Z8188 Skemabegivenheder 2

Udskriften trækker skemabrikker og viser en linje pr begivenhed/hold kombination.

Formål:

Udskriften er oprindeligt udviklet til at få overblik over ét fag, og kan også afgrænses på fag.
Den adskiller sig også ved netop at have en linje pr hold/begivenhed, og ikke flere linjer selvom der skulle være flere medarbejdere og lokaler indblandet. Det er sådan, vore forskellige skemastatistikker adskiller sig fra hinanden.

Population:

Der kigges på alle skemabegivenheder – der behøver hverken være tilknyttet hold, lærer eller lokale. Hver begivenhed optræder en gang pr hold.

Op til 6 lokaler og 6 lærere vises i alfabetisk rækkefølge på hver linje. Det første lokales bygning vises også

 

Output:

 • Dag 
 • Starttid/Sluttid
 • Lektionsnr
 • Planlægger (Flexinstallations-nr.)
 • Antal standardlektioner
 • Skolefag/-betegn.
 • Aktivitet/-betegn.
 • Lokalenr1 og dens Bygning
 • Lokale 2-6 af evt. flere alfabetisk
 • Initialer 1-6 af evt flere medarbejdere, alfabetisk (evt. kun afgrænsede medarbejdere)

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato / Til dato (Find skemabegivenheder mellem de to datoer)
 • Aktivitet
 • Skolefag
 • Initialer (bestemmer ikke, hvilke skemabegivenheder, der kommer med, men blot prioriteres det afgrænsede initialer at komme i Initialer1-kolonnen, efterfulgt af de andre i de næste initialer-kolonner)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Udtræk af skemabegivenheder kan laves på flere måder, afhængigt af, om man vil se alle kombinationer af lærere, hold, elever og lokaler. Eller om man kun vil have 1 linje pr begivenhed. Se derfor også:

 • Z8131 – Skemabegivenheder
 • Z8096 – Lærere/Aktiviteter i skema
 • Z8080 – Lærer-elev ratio
 • Z8090 – Lærer-Elev-Hold-Lokale-ratio
 • Z8008 – Skemabegivenheder med flere lærere
 • Z8039 – Skemabrikker i periode
 • Z8057 – Arbejdstimer pr medarbejder
 • Z8108 – Lærerskematimer AMU/IV
 • Z8135 – Lokalebegivenheder
 • Z8192 – Timer på brobygnin