Z429 – Elevstatistik SOSU

Z429 er en SOSU-elevstatistik designet efter EUD-reformen, med elevtype, hovedområde og ny optagsdefinition. Den kan både vise en population af aktive elever, og en population af nye optagne.

NB: Udskriften er blevet omkalfatret 8/3 2019 til at finde data på en hurtigere og mere stabil måde – der kan komme mindre afvigelser i forhold til før mht definitionen af elevforhold, hvis de afviger fra normalen, dvs at deres rækkefølge ikke er RKV-GF1-GF2-HF.

KPI:

Denne udskrift danner basis for vores frafalds-KPI, bestilt på Aktive elever. Kun elever på præsentation/intro/brobygning/10.kl. etc. er med på Z429, men ikke KPI’en.

Formål:

Z429 tager over efter Z427 og Z428 som elevtællingsredskab. De er alle målrettet SOSU skoler, fordi praktikforløb medregnes, og 2004 uddannelsen deles op på de to specialer, hjælper og assistent.

Z429 tager højde for, at en elev kan starte og stoppe flere gange på samme uddannelsesnummer. Udskriften finder slettede afgange og kigger også på om eksempelvis en RKV-GF1 overgang skal gøre, at eleven betegnes som stoppet på et RKV-forløb og startet igen på et nyt optag på GF1. Det kalder vi i denne vejledning for et nyt uddannelsesforhold*.

Population:

Optag: Alle uddannelsesforhold*, der starter mellem afgrænsningsdatoerne, medtages.
Aktive: Alle uddannelsesforhold*, der er i gang mellem afgrænsningsdatoerne, medtages.

*Definition af Uddannelsesforhold:

En elev kan på samme uddannelse starte og stoppe flere gange. Ved genstart forsvinder afgangsdatoen fra elevbilledet i EASY. Z429 får fat i de gamle afgange og definerer første skoleforløbsstart efter hver afgang som et nyt optag på et nyt Uddannelsesforhold på samme uddannelse. Efter EUD reformen 2015 definerer udskriften tre nye begivenheder, der udløser en ny start på et nyt uddannelsesforhold:

Eleven tilhører optaget på startdatoen på et skoleforløb, hvis en af følgende ting er opfyldt:

 1. Det er elevens første skoleforløb på uddannelsen, eller det første skoleforløb efter en af følgende begivenheder:
 2. Der er en afgang i revisionssporet.
 3. To på hinanden følgende skoleforløb på uddannelse 2004 har hhv speciale 2 og 1.
 4. Der er et FÆRTA/MESTG/PROEG tilskud.
 5. Der er forskel mellem elevens forrige skoleforløbs GF1/GF2/HF tilhørsforhold og dette skoleforløbs.
 6. Elevens forrige skoleforløb var på skoleperioden RK (realkompetencevurdering), og dette skoleforløb er ikke.

Hvis flere af ovenstående er opfyldt, prioriteres de i nævnte rækkefølge.

Uddannelsesforholdets afgangsårsag:

Elevens afgangsårsag for det enkelte uddannelsesforhold findes henholdsvis således:

 1. For elevens sidste skoleforløb kigges der efter, om der er en afgang på eleven.
 2. Når en elev får nyt skoleforløb efter en afgang, flyttes afgangen til revisionssporet. Hvis der findes afgange i revisionssporet, bruges de.
 3. Assistent til hjælper overgang uden andre afgange imellem får betegnelsen “Ass./Hjæ. overgang” og afgangskode “0AH”
 4. En FÆRTA/MESTG/PROEG udløser afgangsårsagen “0FÆ” med betegnelsen “FÆRTA opnået”.
 5. Et skifte mellem GF1/GF2/HF udløser afgangsårsagen “0GH” med betegnelsen “GF1/2/HF skift”.
 6. Et skifte fra RKV til noget andet udløser afgangsårsagen “0RK” med betegnelsen “RKV overstået”.

Hvis flere af ovenstående er opfyldt, prioriteres de i nævnte rækkefølge.

Output:

De felter, der er markeret med rødt her nedenfor, er ikke nødvendigvis en egenskab, der er konstant gennem hele elevens uddannelsesforhold*, men er en egenskab ved uddannelsesforholdets første skoleforløb. For felter, der ellers kan ændre sig fra dag til dag, er den seneste aktuelle vist, som f.eks. kontaktlærer, telefon etc.

 • Elevafdeling / Lokation
 • Uddannnelse / Udd.bet / GF/HF / Speciale
 • Ansvar / Skoleper / Periodetype
 • CØSA / CØSA bet.
 • Lokal Afg.årsag / LA.bet / Central Afg.årsag / CA.bet
 • Central perspektiv / CP.bet / Lokal Perspek / LP.bet

Detaljeret output (hvis du vælger J til “medtag detail”):

 • CPR / Navn
 • Elevtype / Elevtype bet.
 • Alder (ved starten)
 • Startet på optag / Slut dato / Afgangsdato
 • Første Forløb (skole- eller praktikforløb) / Første SP (markering af, om det første forløb var praktik- eller skole-) / Skoleforløb (Første skoleforløb) / Sidste Forløb / Sidste SP
 • Sprog/Land / Køn
 • ØSE-ansvar
 • Kommune / -betegenelse
 • Kontaktlærer / Mentor
 • Telefon / Email / Postnr
 • Arbejdsgiver

 

Grundlæggende afgrænsninger:

 • Fra- / Tildato
 • Optag/Aktive elever (vis elever der starter i perioden eller alle aktive elever i perioden)

Afgrænsninger på uddannelser:

 • Elevafdeling
 • Lokation
 • Uddannelse
 • Version

Afgrænsninger på uddannelsesforholdenes første skoleforløb:

 • Ansvar
 • Speciale

Afgrænsninger på population:

Elever på udskriften har bare på et eller andet tidspunkt været på disse forløb, og der vises så alle elevens uddannelsesforhold på samme uddannelse, der ellers tilfredsstiller afgrænsningerne:

 • Skoleforløb
 • Praktikforløb
 • Aktivitet

Afgrænsninger der har betydning for antallet af kolonner i outputtet:

 • Medtag detail

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Kom tilbage til oversigten over Bestillinger.

Se også:

 • Overblikssiden over Z-udskrifter, der tæller elever.
 • Z423 (Alle skoleforløbsaktive elever)
 • Z424 (Optag af elever – bruger Z425’s måde at definere uddannelsesforhold, men kan afgrænses mere – ER UNDER OMBYGNING)
 • Z425 Optag af elever efter en bestemt definition af optag.
 • Z426 (Studiestarter)
 • Z427/Z428 (Hhv aktive og optag af elever.) De gamle versioner af Z429s to virkemåder
 • Z8022 – Nye elever pr år målt på tælleperiode (differentierer også mellem ass og hjæ)
 • Z8048 – Elevtyper 2 (Alle skoleforløb i perioden)
 • Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (fuld historik)
 • Z8064 – Alle elever med bestemt afgang i en periode og deres eventuelle skoleforløb sidenhen.