Z-udskrifter Nyhedsbrev februar 2018

Vi fatter os i mindre korthed i dette nyhedsbrev, der omhandler nyt siden 21.december. Alle ændringer, rettelser og nyheder findes i Z-bloggen.

3 nye udskrifter med læresteder

Z8126 fokuserer på visse attributter ved holdplaceringer, herunder lærested, EANnr, fritekst og rekvirent, mens Z8125 er et opslag over skolens anvendte læresteder. Z8130 tjekker for om alle email-adresser relateret til et lærested er udfyldt.

2 nye lærer-udskrifter

Z7494 og Z7065 er nye pendanter til elevadministrationens Z494 og Z065, men tilrettet lærerne i brugergruppen Z-LærerSkema. Den første har mange elevdata med, den anden store elevbilleder.

…og 1 til AMU/IV

Z8108 Lærerskematimer viser hvad der undervises i på kursuscenteret. .

 

Særligt om HPØG 2018

  • Ny udskrift: Z8173 er en ny version af Z8073, der både er tættere på tallene fra uddannelsesstatistik.dk omkring hvor mange elever, der tager fag på højere niveau. Det er både de rigtige elever og fag, der indgår. Z8073 er dog stadig et godt skolefag-analyse-værktøj.
  • Afgangskode 66 (Afbrudt udveksling) skal ikke indgå i beregning af overgangsfrekvenser fra grundforløb, så de elever medtages nu ikke af Z8070, Z8071 og Z8079.
  • G2-Praktik: Vi har ikke været opmærksomme på denne type aftaler. En G2PRA elev regnes nu i Z8079 og Z8071 for at starte på hovedforløb dagens efter grundforløbsafslutningen HVIS eleven har FÆRTA og kommende skoleforløb. Dette øger overgangsfrekvensen med de nævnte udskrifter markant! Når de to udskrifter har været testet tilstrækkeligt, vil G2Pra også blive indført i Z8072 og Z8076.
  • Ukendt: Elever med fremtidig grundforløbsafslutning får nu altid status ‘ukendt’ i Z8079 og Z8071.
  • Talenter: Z8076 viser nu både, om eleven havde en talent-Elevtype fra starten af hovedforløbet, ved slutningen eller i det mindste har været det undervejs.

 

Andre nyheder

  • Vi rundede 30.januar udskrift nummer 2 millioner siden EASY-C overgangen. Det var en bruger fra Mercantec i Viborg, der bestilte Z491.
  • Næste Pivot-kursus er 19.-20.marts i Svendborg
  • Nu skriver PDF-versionen af skemaer også helligdages navne i stedet for ugedag.
  • Z8118 ETU 2017 er nu bedre til at gætte hvilket hold, der er hovedhold for gymnasieelever. Det gøres ud fra danskfaget, ligesom i EN14.
  • Skoler, der får synkroniseret UNI-login hos os, kan nu se startpasswordet på de udskrifter, de er vant til at kunne se det på. Desuden viser Z082 nu i CSV-filen også et J/N felt med oplysningen om, hvorvidt startpasswordet stadig er gyldigt.

Tilmeld dig nyhedsbreve om Z-udskrifter til din mailboks.