Z8166 – Elever på uddannelse med fremtidige hold

 

Formål:

Dette er en uddannelsesplan, der kan sendes til lærestedet. På denne side finder du et udkast til et flettebrev i Word, der bruger de samme kolonnetitler som denne udskrift.

Udskriften er en klon af Z8066, der i stedet for én uddannelse tager udgangspunkt i ét hold.

 

Population:

Der skal afgrænses på en enkelt uddannelse, og elever med mindst én ikke-færdig aftale findes.

For hver elev findes en evt. nuværende eller førstkommende aftale og de første 20 holdplaceringer efter den afgrænsede pr.dato.

 

Output:

 • Lærestedsnavn, adresse, email og CVRnr
 • Virksomhedsnavn, adresse
 • Elevens fornavn og efternavn, CPR (med bindestreg) og email
 • Begge elevens værgers navn og email
 • Udd./Version/Speciale
 • Skolehjems elev J/N
 • Elevens første holdplacering er at finde i kolonnerne AKTIVI0;KORTBET0;LANGBET0;STNR0;SLNR0;LOKATION0 med hhv holdnavn, kort_betegnelse, betegnelse, start- og slutdato og lokationsgade (kaldes også “hopl1undervisningssted_adresse1” i Z565)
 • Den næste hedder AKTIVI1, den næste AKTIVI2 osv. op til 20 hold på hver linje.

 

Afgrænsninger:

 • Uddannelse (én og kun én udd.)
 • Pr.dato (bruges til at definere elevens nuværende, alternativt førstkommende aftale, samt definere elevens kommende holdplaceringer)
 • Speciale – ikke tvunget, men retter sig mod aftalen.
 • 0, 6 eller 10 cifre i elevens CPRnr

 

Flettefil:

Denne Word-flettefil fra Z8066 kan også bruges med Z8166:

Uddannelsesplan til Z8066

 

Informationerne kan udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

 

Se også: