Z8190 Gymnasiale dimittenders skæbne

 

Formål:

Find hvilke tidligere studenter fra skolen, der siden er startet på EUD eller en anden uddannelse på skolen.
Vælger du et dimissions-år, får du en liste over eleverne. Afgrænser du ikke på år, får du tallene for hele skolens historie.

 

Population:

Der tages udgangspunkt i de elever, der har en fuldførende afgangsdato på en gymnasial formålsgruppe (oftest 3010/3310)

Der vælges kun elever, der har startet en ikke-gymnasial uddannelse efter dimissionen.

Har eleven flere nye uddannelser, kommer der en linje pr. uddannelse.

Enten har man valgt et bestemt kalenderårs studenter, eller også ser man antal fra hele skolens historie.

 

Output:

Ved valgt dimissionsår:

  • Dimissionsår
  • Gymnasial uddannelse
  • Ny uddannelse / Startdato
  • Navn
  • Evt. Afgangsårsag/betegn. på den nye uddannelse.

Ved tomt dimissionsår:

  • Dimissionsår
  • Antal nye uddannelser på ikke-gym taget af dimittender.

 

Afgrænsninger

  • Årstal

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

 

Se også: