Z-udskrifter Nyhedsbrev juni 2018

Vi fatter os i mindre korthed i dette nyhedsbrev, der omhandler nyt siden 15.februar. Alle ændringer, rettelser og nyheder findes i Z-bloggen.

6 nye udskrifter

De nye udskrifter spænder over forskellige emner. De er listet som de seks første punkter nedenfor.

Excel-fif

Z8111 Elevpopulation med lokation er grundlag for en ny Power Pivot i Pivot-banken.
Har du en nyere Excel, der kan vise dine Z-udskrifts-data på 3D-kort? Se hvad det kan her: 3D-vejledning – det er ret nemt at gå til.

KPI på CPR-niveau

KPI’en med frafald på UDDATA+ er nu lavet om til at ligne Z429, hvis denne bestilles for aktive elever. Kun elever på intro/brobygning etc. er med på Z429, men ikke KPI’en.
Du kan således analysere dybere i lagkagediagrammerne.

 

Nye udskrifter

  • Z8129: Elever på svendebrevsprøve og deres karakterer.
  • Z8128 Startende aftaler.
  • Z8109 Deltagere pr. efteruddannelsesudvalg.
  • Z8131 Skemabegivenheder er det mest “rå” og omfattende skematræk; det finder alle kombinationer af hold/lærer/lokale.
  • Z8155 trækker alle typer årselever på tværs af de fem årselevudtræk Z8050-54.
  • Z8127 Skolens ansvarsområder.

Andre nyheder

  • Z8033 AMU-overblik, har fået en del takster med til bidragsberegning.
  • Z440 Elevantal, der tæller til- og afgang af elever henover en uge, medtager nu også AMU-elever.
  • Vi har leget lidt med at strikke et hjælpe-regneark sammen til at finde den holdudskrift, du skal bruge.
  • Noget, der gjorde mange Z-udtræk “tunge”, har været elevtype-tabellen. Nu har vi lavet vores egen, hurtigere elevtypetabel, som opdateres regelmæssigt fra EASY.