF (Nyt: Hvis ikke det er formålsgruppe 01, altså EUD, skrives her formålsgruppens nummer – se nederst)
 • F1dato/F2dato/F3dato/Bdato (datoer for seneste note med visse notetyper)
 • Køn/Sprog/Kontaktlærer/Mentor
 • Telefon
 • 1.Skoleforlob 
 • ØSE ansvar 
 • Alder/Kommune*/Folkeskole*/Privat-Email
 • Antalskolonne med sammentælling, hvis man vælger PDF/HTML output eller N til “Medtag detail”

*Kommune og Folkeskole kræver, at man også har sagt J til at medtage kommune.

 

Afgrænsninger der har betydning for antallet af uddannelsesforhold i outputtet:

 • Fra-/Tildato

Afgrænsninger der bruges til beregning:

 • Pr.dato – bruges udelukkende til at bestemme elevens alder.

Afgrænsninger der har betydning for antallet af kolonner i outputtet:

 • Vis ansvarsområde
 • Medtag elevafdeling
 • Medtag lok.afg.årsag
 • Medtag Lokale Perspektiver
 • Medtag Perspektiv Tekst
 • Vis detaillinier (hvis man vælger N her, ignoreres afgrænsninger nedenfor, og i stedet for enkeltelever ser man blot antalsangivelser)
 • CPR visning (0 6 10)
 • Medtag skoleforløb J/N
 • Medtag aktivitet J/N
 • Medtag alder (alderen på prdatoen)
 • Medtag kommune

Om GH-feltet:

Der kan stå RKV, GF1, GF2 eller H F i dette felt. Desuden GGF for grundforløb på gammel ordning. Hvis det ikke drejer sig om EUD-forløb, men andre formålsgrupper end 01, skrives F efterfulgt af formålsgruppenummer: (FG for Z8xxx-udskrifter)

Eksempler:

F02 Erhvervsgymnasiale uddannelser
F04 Erhvervsakademiuddannelser
F09 Produktionsskoler
F13 Kombineret ungdomsuddannelse
F16 Brobygning og introduktionskurser
F18 10. klasse
F19 Professionsbacheloruddannelser
F23 Uddannelsestilbud til ledige
F25 Introduktionskurser
F41 Pædagogikum
F47 UAK uddannelser fra andre formålsgrupper

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Kom tilbage til oversigten over Bestillinger.

Se også: