Z8094 – Fraværsbreve

Formål:

Vis fraværsbreve for en gruppe aktive elever

Population:
Vis alle elever med fraværsbreve, som har været skoleforløbsaktive i perioden. Et fraværsbrev defineres her som personfiler med en beskrivelse, der matcher søgestrengen “%raværs%brev%”

Output:

  • CPR
  • Navn
  • Filnavn / Uploadet
  • Uddannelse
  • Beskrivelse
  • Første_skoleforløb/Sidste_skoleforløb (af dem, der overlapper med den valgte periode på elevens uddannelse)

 

Afgrænsninger:

Fra- og tildato (tag udgangspunkt i skoleforløbsaktive elever i perioden)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: