Offentliggørelse af fraværstal på institutionens hjemmeside

Skoler med gymnasial erhvervsuddannelse skal vise skolens samlede fraværstal på sin hjemmeside, og har fået en frist til 28 januar omkring dette.

De skal dels oplyse det fysiske, dels det skriftlige fravær.
UDDATA+ kan hjælpe med at fremskaffe tallene således:

Fysisk fravær

Vores fraværsbillede i UDDATA+ kan vise det fysiske fravær klasse for klasse. Fremsøg hver enkelt hovedklasse, og du vil se klassens fraværsprocent og samlede elevtimer (på tværs af de enkelte elevers fag og valgfagshold). De samlede elevtimer kan så bruges til at vægte klassernes tal til skolens samlede fraværsprocent.

Vælg perioden 2017/2018 som er det, ministeriet har udbedt sig i denne omgang:

Ekstra tip: Hvis skolens gymnasiale elever er sat på samme Elevafdeling, er det måske hurtigere at se elevafdelingen samlet i stedet for klassevis.

Alternativt findes der Z-udskrifter med fravær, f.eks. Z8086. De kan give hele skolens lektioner på én gang, men Der tages ikke højde for, om eleven er dobbelt skemalagt. Begreber som prioriteret og vigende skema er heller ikke regnet med. Endelig kan Uddataplus brugere fritage elever for enkeltlektioner, hvilket Z-udskriften heller ikke kan hente. Så for det mest præcise tal, brug UDDATA+ fraværsmodulet.

Skriftligt fravær

Fraværsbilledet i UDDATA+ kan også vise, hvor mange stillede opgaver, der er afleveret af eleverne, klasse for klasse. Disse data findes ikke i EASY, så de kan ikke hentes med Z-udskrifter. Fremsøg hver enkelt klasse i UDDATA+ og regn sammen.

Se herunder, hvor du skifter mellem fraværsstatistik og opgavestatistik (fysisk og skriftligt fravær):

OBS: Pt virker %-udregningen ikke – men tæller og nævner står korrekt på siden, så du kan udregne den rigtige procentsats selv. Vi håber på at reparere det  i løbet af  i dag (25/1).

 

 

Finder du ikke alle elever?

Nogle skoler har en standardindstilling, der kun tillader at fremsøge elever for de sidste 90 dage. Denne indstilling kan systemadministratoren ændre her: