Z423 – Afgangsårsager (aktive elever i perioden)

Z423 har fået en overhaling så den er bedre tunet til EUD-reformen, med bl.a. elevtype, hovedområde og en opdateret grundforløbsdefinition:

 

Formål:

Z423 ser på skoleforløb for AKTIVE elever. Den tager dog IKKE beslutninger i forhold til elevens starter og afslutninger undervejs på en uddannelse – kun den afgang, der står på eleven i EASY, vises. Til gengæld vises en linje pr skoleforløb, eleven har i perioden, men flere ens linjer “slås sammen”, hvis de er ens. Hvis eleven eksempelvis har to skoleforløb efter hinanden, der kun er adskilt af forskellige skoleperioder, vises der to linjer, hvis man har valgt at vise skoleperioder, og en enkelt linje, hvis man har fravalgt en skoleperiode-kolonne.

 

Population:

Alle skoleforløb, der er i gang mellem afgrænsningsdatoerne, medtages.

 

Output:

De felter, der er markeret med rødt her nedenfor, kan variere igennem elevens uddannelse, og være forskelligt fra skoleforløb til skoleforløb. Hvis en elev er med på udskriften på flere skoleforløb, vises alle forskellige forløb. Hvis to forløb så for eksempel kun adskiller sig ved at have forskellige ansvarsområder, og man har fravalgt at VISE ansvaret, skrives kun én linje.

 • Ansvar
 • Lokation / Elevafdeling
 • Udd./betegn.
 • CØSA/betegn. (Hovedområde)(CØSA er knyttet til skoleforløbet under tilskudsmærke UNDER, UNMER eller KOMFI)
 • GH (Nyt: Hvis ikke det er formålsgruppe 01, altså EUD, skrives her formålsgruppens nummer – se nederst)
 • Periodetype / Skoleperiode
 • Elevtype/Elevtype-betegn. (Den elevtype, der var aktuel på skoleforløbets sidste dag)
 • Afgangsårsag / betegn.
 • Lok.Års./Lok.Års.Bet.
 • Perspektiv/Lok.Persp./Persp.Bet.
 • Cprnr/Navn
 • Afgangsdato
 • Aktuelt skoleforløb (på pr.datoen)
 • Aktivitet (Der prioriteres som følger (1. holdplaceringer knyttet til skoleforløb 2. hold med trækningstype 3. seneste afsluttede hold ))
 • Alder (på prdato)/Køn//Kommune/Postnr
 • Antalskolonne med sammentælling, hvis man vælger PDF/HTML output eller N til “Medtag detail”

Antalskolonnen tæller antal elever, der har de forskellige typer skoleforløb med diverse kombinationer af attributter.

I en fodnote nederst, fortælles hvor mange unikke elever på uddannelser, udskriften dækker over.

 

Afgrænsninger (+ betyder at man kan afgrænse med en liste):

 • Fra-/Tildato (medtag alle skoleforløb der overlapper hermed)
 • Pr.dato – bruges til 1.at bestemme elevens alder 2. nuværende skoleforløb. 3. Eleven står som aktiv hvis afgangen sker efter prdatoen.
 • Ansvar
 • Lokation / Elevafdeling
 • Uddannelse / CØSA-formål
 • Aktivitet (tag udgangspunkt i elever, der har gået på dette hold uagtet hvornår de har det, blot det var på samme uddannelse)
 • Medtag kun grundforløb
 • Periodetype / Skoleperiode / Skoleforløb
 • Afgangsårsag / Central afgangsårsag
 • Kommunekode
 • Kun TP1 Elever (medtag kun elever, hvis første tælleperiode havde nummeret 1 )

Afgrænsninger der bestemmer kolonneantallet, ikke antallet af datalinjer:

 • Medtag CØSA-formål (erstatter “Grupper uddannelser”, da det er en mere sigende titel)
 • Vis ansvarsområde
 • Medtag lokation / Medtag elevafdeling
 • Medtag periodetype / Medtag skoleperiode
 • Medtag elevtype
 • Medtag lok.afg.årsag / Medtag Lokale Perspektiver / Medtag Perspektiv Tekst
 • Vis detaillinier (vis eleverne enkeltvis – vælges N her, vises CPR, alder og kommune ikke uanset afgrænsning)
 • Medtag aktivitet J/N
 • CPR visning (0 6 10)
 • Medtag alder (medtager også køn)
 • Medtag kommune

Om GH-feltet:

Der kan stå RKV, GF1, GF2 eller H F i dette felt. Desuden GGF for grundforløb på gammel ordning. Hvis det ikke drejer sig om EUD-forløb, men andre formålsgrupper end 01, skrives F efterfulgt af formålsgruppenummer. Eksempelvis:

F02 Erhvervsgymnasiale uddannelser
F04 Erhvervsakademiuddannelser
F09 Produktionsskoler
F13 Kombineret ungdomsuddannelse
F16 Brobygning og introduktionskurser
F18 10. klasse
F19 Professionsbacheloruddannelser
F23 Uddannelsestilbud til ledige
F25 Introduktionskurser
F41 Pædagogikum
F47 UAK uddannelser fra andre formålsgrupper

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Kom tilbage til oversigten over Bestillinger.

Se også:

 • Z424 (Optag af elever – bruger Z425’s måde at definere uddannelsesforhold, men kan afgrænses mere – ER UNDER OMBYGNING)
 • Z425 – Afgangsårsager (Optag af elever)
 • Overblikssiden over Z-udskrifter, der tæller elever
 • Z426 (Studiestarter)
 • Z427/Z428 (Hhv aktive og optag af elever. Sidestiller praktikforløb med skoleforløb og er således egnet til SOSU)
 • Z8048 – Elevtyper 2 (Alle skoleforløb i perioden)
 • Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (fuld historik)
 • Z8064 – Alle elever med bestemt afgang i en periode og deres eventuelle skoleforløb sidenhen.
 • Z422 Afgangsstatistik på skoleforløbs elever