Z8118 Elevtrivselsundersøgelsen 2018

Man skal som i 2017 igen bruge Z8118, der er udviklet sammen med Ennova, til ETU.

Formål:
I samarbejde med Ennova udviklede vi sidste år et træk til ETU’en, der henter alle relevante elever, og giver et intelligent bud på, hvilke hold, forløb og uddannelser de skal optræde på. Z8118 er også den anbefalede til undersøgelsen i 2018.

Se tilmeldingssiden hos Ennova 2018.

 

ETU i 2015-16:
Vi har tidligere udviklet Z8048 og Z8092, der medtog hhv. alle skoleforløb og alle hold. Ulempen var, at de i sagens natur ikke medtog elever, der hhv. havde holdplacering uden at have skoleforløb, eller omvendt.

 

Nyt til 2019:
Man kan nu vælges til at medtage værgeCPR, hvis elev eller værge skal underrettes om ETU i e-boks inden undersøgelsen. Læs den nye bekendtgørelse

Population:
Z8118 ser både efter elever med holdplaceringer og skoleforløbsplaceringer, så ingen overses.
Til gengæld foretages nogle valg og prioriteringer, der er afstemt med Ennova og en række testbrugere.

Der er en afgrænsning hvor man helt kan udelukke de nævnte uddannelser ved at udelade brobygning. Og selvom du medtager dem, prioriteres et evt. brobyg/intro forløb efter alle andre forløb. Brobygning/intro uddannelsesnumre er listet nederst på denne side.

AMU-aktiviteter medtages ikke!

 

Definition:
For en vilkårlig elev vælges i prioriteret rækkefølge:
1. Alle skoleforløb-holdplacering-kombinationer
2. Holdplaceringer for elever, der har skoleforløb i samme periode, blot ikke koblet sammen.
3. Skoleforløb, der ikke har en tilkoblet holdplacering
4. Holdplaceringer for elever, der ikke er nævnt endnu (undtagen AMU)

For hver CPR nummer nummereres jeg så datalinjerne efter:
A. Om det er en brobygning/intro-uddannelse (i så fald prioriteres de sidst, hvis man har valgt at medtage dem)
B. For gymnasiehold, om det er et hold med Danskfaget på.
C. Nummeret 1-4 herover.
D. Prioriter hold med trækningstype først (dette er irrelevant for fx SOSU)
E. Tag det tidligste forhold, målt på holdstart, alfabetisk hold, dernæst skoleforløbsstart, alfabetisk forløb, og slutteligt vælges seneste elevtype hvis eleven havde flere i perioden.

Man vil så kunne afgrænse om man vil se alle forhold på hver elev, eller kun det forhold, der får nummer 1 efter denne model.

 

Afgrænsninger med defaultværdier:

  • Fra dato 1/10 2018
  • Til dato 1/12 2018
  • Medtag  alle elevens forhold : Nej (vælg kun førstevalget pr. CPRnummer efter punkterne A-D)
  • Udelad brobyg/intro etc,  : Ja
  • Antal CPR-cifre: 6
  • Medtag Værge: N

(Et værge-CPR kommer med, med samme antal valgte cifre som valgt for eleven, hvis denne er under 18 eller umyndig)

 

Output:

Vi viser alle parametre, som skolerne kan tænkes at ville inddele eleverne i.

 • UNI_Login
 • Navn, CPR
 • Aktivitet, -kortbetegnelse, Holdstart og -slut
 • Skoleforløbsstart og -slut Skoleforløb
 • Uddannelse / -betegnelse / VERSION / Skoleperiode / Periodetype / CØSA / -betegnelse
 • Ansvar / Projekt (findes via skoleforløbet – dog via aktiviteten for gruppe 4 i definitionen)
 • Elevafdeling / Lokation
 • Afgangsdato / -årsag / -betegnelse
 • Grund- eller hovedforløb på periodetypen (se GH-definition nederst i Z425-vejledningen)
 • DSnummer
 • Elevtype / -betegnelse
 • Linjenummer på elevens forløb efter den definerede prioritering (hvis man har valgt at se alle forløb.)

 

Arbejdsgang:

 1. Bestil Z8118 med default parametrene, og overvej, om resultatet ser godt nok ud:
 2. Er alle uddannelserne i datasættet relevante for jeres undersøgelse?
 3. Er der UNI-logins på alle elever? Måske mangler I UNI-Login opdatering? (Link til vores UNI-Login hjælpeside)
 4. Er der elever med afgangsdato?
 5. Ser det ud til at være de rigtige ansvarsområder/lokationer/hold/skoleforløb eller hvad I nu synes, eleverne skal opdeles i?
 6. Hvis alt ser rigtigt ud, kan du fjerne CPR-kolonnen og andre irrelevante kolonner og sende det til Ennova.
 7. Hvis ikke, kan du analysere nærmere ved at bestille Z8118 med Ja til at medtage alle forløb.
 8. Hvis du er uenig i nummereringen, kan du sortere hele datasættet efter dine foretrukne parametre, så hver elevs vigtigste forløb står over resten af elevens forløb.
  Derefter fjerner du alle dubletter af elever med “Fjern dubletter”-knappen i Excel. Marker, at du skal fjerne dubletter på CPR.
  Fjern igen CPR samt elever uden UNI-logins og send Ennova det endelige resultat.

 

Definition af brobygning, intro, praæsentation, kombination og EUD10:
1000                 Brobygning
1102                 1102 Brobygning, Tekniske grundforløb.
1104                 Introduktionskurser, under brobygning, tekn.udd.
1114                 Introduktionskursus, brobyg. EUD-tek.-enkeltfag
1902                 1902 Brobygning, Merkantilt grundforløb.
1904                 Introduktionskurser under brobygning, merkantileud
1914                 Introduktionskurser, brobyg. merk.EUD-enkeltfag
2000                 SOSU Brobygning, introduktion
2006                 SOSU, brobygning, enkeltfag
2121                 Brobygning til EUD, unge ydelsesmodtagere
2551                 Præsentationskursus, tekniske uddannelser
2552                 Præsentationskursus, merkantile uddannelser
2560                 Introduktionskurser
2570                 Brobygning til merkantile EUD
2571                 Brobygning til gymnasiale uddannelser
2575                 Brobygning til tekniske EUD
3014                 Introduktionskursus under brobygning, HHX
3022                 Introduktion til stx (brobygning)
3023                 Brobygning stx, enkeltfag
3024                 Brobygning, HHX-enkeltfag
3031                 Introduktion til hf (brobyg)
3033                 Brobygning hf enkeltfag
3314                 Introduktionskursus under brobygning, HTX
332                   EUD10
3324                 Brobygning, HTX-enkeltfag
3454                 Introduktionskursus, brobygning, landbrug
988                   Kombinationsforløb
Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: