Z800 – Læresteder-liste (Læresteder)

Lærestedslisten kan afgrænses på et datointerval.

Population:

Udtrækket finder alle aftaler, der overlapper helt eller delvist med afgrænsningsdatoerne.

For aftalerne vises lærestedsinformationer og info om eleven.

Output:

 • Aftale startdato/slutdato
 • Læresteds ID
 • SE-nr. / CVR / Pnummer
 • Lærested, Gade, Stednavn, Postnr., Postdistrikt, Telefon
 • Lærestedets kontakt e-mail/kontaktperson/Kontakttelefon
 • Elevens uddannelse,  Elevafdeling, Navn, CPR-nr.
 • Lærestedets løbenummer
 • Aftaletype, Obligatorisk aftaletype, Supplerende type 1-5
 • Version / Speciale / Speciale-betegnelse
 • Virksomheds-email/-telefon
 • Skolenr (Arrangerende eller arkiv-skole?)
 • Elevtype (elevens seneste indenfor aftaleperioden)

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato
 • Til dato

 

Informationerne udskrives som CSV fil.

 

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:


Skriv en kommentar

Du skal være logget på for at kommentere