3D kort i Excel

Hvis du har Excel 2016 eller Office 365, har Excel en funktion, der hedder 3D-kort.

Det kan bruges i forbindelse med Z-udskrifter, der indeholder adresser i form af gade, sted, by og/eller kommune.

For eksempel:

  • Ansøgninger – hvor søges der fra? Og for ikke-folkeskole-ansøgninger også en tidsudvikling.
  • Elevpopulation – hvor bor skolens elever.
  • Skolehjemselever – hvor kommer de fra (hvis ikke de har flyttet folkeregisteradr.)?
  • Fravær – er det relateret til skoleafstand?
  • Karaktergennemsnit – er det relateret til boligområder?
  • Læresteder – hvor ligger de

I det følgende eksempel har jeg taget udgangspunkt i noget helt andet, nemlig Årselever. En fiktiv Z8050 på den fiktive “Samsø SOSU Skole”.

Arket er her: 3D ÅE showcase

Man kommer ind i 3D-visningen ved at trykke på Indsæt->3D-kort. (RØD cirkel)

Fordi der allerede er lavet en visning i regnearket her, kan man vælge Præsentation 1, der allerede er lavet.

Starter man i stedet en ny præsentation, vil arket komme med nogle kvalificerede bud på, hvilke kolonneoverskrifter, der omhandler adresser i en eller anden form. (BLÅ cirkel herover)

Ud over menupunkterne i toppen, er der til venstre en liste over de scener, jeg har lavet.
I højre side er der en række områder: Placering, højde, Kategori, Tid og Filtre

Arket gættede selv på at kolonneoverskriften By beskrev By, at Gade er gade etc. Ellers kan det styres i Placerings-området:

Jeg har valgt at kombet beskriver en Region. Man kan ikke have to felter til at vise Gade – man skal vælge den bedste i dataserien.

Scene 1 viser en firkant på Samsø og en i Odder.

Det er fordi Z8050 viser postdistriktet som By, og hele Samsø tilhører samme postdistrikt. Og at søjlerne er så flade, at de er firkanter, viser blot, at der findes data de to byer, ikke hvor mange, for jeg har ikke valgt noget til at illustrere Højde.

Scene 2 har jeg dels valgt efternavn som højde, dels valgt “Kortnavne” i menuen (Rød cirkel herunder), for at se stednavne på kortet. Bemærk at alle søjler bliver lige høje. Så hvis der bor en elev på Bakkevej 1 og en elev på Bakkevej 2 bliver det til to søjler ved siden af hinanden. Man skal således overveje at lave en gadekolonne i sit regneark, der har skrællet husnummeret af, således at der kommer en søjle med højden 2 på Bakkevej.

Perspektivet er justeret med pileknapperne i bunden til højre på kortet.

Sådan er der valgt i højresiden. Bemærk de 10% i hjørnet. Det beskriver andelen af data, hvor Excel ikke kender til gaden – prøv at klikke på den – du får en lister over de gader, den ikke kan finde.

Scene 3 viser jeg hvad Kategori kan. Her CØSABET, som giver forskellig farve til de to uddannelser i arket. Kommunenavnet er i disse data det samme som postdistriktet.

 

I scene 4 leger jeg med STED, for at se, om jeg kan placere eleverne i de forskellige landsbyer på Samsø:

Det går ikke så godt: Ørby blivertil Orby i England, og Nordby tolkes som Nordby på Fanø. Kun Tranebjerg kendes – resten er ukendte og ligger i de 10%, man kan klikke sig frem til i højre side.

Scene 5: Kategorien er nu Elevtype, og de fordeles på By. Det nye er, at jeg sætter tælledato som tidsenhed. Tryk nu play og se, hvordan Årselevbidraget i kroner (som er valgt som højde) vokser dag for dag. Tiden kan ses i øverste venstre hjørne når der trykkes play.

Man kan overveje at lave en formel, der viser fuld adresse: “Gade, (Sted, ) By, Danmark” i samme felt. Så skulle det være muligt at placere alle elever korrekt på gadeniveau. Eller by, Danmark for byniveau.