Z8111 – Elevpopulation med lokation

En afgangsstatistik, der tæller hver EUD/GYM-elev én gang pr kombination af Uddannelse, CØSA og Grund-/Hovedforløb.

 

Formål:

Udtrækket viser en linje pr skoleforløbselev, med lokation og afgangsårsag. Man kan vælge at se på en population af aktive elever eller et optag.

 

Population:

Hver skoleforløbs-elev optræder 1 gang pr kombination af Uddannelse, CØSA og så opdelingen i: det gamle Grundforløb, GF1, GF2 og Hovedforløb.
Følgende skoleforløb/uddannelser udelades:

 • Skoleperioder, der hedder noget med RK% (RKV-forløb fraregnes)
 • Uddannelse 332 og 988. (Kombinationsforløb og EUD10)
 • Uddannelser, hvis betegnelse indeholder ‘præs’, ‘intro’ eller ‘brobyg’. (Brobygning, præsentation og Introduktionsforløb fraregnes)

 

Output:

 • CPR
 • Uddannelse / betegnelse
 • CØSA / betegnelse
 • GH (Grundforløb (GGF=gammel ordning, GF1, GF2) eller hovedforløb) (se GH-definition nederst i Z425-vejledningen)
 • Start-/slutdato (Første skoleforløbsstart og sidste skoleforløbsslut)
 • Afgangsårsag/betegnelse (centrale afgangskoder)
 • Lokation

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato / Til dato
 • Optag / Aktive (Vælg om elevens start/slutdato skal overlappe med afgrænsningsdatoerne (A) eller om elevens startdato skal ligge mellem afgangsdatoerne (O) )
 • CPR 0_6_10 (Antal CPR-cifre)

 

Oplysningerne udskrives som CSV fil.

Se også: