Z8173 – Mål3-fag over obligatorisk niveau

Det er nu meget nemmere at trække et datasæt, der ligner uddannnelsesstatistik_dk’s Mål 3 tal vedrørende fag over obligatorisk niveau. NB: Udtrækket har fået en overhaling 2/8 2018.

 

NB:

2.okt 2018 blev der rettet en vigtig fejl, der havde vendt udtrækket lidt på hovedet – det viste kun elever der END IKKE havde fag på højeste obligatoriske niveau. Nu markerer den som ønsket elever, der er gået over det obligatoriske niveau for uddannelse/elevtype/speciale-kombinationen.

Formål:

Dette træk giver et resultat meget tæt på Mål3 tallene på uddannelsesstatistik.dk.
Vi har fået yderligere oplysninger om, hvordan de tal dannes siden vi udviklede den tidligere udskrift på dette område, nemlig Z8073. Z8073 har dog stadig sin berettigelse, da den er mere fleksibel. Se forskelle nedenfor.

Udskriften er en af flere udarbejdet til at hjælpe med at besvare mål 3 indikatorerne i Handleplan for Øget Gennemførelse (HPØG)

 

Population / Forskel i forhold til Z8073:

 1. Der tages udgangspunkt i elever med grundforløbsprøve, baseret på fagets fagkategori. Z8073 tager alle elever med uanset om de så er på GF1, Hovedforløb eller har afbrudt.
 2. Der medtages kun fag, som eleven har karakterer i. I Z8073 var det afgrænsbart, hvilket gjorde at man kunne skønne mål 3 niveauet for et kommende skoleår.
 3. Tidsafgrænsningen medtager elever, der har offentliggørelsesdato for en karakter i grundforløbsprøve-faget den angivne periode og der medtages så alle GF2-fag, eleven har haft. I Z8073 skulle man bare afslutte selve faget i den afgrænsede tidsperiode.

Udtrækket viser en optællingslinje pr uddannelse, til sammenligning med datavarehuset.
NB: Datavarehuset viser i skrivende stund for 2016 tal fra “Første halvår” – det viser sig at inkludere juli og måske august.

Hvis man vælger at se detaljer, kommer der en linje pr fag for eleverne i grundpopulationen. Elever uden fundne fag på GF2, medtages også med en enkelt linje.

 

Output:

 • Udd. betegnelse
 • Antal elever med mindst ét fag over obligatorisk niveau
 • Antal elever med grundforløbsprøve i perioden i alt.

Hvis Ja til at se detaljer :

 • Uddannelsesnummer / -betegnelse
 • CPR / Navn / Afgangsårsag / -betegnelse / -dato
 • Elevtype* / Elevtype-kortbetegnelse
 • Speciale / Skolefag / Skolefag_bet /
 • Første start på skolefaget / Sidste slutdato for skolefaget
 • UVM fagnr
 • Elevens Højeste UVM-fags-niveau
 • Det højeste krævede niveau for uddannelsen/specialet/elevtypen
 • Over_niveau (For det enkelte fag – viser man ikke detaljer, kommer der et 1 tal for elever med mindst 1 fag over niveau.)

*) Elevtypen er taget på fagets sidste dag. Er der ikke fundet fag på eleven, så på grundforløbsprøve-datoen. Efterfølgende kolonner er tomme, hvis der mangler fag, dog sættes der et nul i sidste kolonne.
Afgrænsninger:

 • Fra dato / Til dato (Vis kun elever, der har grundforløbsprøve-karakter mellem de to datoer)
 • Medtag detaljer (En linje pr elev eller pr fag)
 • 0, 6 eller 10 cifre i CPR

NB: Dette er et “tungt” træk, der let går i timeout. Kør det derfor gerne som Planlagt Job.

 

Informationerne kan udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se et forslag til pivot fra pivot-banken

 

Se også:

 • Siden om HPØG 2019
 • Z8073 – Fag over obligatorisk niveau (gammel, men fleksibel version)
 • Z8174 – Elever med fag på ekspertniveau
 • Z8075 – Elever med Støttefag og Bonusfag