Z8141 Gymnasiale dimittenders karakterer

 

Formål:

Finder alle karakterer opnåede af de udklækkede studenter

 

Population:

Der tages udgangspunkt i de elever, der har et bevis på HTX eller HHX på den valgte termin.

Under udarbejdelse: “Opfinderen” af udskriften vil måske erklære visse karakterer irrelevante til brugen, så måske kommer der en justering i populationen af karakterer.

 

Output:

For eleverne i populationen kommer der en linje pr karakter – ikke kun karakterer på eksamensbeviset.

  • Uddannelse
  • CPR / Navn
  • Fagbetegnelse
  • Karakterværdi / -type / evalueringsform / termin

 

Afgrænsninger

  • Termin (for eksamensbeviset)
  • Hold
  • Medtag kun holdets karakterer (vis karakterer givet på det valgte hold eller også på valghold – inaktiv hvis hold-afgrænsningen er tom)
  • Antal CPR cifre

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også Z-udskrifter med karakterer i overblik.

Se også: