Z831 Karaktergennemsnit og elevantal

Dette udtræk viser karakterer og en del andre attributter. Gennemsnit og elevantal foretages i f.eks. Excel.

Population:
Der tages udgangspunkt de af elevernes karakterer, der er givet på Hold, har en talværdi og følger 7-trins skalaen.
Bemærk at datoafgrænsningerne skal ligge på hver sin side af aktivitetens slutdato.

Output:

Der kommer 1 linje pr karakterværdi pr elev.

 • Elev_id
 • Uddannelse
 • Akti.afd
 • Udd.Betegnelse
 • Aktivitet
 • Karakterskala / Evalueringsform / Karaktertype
 • Karakter
 • Pige (1 hvis det er en pige, 0 hvis ikke)
 • Dreng (…omvendt)
 • Termin
 • Skolefag / betegnelse / Niveau
 • Skolefaget på holdets tilknyttede medarbejder
 • Seneste SKOF før termin, samt GH feltet (hvis valgt medtaget) (se GH-definition nederst i Z425-vejledningen)
 • Seneste UDD.forløb før termin (hvis valgt medtaget)

Afgrænsninger:

 • Fra Dato / Til Dato (for holdets slutdato)
 • Karaktertype (lad feltet være tomt, hvis du vil se alle karaktertyper)
 • Uddannelse
 • Aktivitet / Aktivitetsafdeling
 • Medtag skoleforløb / medtag uddannelsesforløb

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også Z-udskrifter med karakterer i overblik.

Se også:

 • Z250 Karakterudskrift 1
 • Z251 Karakterudskrift 2
 • Z253 Karakterlister
 • Z809 Karaktergennemsnit pr termin
 • Z8019 Karaktergennemsnit pr skolefag
 • Z8021 Karaktergennemsnit og elevantal 2
 • Z8027 Bevisgennemsnit pr elev på uddannelse
 • Z8029 EUD Karakterer fra beviser (incl HTX)