Z8135 – Lokalebegivenheder

Udskriften trækker tæller antal lærere og elever på hver begivenhed, og kan således benyttes til at beregne Lærer-Elev-ratio.

Definition:

Flere skemabegivenheder kan foregå samtidig samme sted samtidigt. To skemabegivenheder, der foregår samtidig, med samme alfabetisk-første-lokale tælles som én lokalebegivenhed. (NB: med “samtidigt” menes “samme starttidspunkt.” Vær obs på om der er overlappende ringesystemer i spil)
Af samme grund betragtes udelukkende skemabegivenheder med påsat lokale(r)

Udskriften lægger sig meget op ad Z8080, der også opfatter skemabegivenheder som foregår samtidig sammesteds, som én.
Forskellen ligger i at Z8080 kræver tilknyttet skolefag, og at aktivitetsafdelinger kan give dubletter i Z8080 (med mindre man ser bort fra det.)
Z8135 kræver til gengæld et lokale tilknyttet begivenheden (så en Z8080-begivenhed kan foregå “ingen steder”), og Z8135 fokuserer på at vise op til 3 tilknyttede lærere.

 

Population:

Alle skemabegivenheder medtages, og derudfra tælles antal lærere og elever. Dog fraregnes *- og #-lærere.

 

Output:

 • Dag
 • Starttid/sluttid
 • Lektionsnr
 • Planlægger
 • Antal standard lektioner
 • Lokalenr (med angivelse af hvor mange andre lokaler der evt. også er tilknyttet)
 • Initialer 1/2/3 på de tre første undervisere af evt flere i lokalebegivenheden.
 • Antal undervisere
 • Elev-antal

Afgrænsninger:

 • Fra dato / Til dato (Find skemabegivenheder mellem de to datoer)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se den tilhørende Z8135-pivot i Pivot-banken som et eksempel på hvordan man kan beregne lærer-elev-ratio.

Udtræk af skemabegivenheder kan laves på flere måder, afhængigt af, om man vil se alle kombinationer af lærere, hold, elever og lokaler. Eller om man kun vil have 1 linje pr begivenhed. Se derfor også:

 • Z8188 – Skemabegivenheder 2 (en datalinje pr begivenhed/hold kombination)
 • Z8080 – Lærer/Elev-ratio
 • Z835 – Skemaroller på hold
 • Z8008 – Skemabegivenheder med flere lærere
 • Z8039 – Skemabrikker i periode
 • Z8057 – Arbejdstimer pr medarbejder
 • Z8090 – Lærer-Elev-Hold-Lokale-ratio
 • Z8096 – Lærere/aktiviteter i skema
 • Z8131 – Skemabegivenheder (alle hold-lokale-lærer kombinationer)