Z8079 Ny Mål 2

Udtrækket viser grundforløbselever og deres status 3 måneder (eller anden periode) efter afslutning.

NB: Pga performance problemer er der nu udviklet en anden anbefalelsesværdig definition: Z8179, der også tættere følger STIL’s definition af “Frafald på grundforløb til og med uddannelsesaftale eller skolepraktik på hovedforløb”.

Bemærk:

Der er lavet en ændring i forhold til G2 Praktik elever i januar 2018, så hvis man bruger den i arbejdet med HPØG2018, bør sikre sig, at de forskellige Z8079-træk, man bruger i rapporteringen, er trukket enten før januar eller efter 30/1 2018. (Og elever med afgangskode 66: Afbrudt Udveksling udelades)

Formål:

Udskriften er udarbejdet til at hjælpe med at besvare mål 2 indikatorerne i Handleplan for Øget Gennemførelse (HPØG)
Specielt for denne udskrift er det, at:overgangsfrekvens

 1. Både gamle og nye grundforløbsformer medtages. Man kan altså med sindro bestille langt bagud i tid.
 2. 7 måneders reglen for genstart på Grundforløb respekteres.
 3. Elevernes “skæbner” 3 måneder (eller anden periode) efter er forsøgt matchet “Overgangsfrekvens” under “Klare mål 2” fra “HPØG 2017”

 

Population

Udtrækket tager udgangspunkt i elever, der har debuteret på en ny eller gammel grundforløbsform. Fraregnet er elever med central afgangskode 1 for “ikke mødt”, afgang 31, eller 66: “Afbrudt Udveksling”, samt RKV og visse intro/præsentations-uddannelser (‘332′,’2560′,’2575′,’988’).

Udtrækket ser efter 7 måneders afbrud af grundforløb. Hvis der findes sådan en pause, regnes det som to forskellige uddannelsesforhold, og der kigges i revisionssporet efter historiske afgange for det ældste forhold.

Udtrækket skal behandle alle skolens skoleforløb uanset afgrænsning, så det kan tage lang tid at trække – brug Planlagt bestilling for at undgå timeout-issues.

Grundforløbets slutning er enten elevens afgangsdato eller en dato for FÆRTA-taksameter.

 

Afgrænsninger:

 • Årstal – efterlad det tomt for at se hele skolens historik, hvor mange elever fik hvilken status pr år
 • Antal dage – som default 92=3måneder. Men man kan regulere hvor langt efter grundforløbsafslutning man vil se her.

 

Output v tomt årstal:

 • År / Status / Antal

 

Output v valgt årstal:

 • Grundforløb (uddannelses-kortbetegnelse)
 • Cpr_nr
 • Navn
 • Optaget_dato
 • Ansvar-/Projektområde
 • Ikke elevens debut (Stjerne hvis eleven har en grundforløbs-genstart her – i henhold til 7 måneders reglen)
 • Slut_på_GF
 • Status (i forhold til indikator 2.4)
 • Gammel Status (se nedenfor)

 

Status:

Eleverne tildeles status efter hvad de først matcher på denne liste:

 1. Ukendt Grundforløbets afslutning ligger efter dags dato. (Nyt 30/1)
 2. Uddannelsesaftale: Aftale påbegyndt eller godkendt indenfor den valgte periode. Også G2 Praktik* – aftaler kommer nu med her – se “Gammel Status”)
 3. Skolepraktik: Skolepraktik startet indenfor den valgte periode
 4. Ingen aftale, men har haft. Der findes kun slettede aftaler indenfor den valgte periode.
 5. Hovedforløb: Der findes skoleforløb på hovedforløb (gammel eller ny slags) startet indenfor den valgte periode
 6. Ny start mere end 7 måneder efter: Der findes mere grundforløb efter en pause på 7 måneder.
 7. Frafald under grundforløb. Eleven er afgået med en af central-koderne:
  ‘2’,’20’,’21’,’22’,’23’,’24’,’25’,’26’,’27’,’28’,’29’,’30’,’46’,’51’,’52’,’53’,’54’,’55’,’56’,’57’,’58’,’59’,’60’,’61’,’62’,’65’,’67’,’70’
 8. Frafald efter grundforløb: Eleven er afgået med en af koderne:
  ’10’,’11’,’12’,’13’,’14’,’15’,’16’,’17’,’18’,’19’,’32’,’50’
 9. Ukategoriseret afgang: efterfulgt af afgangsbetegnelsen. Alle andre afgangskoder, herunder pt fuldført GF1.
 10. Ukendt: De 3 måneder (eller hvor lang periode man nu har valgt) siden grundforløbsafslutning er ikke gået endnu

Gammel Status*:

16/1 2018 begyndte vi at kigge efter G2 Praktik – elever, der sådan set har deres hovedforløbs-aftale sikret fra starten af grundforløbet. For at se omfanget af denne ændring, vises resultatet af udskrifter kørt før 16/1 2018, hvis det afviger fra det nye træk.
En G2PRA-elev regner vi som have påbegyndt hovedforløb, hvis der både er en FÆRTA for grundforløbet og et skoleforløb på hovedforløbet (uanset hvor langt ude i fremtiden det er) (Nyt 30/1)

 

Se også:

Flere bud på dashboard/pivot ud fra Z8079 forefindes i Pivot-banken.

 • Siden om Mål 2 tal til HPØG
 • Siden om HPØG 2018
 • Z8070 – GF1 til GF2 overgange
 • Z8171 Frafald på GF2
 • Z8072 – 3 måneder efter fuldført grundforløb
 • Z8022 – Nye elever pr år målt på tælleperiode
 • Z8077 – Nye elever pr år målt på tælleperiode (CØSA)
 • Z8179 – Frafald på GF til og med HF