Z8058 FTU-ansøgninger

 

Listen viser data fra Fuldtidsansøgninger – den minder om EASY’s B628, men har færre kolonner.

 

Population:

Der vises ansøgninger med “-” eller “Ja” i feltet “Optages”, uden at have skoleforløb tilknyttet endnu.

 

Output:

 • Fornavn / Efternavn / Email
 • Optages
 • Studiestart
 • Skoleforløb
 • CØSA / Adgangsvej / Indgang / EUX
 • Elevafd
 • Prioritet
 • Modtaget
 • OptagDK (CPR)
 • Ønsket Institutionsnr / Ønsket Institution
 • Direkte fra grundskole (folkeskole)
 • Studieretning
 • Begrundelse
 • Dansk / Matematik (fra folkeskolen)
 • PostNr / KommuneKode / FolkeskoleNavn
 • Optagelsesprøve Dansk/-Matematik
 • Gade / Sted / Postdistrikt (Nye)

Afgrænsninger:

 • Fradato – medtag ansøgninger med studiestart efter denne dato.

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: