Z8040 Elevers TMK historik

 

Formål:

Udtrækket bidrager til en mere komplet historik de elever, der af forskellige årsager ikke kan afgangsmeldes, men som derimod har f.eks. et færdiggørelsestaksameter.

 

Population:

Denne udskrift tager udgangspunkt i de elever, der er placeret på mindst ét skoleforløb i afgrænsningsperioden.

Dernæst finder udtrækket det senest opnåede varighedsuafhængige fuldtids-tilskud på hver af elevens uddannelser. (Også dem, der så er opnået udenfor afgrænsningsperioden)

 

Output:

 • CPR
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Uddannelse
 • Skoleforløb
 • Skoleforløbets slutdato
 • TMK
 • Sidste indberetningsdato
 • Ansvar / CØSA (på det skoleforløb der evt er tilknyttet tilskuddet)
 • Elevtype på indberetningsdato

 

Afgrænsninger

 • Fra dato (Find elever, der har skoleforløb, der slutter efter denne dato)
 • Til dato (…skoleforløbene skal samtidig starte før denne dato)
 • Antal cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: