Z-udskrifter Nyhedsbrev juni 2017

Vi samler i dette nyhedsbrev op på nyt siden 11.april. Alle ændringer, rettelser og nyheder findes i Z-bloggen.

Seks nye udtræk er blevet til siden sidst:

Elevtælling

Der er mange måder at tælle antal elever på.
Hver controller og målrapportering har sin favorit 🙂

Z8099 indplacerer hver elev på tælledatoen for sin første tælleperiode.

Z8111 tæller hver elev én gang pr. CØSA/uddannelse/GF-HF kombination.

Mere Elevtælling

 

 Hvis man vil følge elevpopulationen fra dag til dag,
er Z8110 en fleksibel variant af Z440.

Skemastatistik

Der findes også allerede mange varianter af analyser på skemabegivenheder.

Alle lærer/aktivitet-kombinationer kan med Z8096 vises for f.eks. at opgøre sygdom.

Andre nyheder

  • En af de nye udskrifter er en tjekliste. Z8098 kigger efter elever, der har et returtegn i navnet, hvilket giver dumme linjeskift i f.eks. CSV-filer. Bestil den og få rettet navnene i EASY.
  • Udskriften Z8096 er til statistik over AMU-elevers kommuner.
  • Skoler der ikke længere får UNI-logins synkroniseret gennem EASY kan få det gennem os. Kontakt os hvis det også gælder jer, for fortsat at få UNI-logins på udskrifterne.
  • FÆRTA-taksameteret markerer som regel en afslutning på et forløb. Det gør MESTG og PROEG også, så nu er de tre blevet sidestillet i de relevante udtræk.

Tilmeld dig nyhedsbreve om Z-udskrifter til din mailboks.