Z8088 – Udlån af medarbejdere

Udskriften viser medarbejdere, der optræder på andre ansvarsområder end “deres eget”.

Formål:

Man kan for en periode (og for et ansvar) se, hvilke medarbejdere der er udlånt til/fra et ansvar. Medarbejderen regnes for at tilhøre øse-ansvaret fra sls-oplysningerne, og udskriften viser de skemabegivenheder, der er tilknyttet aktiviteter på andre ansvarsområder

Population:

Udskriften summerer alle medarbejdere med undervisningsrolle og skemabegivenheder i den afgrænsede periode, hvor der er forskel mellem medarbejderens sls_ose_ansvar og ansvaret på holdet i skemabegivenheden.

Output:

 • Udlånt_fra (ØSE-ansvar fra SLS-oplysningerne)
 • Initialer / Navn
 • Udlånt_til (holdets ansvar)
 • Antal_skemabegivenheder
 • Antal_standard_lektioner
 • Antal_klokketimer
 • Vægtede klokketimer (klokketimerne ganget med den andel af lektionens elever, der tilhørte ansvaret, hvor der skulle være samlæste hold på forskelligt ansvar)

Afgrænsninger:

 • Fra dato / tildato (for skemabegivenheden – og de aktive sls-oplysninger på dagen)
 • Ansvar (medtager både begivenheder for aktiviteter, der er tilknyttet ansvaret, og medarbejdere, der tilhører ansvaret.)

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Z8062 Medarbejder data
 • Z8082 Medarbejder data 2 (uden opg.periode)
 • Z8057 Arbejdstimer pr medarbejder