Z-udskrifter Nyhedsbrev august 2017

Få overblik over mulighederne for at tælle elever og se sommerens 6 nye udskrifter.

Læs her de vigtigste nyheder siden seneste brev fra 2. juni. Alle ændringer, rettelser og nyheder findes i Z-bloggen.

Hvor mange elever…

 

De hyppigste spørgsmål, vi får, handler om at tælle antal elever på den ene eller anden måde. Vi har forsøgt at give jer og os selv et overblik over den type udskrifter med en ny overbliksside over elevtælling.

To nye simple udskrifter til lærere

Z8115 viser dagens ulovlige fravær og er nyttig for studievejledere. Den er med i rettighedsgruppen “Z-lærerudskrifter“, ligesom holdskemaet Z573 .

Elever med højniveau-fag

Z8073 (fag over obligatorisk niveau) har fået et løft, så den også er anvendelig til statistik over de gymnasiale uddannelser, hvor antallet af A-niveau-fag er det interessante.

Andre nyheder

 • På fredag 18/8 er der tilmeldingsfrist til Pivot/Z-kurset i Aalborg. Det afvikles sidst i august. Sidst i september kan man komme på det samme kursus hos UDDATA i Svendborg.
 • Z8112 viser skolens bidragsperioder. Den er inspireret af EASY’s A694b og A696b og kan bruges til budgettering og opfølgning.
 • Z8113 Dimittenddata med kontakt-oplysninger på afgåede elever (NB: Må kun bruges så længe man CPR-opdaterer de elever).
 • Z8114 viser elever med uddannelsesaftale og karakterer, som mesteren evt. skal kende.
 • S0000 med komplet information om en enkelt skemabegivenhed.
 • Tre udskrifter er egentlig to år gamle, men er aldrig blevet beskrevet i nyhedsbreve:
  Z8041 viser intro-/brobygningselevers skæbne.
  Z8042 tjekker om man har skemalagt skolehjemselever forkert.
  Z8043 viser aflyste hold.

Tilmeld dig nyhedsbreve om Z-udskrifter til din mailboks.