Z8196 SKT fravær

 

Formål:
Dette udtræk er målrettet den måde, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere har valgt at følge op på fravær.

Udtrækket er stort set en CSV version af fraværsprotokollerne Z600/Z601, tilføjet lidt ekstra output. Den minder om Z8120, men har også lærestedsoplysninger.

 

Population:
Alle holdets elever i den valgte uge optræder.

Alt fravær i 1.-8.lektion, mandag-fredag, vises.

I noterne nedenfor vises den samme gruppe elevers fraværsbemærkninger fra EASY og uddataplus.
For lærested kigges efter en af evt flere aftaler, som er i gang om mandagen. Der prioriteres at der ikke er afta_type SKPS og sidst sluttende post prioriteres.

Output:

  • Rekvirent-kommune (udledt fra rekvirentens evt. første tre cifre.)
  • CPR/Navn / Køn / Alder
  • CVR / Lærestedets P-nr / Navn /Gade / Postnr / By
  • Samlet fravær, G/I/F-fravær og antal tilbudte timer i den valgte uge.
  • En kolonne pr dag i ugen med markering af fraværskoden, lektion for lektion.

 

Afgrænsninger:

  • Hold
  • Uge 
  • 0, 6 eller 10 cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: