Holdudskrifter på EASY-sporet

Få overblik over holdudskrifterne (og enkelte andre udskrifter med samme designmodel) blandt Z-udskrifterne, og hvad de viser.

Se her hvilke holdudskrifter der er oversat til UDDATA+.

Hvordan virker holdudskrifter:

Vores holdudskrifter fungerer ved at de skriver en række variable på holdets elever til PDF- og CSV filer.

De fleste af dem tager udgangspunkt i hold og viser for hver af holdets elever, og elevernes attributter.
Ud over udbuddet af information, adskiller de sig også ved designet, dvs. placeringen af informationerne og størrelse af billeder etc.
En del af udskrifterne har grafiske elementer, for eksempel mellem 1 og 15 tomme kolonner til brug som protokoller i klasseværelset.

Der ligger stadig en liste over udskrifter og deres design som PDF filer på den gamle UDDATA-hjemmeside her.

 

Sådan virker det nye hjælpe-regneark:

Prøv at åbne “Har i en holdudskrift der viser” :

Der er et skema med Variabelnavne som kolonneoverskrifter, og Znr/betegnelse som rækketitler. Inde i skemaet er der 1 taller der markerer, hvilke udskrifter, der har hvilke variable.

 

Variable

Man kan så indkredse variablene ved at bruge de kulørte udsnitsværktøjer: Den grå med variable, den grønne med variabelbetegnelserne og den orange med variabelkategorierne. Desuden vælger de lyserøde knapper øverst til venstre mellem variable, der blot skrives én gang i “hovedet” af udskrifterne (H) eller elementer (E), der skrives ud for hver enkelt elev. Oftest er man interesseret i elevernes attributter og vil se bort fra H…

Bemærk, at variabelnavnene og betegnelserne ikke alle er lige sigende, men navngivet af programmørerne her i huset. For at gøre hjælpearket mere anvendeligt for brugerne, vil vi arbejde i at omdøbe variablene.

Eksempel på brug: Hvis man vælger “ELEVTYPE”, får man alle udskrifter, der viser elevtypen:

Der er således 5 holdudskrifter, der viser Elevtype. Bemærk at CSV- og PDF-udskrifter af samme Z-nr vises på forskellige linjer, da det godt kan være forskelligt, hvilke variable, der optræder. Vi ser det i Z873, der kun har Elevtype med på CSV versionen.

Variabelkategori” er en simplificering af det store udvalg af kategorier. Man kan således vælge “Om aftale/Lærested”-knappen i stedet for at skulle søge efter lærestedsrelaterede variabelnavne.

Trykker man på to variabelnavne, (brug CTRL-tasten), får man kun de udskrifter, der har begge variable

 

Z-udskrifter

Udskriftsnumrene kan indkredses med det gule Z-nummer-udskriftsværktøj, den mørkeblå med udskriftskategori og den lyseblå med CSV- eller PDF-output. Igen er udskriftskategorien en gruppering af flere udskrifter med samme tema.

Vælger man eksempelvis Z160, får man:

Og man ser, at den hedder “Kontaktlærerudskrift”, og har elevbillede, adresse, og en smule information om skoleforløb og lærested.
Der er knapper, der bliver mindre tydelige og i udskriftskategori-boksen vil man så kunne udlede, at denne udskrift er af kategorien “Kontaktlærerliste” og således ikke har et hold som udgangspunkt, men den enkelte kontaktlærer.