Z8126 Læresteder og holdplaceringer

Listen fokuserer på visse egenskaber ved holdplaceringer og det tilknyttede lærested

Population:

Udtrækket finder holdets elever og evt. tilknyttede lærested og rekvirent. Det sorteres på EAN-nr.

Output:

 • CPR / Elevnavn
 • CVR_NR / Læresteds-løbenr
 • Lærestedsnavn
 • Gade / Postnr / By / Telefon
 • EAN_NR
 • ÅE_rekvirent
 • Kunde_person_ref/ Kunde_ordrenr
 • Fritekst

Afgrænsninger:

 • Hold
 • Fra- og tildato (Hvis begge efterlades tomme og der ikke er afgrænset på hold, medtages kun holdplaceringer, der er aktive pr dags dato)
 • 0, 6 eller 10 cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Z800 Læresteder-liste (viser aftaler)
 • Z8125 Læresteder
 • Z8117 – Aftalehistorik
 • Z135 – Elever med uddannelsesaftale
 • Z8122 – Elever uden aftale
 • Z8031 – Aftaleoversigt pr. SKP-elev
 • Z8114 Mesterkarakterer
 • Z8129 Svendeprøver
 • S0053 – Aktuelle aftaler