Z0005 – R005-resultat 1.og 2.g

Udskriften en støtteudskrift til juni-terminen på de gymnasiale version 4-uddannelser, hvor det automatiske udtræk i EASY ikke virker

 

Denne udskrift er nedlagt til fordel for 2020-versionen, Z0006

 

Formål:

Udtrækket hjælper med at finde elever og prøver, der blev genereret med R005. EASY skriver her, at gymnasiereformens nyeste uddannelsesversion ikke automatisk udtrækker eleverne.
Men Z0005 tager altså udgangspunkt i den seneste R005 kørsel og finder alligevel en liste, der kan være til støtte ved dan manuelle oprettelse af eksamensmarkeringer.

Bemærk at vi har lagt udskriften i den særlige rettighedsgruppe Z-udskrifter-eksamen, så ikke alle skolens administrative medarbejdere kan køre den.

 

Anvendelse:

Efter du har kørt R005 uden afgrænsning, kan du køre Z0005 og få en prøveliste. Hvis skolens seneste R005 kørsel er afgrænset på et enkelt hold, bliver Z0005 det også – så får du ikke alle skolens 1.-2.g’ere.

Hvis du allerede er begyndt at eksamensmarkere, kan nogle af prioriteringerne blive slettet fra det R005 output, udskriften bruger. Derfor kan resultatet blive forkert. Kig efter om nogen elever i dit Z0005 output har prioritet -5. Er det tilfældet, så kontakt os for at få skræddersyet et output med de rigtige prioriteringer. Det koster ikke noget.

Udtrækket er blevet udviklet løbende i løbet af uge 12. Seneste ændring er kl. 11 den 21/3, hvor alle-eller-ingen-fag-reglen blev indført. Vi vil mene at trækket nu virker helt rigtigt ud fra de forbehold, der ellers er nævnt i dette afsnit.

 

Population:

Der kommer en linje pr elev pr. prøve, han skal op i. Hver TEAM Danmark elev optræder også med en linje hvor man mindes om at køre dem manuelt.

Der tages udgangspunkt i elever, der er udtrukket i den seneste R0005-kørsel, og som har en aktuel skoleforløbsplacering.

Output:

  • Skoleperiode (1, 2, 1TD eller 2TD)
  • Aktivitet
  • Skolefag / Fagbetegn / Niveau
  • Evalueringsform
  • Cpr_nr / Elev
  • Hvorfor (Prøven kan komme sig af at 1. Det er elevens først udtrukne 2. Derudover kan eleven være udtrukket i både MDT og SKR i et B-niveau fag. 3. Der skal evt. ekstra prøve til for at eleven har det rette antal efter 2.g)
  • Antal_gamle_eksamener (bruges til at se om 2.g-eleven skal have en ekstra prøve)

Afgrænsninger:

  • Antal cifre i CPR

 

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: