Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold

Udskriften trækker AUB-tilskudsberettigede skolehjemselever og tæller deres kostdage

Formål:

At kunne danne en faktura til AUB-refusion

 

Særligt for landbrugsskoler

 • Adressen er medtaget for at der kan vurderes afstand i km.
 • Feltet skolehjemsårselev er med for at man evt. kan filtrere på det.
 • Feltet U18 er med og viser, om eleven var under 18 (J) på skoleforløbets startdato

 

Population:

Vis alle skoleforløbselever der:

 • Ikke er forsørger.
 • Har skoledage i afgrænsningsperioden
 • Medtag kun de skoledage, hvor eleven har en skolehjemsbooking på dagen eller dagen før
 • Eleven skal på skoledagen have en igangværende uddannelsesaftale.
 • En ekstern elev er en elev, der har sit skoleforløb på en anden skole. Her kender vi ikke skoledagskalenderen, så alle dage der ikke er weekend/helligdag, regnes som skoledag. Ellers er kravene de samme.
 • Ikke har rekvirenten DIV

 

Output:

 • Elevnavn
 • Skoleforløb (har eleven flere samtidige forløb prioriteres forløb med J til skolehjem, J til skolehjemårselev, at skoleperioden hverken er ER eller EH, at overlap ikke er tilladt, og slutteligt alfabetisk valgt)
 • skolehjem J/N, skolehjemsarselev J/N
 • u18 J/N (på skoleforløbs-startdato)
 • Er eleven intern eller ekstern elev
 • adresse
 • Værelsesnummer / plads
 • Måned
 • Antal_skoledage (pr elev pr måned)

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato / Til dato (Elever med skolehjemsberettigede skoleforløb og skoledage op til en bookingdag, der ligger i perioden)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Z8119 Skolehjemsbookinger
 • Z8193 Skolehjemsberettigede Elever
 • Z8095 Skolehjemsbookinger for skolepraktik
 • Z8139 Skoleforløbselever på hovedforløb berettiget til AUB og befordring
 • Z8095 Skolehjemsbookinger for skolepraktik
 • Z8042 Fridagsmarkering skolehjemselever
 • Z8054 Årselever Skolehjem