Z8072 “3 måneder efter fuldført grundforløb”

Udtrækket viser elever med tilskudsmærket FÆRTA, MESTG eller PROEG og deres eventuelle senere forløb/aftaler.

 

Formål:

Udskriften er udarbejdet til at hjælpe med at besvare mål 2 indikatorerne i Handleplan for Øget Gennemførelse (HPØG)

Population

Udtrækket viser alle elever, der har opnået et af tilskudsmærkerne FÆRTA, MESTG eller PROEG mellem de afgrænsede datoer.

For de elever findes evt første aftale, der følger efter indberetningsdatoen, og tilsvarende første skoleforløb (uanset uddannelsesnummer) der følger efter indberetningsdatoen for FÆRTA.

 

NB:

FÆRTA gives både ved fuldførelse af grundforløb, og i hovedforløbet. Derfor skal man se på, om elevens sidste forløb inden tildelingen af FÆRTA/MESTG/PROEG fra et grundforløb eller et hovedforløb. (Kolonnen GH)

 

Output:

 • Uddannelsesnummer / CØSA / Ansvar
 • CPR_NR / Navn
 • Sidste skoleforløb / GH (Grundforløb eller hovedforløb)
 • Indberetningsdato
 • Elevtype på indberetningsdatoen
 • Næste uddannelse (det være sig aftale eller skoleforløb)
 • Startdato
 • Type (SKOF eller AFTA)
 • Godkendelsesdato (tidligste godkendelsesdato for en af evt. flere aftaler. Ikke nødvendigvis den aftale, der starter først. Man kan således udlede, hvornår en hovedforløbsaftale er indgået)
 • Status (i forhold til indikator 2.4)

 

 

Indikator 2.4 status:

Indikatoren fra HPØG hedder ”Andel elever, der gennemfører grundforløbet og senest 3 måneder herefter opnår en uddannelses- eller skoleaftale”.

For at besvare dette efter bedste evne, viser denne udskriftskolonne:

 • Stoppet: Eleven er ikke begyndt på noget nyt på denne skole
 • Fortsat INDEN 3 mdr: Eleven har en aftalestart eller en godkendt aftale eller en forløbsstart senest 91 dage efter tilskudsmærke-indberetningen.
 • Fortsat EFTER 3 mdr: Eleven har en aftalestart eller en forløbsstart, med 92 eller flere dage efter tilskudsmærke-indberetningen.

Indikatorsvaret er således Antallet af linjer med Fortsat INDEN 3 mdr divideret med det totale linjeantal.

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato
 • Til dato

Mellem disse to datoer har eleven opnået FÆRTA, MESTG eller PROEG.

 

Informationerne kan udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

 

Pivot / dashboard:

z8072-faerta_skabelon

(- se andre pivoter og dashboards for Z-udskrifter i Pivot-banken)

 

Se også: