Sådan får lærere adgang til Bestillinger uden at være EASY_Oracle bruger

 


Følgende skal kun gøres én gang for skolen

 

 1. Opret en EASY-Oracle bruger, der hedder “[SKOLENR]UPLUS_UDSKRIFTER” (fx 842UPLUS_UDSKRIFTER) – med EASY-select-rolle.
 2. I System->Brugergrupper:

  Skal denne nye, specielle bruger have tildelt brugergruppen Z-LærerSkema og/eller andre, som man vil tildele lærerne:
  [klik for større billede]
 3. Under Rollerettigheder:

  Skal der under “Administrer Brugergrupper” oprettes en ny brugergruppe, som vi i eksemplet her kalder “Lærer – udskrift”, og den skal have to rettigheder: BestillingsVindue UDEN_EOB og BestillingsVindue VIS:
  [klik for større billede]

Følgende skal gøres for hver lærer, der skal have rettigheden

 

Fremover kan lærere tildeles den nye brugergruppe, enten i administrationen af den enkelte lærer:

[klik for større billede]

Eller, for hurtigere massetildeling til lærere, via “tandhjulet” til administration af gruppens medlemmer:

 [klik for større billede]

 


Hyppige spørgsmål

 

På mange skoler er “BestillingsVindue – VIS” en del af rettighedsgruppen “Medarbejder – default”

Alle de medarbejdere med den gruppe vil så kunne klikke på Bestillinger.

Men dem, der så enten ikke er EASY-brugere eller ikke har fået ret til “BestillingsVindue – UDEN EOB” vil opleve denne fejl når de klikker på det:

Hvis man vil have, at den slags medarbejderes Bestillinger-menupunkt skal være “grået ud”, skal man så indrette deres brugerrettigheder, så de ikke har VIS-rettigheden til BestillingsVindue.

Vær varsom med at fjerne “BestillingsVindue – VIS” fra rettighedsgruppen “Medarbejder – default”. Den kan være vigtig for EASY-brugerne!


Genveje: