Z8155 Alle Årselever

 

Bemærk:

Dette er et meget ressourcekrævende udtræk, så man kan med fordel undgå en timeout ved at køre Z8155 som et planlagt job.
Vælg “Planlæg” i stedet for “Bestil” i bestil-billedet, og sæt interval for autobestilling til 0.
Når jobnummeret skifter fra blåt til gult og til sidst grønt, vil man kunne finde sine data ved tryk på “Fil”-knappen eller tilgå sin UBOX.

 

Formål:

Dette er en sammenlægning af de fem ÅE-træk Z8050-Z8054, og medtager dermed fuldtidselever, AMU, skolepraktik, skolehjem og Åbn uddannelse.

 

Population:

Find alle bidrag, hvis bidragsperioder overlapper med afgrænsningsdatoerne.

Hvis man kun vil have bidrag med tælledato mellem afgrænsningsdatoerne, må man efterfølgende filtrere i regneark.

For Skolehjemselever tæller hver enkelt dag som et bidrag med tælledag den dag.

 

Output:

 • CPR nr / Fornavn / Efternavn
 • Bidragsstart / -slut / Tælledato
 • Bidrag i måned  (Den del af bidragsperiodens bidrag, der ifølge skoledagskalenderen er produceret i Bidragsmåned)
 • Antal skoledage i måned/Skoledage i bidragsperiode (Hvordan “Bidrag i måned” er beregnet)
 • Bidragsmåned
 • Skoledagskalender
 • Skoleforløb (erstattet af en tekst for andre typer end fuldtid)
 • CØSA / -betegnelse
 • Ansvar
 • Kommune / -betegn.
 • Afgangsårsag for eleven
 • Uddannelse /-betegn (for AMU dog fagmål og -kortbetegnelse)
 • Gade / Sted / postnr / By
 • ÅE rekvirent
 • Projektområde
 • Skoleperiode / Periodetype
 • TMK
 • Type: FT (fuldtid) / AMU / SKPRA / SHJE / ÅU

 

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (brug kun bidrag, der overlapper med de to datoer)
 • Antal cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: