Z8189 – AMU-hold med fag

Formål:

At vise, hvilke fag der er på det enkelte AMU-hold og deres perioder.

 

Population:
Der er en linje pr AMU-hold pr fag pr periode, der er påsat elever.
Hvis der er påsat et fag, uden at der er nogen elever påsat, vises der også en linje. (men så er perioden tom)

 

Output:

  • Aktivitet / kortbetegnelse
  • Elevtal på aktiviteten
  • Skolefag/kortbetegn.
  • Periode eleverne har faget
  • Elevantal på faget

Data sorteres på aktivitetens startdag

 

Afgrænsninger:

  • Fra dato / Til dato (bruges mod holdplaceringer og skoledag-på-holdplaceringerne – alternativt holdets egen periode)
  • Aktivitet
  • Projekt/ansvar

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: