Z8123 Effekten af brobygning

 

Formål
Udskriften kan både vise, hvor mange elever fra præs/intro/brobygning startede på grundforløb eller gymnasium på samme skole, eller det omvendte.

 

Population
Man vælger populationen med bogstaverne B, P, I, G, 1, 2, H, T eller tom afgrænsing, samt to datofelter. Effekten er:

 • B: Elever, der har deltaget i brobygning i den valgte periode (afgrænsningsperioden har overlap med brobygnings-skoleforløbet)
 • P: Elever, der har deltaget i præsentation i perioden
 • I: Elever, der har deltaget i introduktion i perioden
 • (tom) : Elever, der har deltaget i B, P, I eller EUD10 eller kombinationsforløb i perioden
 • G: Elever, der startede på deres første grundforløb i deres karriere på skolen, i afgrænsningsperioden (inklusive gamle grundforløbsformer)
 • 1:  Elever, der startede på deres første GF1 i deres karriere på skolen.
 • 2:  Elever, der startede på deres første GF2 i deres karriere på skolen.
 • H:  Elevernes debut på HHX på skolen.
 • T: Elevernes debut på HTX på skolen.

Se definitioner af de forskellige BPI-grupper nederst

 

Output

For hver elev vises uddannelsesnumre og startdatoer:

 • Brobyg1 / B1start / Brobyg2 / B2start, hvor nummer 1 er den seneste brobygning, og 2 er den næstseneste. (Der kan i teorien være mange)
 • Intro1 / I1start / Intro2 / I2start
 • Præs1 / P1start / Præs2 / P2start
 • GF1 / GF1debut
 • GF2 / GF2debut
 • Generel_GF / Generel_debut (som altså også kan gælde gamle grundforløbsordninger)
 • HHX debut
 • HTX debut

For valget (BPI eller tom) vises eleven også, hvis vedkommende ikke har taget uddannelser siden brobygning.

Desuden Ansvarsområder for alle uddannelser undtagen præsentation, hvis det er valgt at vise ansvarsområde

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato / Til dato
 • BPIG12HT
 • CPR 0_6_10 (Antal CPR-cifre)
 • Vis Ansvarsområde

 

Definitioner:

 • Brobygning: (1000, 1102, 1104, 1902, 2006, 2121, 2570, 2571, 2575, 3023, 3024, 3033, 3324)
 • Præsentation: (2551, 2552)
 • Intro: (1114, 1904, 1914, 2000, 2560, 3014, 3022, 3031, 3314, 3454)
 • (tom): Alle tre grupper herover plus 332 (EUD10) og 988 (kombi)
 • Grundforløb: Alle grundforløbs-skoleperioder
 • 1: Ny ordning, dvs skoleperiode G1
 • GF2: Skoleperioder under GF2, undtagen RKV
 • HHX (3010)
 • HTX (3310)

 

Oplysningerne udskrives som CSV fil.

Se også:

Z8123 skabelon – en pivot-skabelon i Pivot-banken med to eksempler på brugen af udskriften. Dataene bruges således i skabelonen:

Desuden disse relaterede udskrifter: