Z8116 Fraværsudvikling

 

Formål:
Dette udtræk er målrettet den måde, Kold College har valgt at lave ugentlig opfølgning på fravær.

Udtrækket bruges sammen med en særligt designet Pivottabel, som man kan efterligne med skabelonen “Pivot skabelon Z8116“. Se den og andre Pivot-skabeloner i Pivot-banken.

 

Forbehold:
Den mest præcise fraværsudregning laves inde i fraværsmodulet i Uddataplus. Denne udskrift tager ikke højde for dobbelt skemalagte elever, prioriteret og vigende skema og enkeltlektionsfritagelser.

 

Population:
Alle elever med skema i ugen op til afgrænsningsdatoen (eller dags dato) optræder.
Eleven optræder på en datalinje pr hold, eleven deltager i i denne uge.

Men på hvert hold optræder eleven så med sit samlede fravær på tværs af alle hold, fra holdets startdato og frem til nu. (Dvs. data kan være dubleret, og man skal selv se bort fra linjer med hold, der ikke er hovedhold.)

Der sammenholdes i datalinjen med fraværet ugen før, dvs. fra holdstart til og med 7 dage før afgrænsningsdatoen.

 

Output:

 • Aktivitet / Periode
 • CPR eller Født
 • Navn
 • Denne_uges_fravær i %
 • Denne_uges_G_fravær / -I_fravær / -F_fravær i %
 • Fravær_sidste_uge
 • Ændring (i procentpoint)
 • Hvis valgt at medtage detail: Lokation og grund-/hovedforløbselev

 

Afgrænsninger:

 • Prdato   (hvis tom, bruges dags dato – det er nyttigt til ugentlige Planlagte jobs)
 • Vis detaillinjer (lokation og GH (se GH-definition nederst i Z425-vejledningen))
 • 0, 6 eller 10 cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: