Z8171 Frafald på GF2

Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.

 

Formål/Population:

Udskriften finder elever med start på GF2  i det valgte år. Er intet år valgt, optræder alle GF2-med startår.

For hver grundforløbselev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator.

Der er særlige regler for, hvordan en elev kan genstarte på grundforløbet på et nyt optag – se populationsreglerne nederst i vejledningen til Z8179.

 

Afgrænsninger:

 • Årstal
 • Vis status efter antal måneder
 • Medtag detaljer – vil man se enkelteleverne, eller blot de overordnede tal til sammenligning med uddannelsesstatistik.dk
 • 0-6-10 Cifre i CPRnr.

 

Output uden detaljer:

 • År (hvis der ikke er valgt et bestemt år)
 • Grundforløbs Status (Hvordan endte grundforløbet. Svarer til statusen i Z8179)
 • Antal

 

Output med detaljer:

 • Grundforløb (uddannelses-kortbetegnelse)
 • Cpr_nr (dog kun hvis der er valgt ét år)
 • Navn
 • Optaget (start på GF1)
 • Grundforløbsslut
 • Grundforløbs Status (se forklaring ovenfor)
 • Forløbsslut (elevens sidste slutdato på sit uddannelsesforløb)
 • Antal_dage_mellem_GF2_og_hovedforløb
 • GF1 fortid (Kom eleven fra skolens GF1)
 • Start- og slut GH. (Fx GF2-H F – eleven vil altid stå som startende med GF2 selvom eleven kom direkte videre til GF2 fra GF1)
 • Elevtype (På GF2-slutdatoen)

 

Se også:

Et bud på et dashboard/pivot ud fra Z8179 forefindes i Pivot-banken.

 

Grundforløbsstatus:

Kan være Afbrud med omvalg hvis der er nyt GF indenfor de valgte antal måneder efter start.

Fuldført, hvis eleven er kommet videre indenfor de valgte måneder efter start eller har disse afgange ’10’, ’11’, ’12’, ’13’, ’14’, ’15’, ’16’, ’17’, ’18’, ’19’, ’32’, ’50’

Afgang 33 og 40 og ikke at være slut med GF endnu giver I gang

Følgende afgangsårsager giver status Afbrud: ‘2’, ’20’, ’21’, ’22’, ’23’, ’24’, ’25’, ’26’, ’27’, ’28’, ’29’, ’30’, ’46’, ’51’, ’52’, ’53’, ’54’, ’55’, ’56’, ’57’, ’58’, ’59’, ’60’, ’61’, ’62’, ’65’, ’67’, ’70’

Elever med over 7 måneders pause i grundforløb får status: ‘Ny GF start mere end 7 måneder efter’

Status kan også være GF skift henover nytår eller ukendt