Z0006 – Gymnasialt R005-eksamensudtrækning

Udskriften en støtteudskrift til juni-terminen på de gymnasiale version 4-uddannelser, hvor det automatiske udtræk i EASY ikke virker

 

Formål:

Udtrækket hjælper med at finde elever og prøver, der blev genereret med R005. EASY skriver her, at gymnasiereformens nyeste uddannelsesversion ikke automatisk udtrækker eleverne.
Men Z0006 tager altså udgangspunkt i den seneste R005 kørsel og finder alligevel en liste, der kan være til støtte ved dan manuelle oprettelse af eksamensmarkeringer.

Bemærk at vi har lagt udskriften i den særlige rettighedsgruppe Z-udskrifter-eksamen, så ikke alle skolens administrative medarbejdere kan køre den.

 

Anvendelse:

Efter du har kørt EASY-jobbet R005 uden afgrænsning, kan du køre Z0006 og få en prøveliste. Hvis skolens seneste R005 kørsel er afgrænset på et enkelt hold, bliver Z0005 det også – så får du ikke alle skolens elever og der vil ikke blive taget hensyn til valgfagsholdsprioriteringer.

Hvis du allerede er begyndt at eksamensmarkere, kan nogle af prioriteringerne blive slettet fra det R005 output, udskriften bruger. Derfor kan resultatet blive forkert. Kig efter om nogen elever i dit Z0005 output har prioritet -5. Er det tilfældet, så kontakt os for at få skræddersyet et output med de rigtige prioriteringer. Det koster ikke noget.

Udtrækket er blevet færdigudviklet løbende i løbet af uge 11.

Seneste ændring er
08:24 den 20/3. Version 1.11 i det særlige tilfælde at en 2.g ikke havde tidligere eksamen og gruppe1-eksamen, blev der ikke gjort nok for at undgå 2 C-prøver. Det gør der nu.
12:40 den 17/3. Version 1.10 når der tælles antal af gamle eksamener, skal der ikke tælles karakterer der her Nej til “Medtæller eksamen”.
15:20 den 16/3. Version 1.8 sørger for ikke at udtrække fag, eleven ikke afslutter.
kl. 14 den 13/3 udkom version 1.7.

OBS/Oplæg til evt senere revisioner:

Sitiuationer, der ikke er helt styr på, er omgængere, der har A fags eksamener andre år.

 

Population:

Der kommer en linje pr elev pr. prøve, der er mulighed for at trække. Kolonnen “Udtaget”, er en bedømmelse af, om eleven skal til prøven er feltet tomt, menes det ikke at eleven skal op.
Hver TEAM Danmark elev optræder også med en linje hvor man mindes om at køre dem manuelt.

Der tages udgangspunkt i elever, der er udtrukket i den seneste R005-kørsel, og som har en aktuel skoleforløbsplacering.

Udtaget:

Beskrivelse af UDTAGET-feltet:

 • p1 Den først forekommende grp1 prøve på 1/2 års elever
 • p2 Andre fag end p1, der er udtrukket både MDT og SKR og er niveau B
 • p4 Første runde med helholdsprøver
 • p3 Valgt sådan at eleven har 3 antal prøver i alt efter 2.g (pt fortolkes C-reglen sådan at 2.g prøver at undgå 2 C-prøver i 2.g, ikke hele skoletiden)
 • p5 Helhold-efterbehandling efter p3 udtagelsen – står der et “?” her, har det ikke været muligt at fjerne prøver, så 2.g-eleven skal nok op i sin fjerde prøve i år også.
 • 3g1 Mindst 4 SKR prøver (plus SOP og for htx Tek.fag.A)
 • 3g2a førstkommende A prøve, hvor der findes både SKR og MDT udtrækning, skal være med.
 • 3g2b mindst 3 mundtlige
 • 3g3 ekstra SKR prøver hvis ekstra A fag
 • 3g4 de sidste prøver op til 10 (+ekstra A) i sin gym. tid samlet set
 • 3g5 Dette er en ekstra helholdsprøve der skal sættes på eleven, – står der et “?” her, har det ikke været muligt at fjerne prøver nok. Se om der er en i prøverækken, du alligevel mener kan undværes – ellers må eleven op i mere end normeret – eller ikke hele klassen skal op.

 

Output:

 • Hovedhold (eller bedste gær på hovedholdet)
 • Skoleperiode (1, 2, 3, 1TD eller 2TD eller 3TD)
 • Aktivitet
 • Skolefag / Fagbetegn / Niveau
 • Evalueringsform
 • Cpr_nr / Elev
 • Udtaget (se ovenfor)
 • Antal_gamle_eksamener

Afgrænsninger:

 • Antal cifre i CPR

 

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: