Z8070 GF1 til GF2 overgange

Udtrækket viser GF1ere og deres eventuelle GF2 starter.
Dette træk har fået nye definitioner og tilrettede outputkolonner 7.nov. 2018

 

Formål:

Se også Z8170. Nogle af indikatorerne i Handleplan for øget gennemførelse (HPØG), handler om overgang fra GF1 til GF2 eller frafald på GF1. Z8170 prøver at lægge sig tæt op ad Handleplanen. Z8070 viser data på samme måde, men med flere detaljer og mere mere mulighed for at afgrænse på et specifikt optag.

 

Population

Udtrækket henter alle elever, hvis GF1 Starter i afgrænsningsperioden.

 

Definition:

For nærmere definition, se Z8170, der viser de samme elever, bare pr. kalenderår.

 

Output:

 • CPR_NR / Navn
 • Elevtype (på GF1-sidstedagen)
 • GF1 uddannelsesnummer / betegnelse
 • GF1-elevafdeling (Nyt 17/8 2017)
 • GF1_start / GF1_slut / Afgangsdato / Afgangsårsag / -betegnelse
 • GF1_ansvar (Elevens sidste af evt. flere ansvar på GF1 – Hvis J til at medtage ansvar)
 • GF1_status*
 • Antal dage mellem GF1 afslutningen og næste forløb

For de elever, der har forløb på GF2, vises :

 • GF2_start
 • GF2 uddannelsesnummer / betegnelse
 • GF2_ansvar (Elevens første af evt. flere ansvar på GF2)
 • GF2_speciale
 • Grundforløbsstatus**

 

GF1_status (tidligere kaldt Indikator 2.3 status) *

Status beskriver overgangen til GF2 indenfor 1 måned af GF1-fuldførelse. Denne status kan have 4 værdier:

 • ‘Forsat på GF2’ (Hvis der findes en GF2 start på skolen efter mindre end 1 md.)
 • ‘GF2 efter mere end 1 måned’
 • Følgende afgangsårsager udløser ‘Fuldført GF1′ : ’10’,’11’,’12’,’13’,’14’,’15’,’16’,’17’,’18’,’19’,’32’,’33’,’50’)
 • Alle andre, der har startet GF1 i perioden ender i ‘Afbrudt eller omvalg eller i gang’

Indikatoren viser andelen af GF1 fuldførende, der er fortsat på GF2 indenfor en måned. Dvs. forholdet mellem den øverste gruppe og de tre øverste grupper. Dvs. den nederste (ikke fuldført GF1) skal ikke med i ligningen.

 

Grundforløbsstatus (tidligere kaldt 3_måneders_status – nu kan antal måneder vælges)*:

Denne status fortæller hvordan grundforløbet generelt endte – ligesom Z8179.

Den defineres ud fra den centrale afgangskode (det er den lokale, der vises på udskriften) som:

 • ‘Afbrud med omvalg til andet GF1’ (indenfor de valgte antal måneder)
 • ‘Fuldført og fortsat efter pause, på [næste forhold]’ hvis eleven er kommet i hovedforløb, men der var over 15 måneder imellem.
 • ‘Fuldført og fortsat [næste forhold]’
 • ‘I gang’, hvis GF1 ikke er færdig endnu eller afgang 40
 • Afgang (33) : ‘Fuldført GF1’
 • Afgangene (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32, 50) udløser ‘Fuldført GF1 med kode [] ?’ – fordi der er brugt en generel grundforløbsafgang
 • Afgangene (2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 70): ‘Afbrud’
 • ‘ukendt – x måneder endnu ikke gået’
 • Hvis der ikke er afgang på, og GF er slut: ‘I gang – savner afgangsmelding’

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato
 • Til dato
 • Status antal måneder efter GF1-start.
 • Antal cifre i CPR

 

Informationerne kan udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: