Z8035 Elever i Skolepraktik

Dette er en klon af EASY-A udskriften A742, dog beriget med elevernes adresser.

Udskriften viser oplysninger om elever, der i en given periode er i skolepraktik.

Udskriften kan benyttes til en kontrol af, om alle de elever, som er i skolepraktik på skolen, har fået oprettet skolepraktikperioder, eller om der mangler nogle elever eller skolepraktikperioder for disse på udskriften.

 

Output:

 • Uddannelse / udd.-betegnelse
 • Version
 • Speciale
 • Skoleperiode
 • CPR-nr.
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Startdato
 • Slutdato
 • TMK – + en *-stjerne efter tilskudsmærkekombinationen, hvis eleven på bestillingsdatoen er på hovedforløbs-skoleforløb (dog ikke skoleperiode KA).
 • SMK
 • Hold (Førstkommende) / Lokation for holdet
 • Gade/ Sted / Postnr. / By
 • Udskrifts_dato
 • Sidste skolepraktikslut for eleven / Første hovedforløbs-skoleforløbs start / Differensen imellem de to i antal dage. (Nye)

De blå attributter herover vises kun hvis du har afgrænset på én dag og ikke en periode. Det er designet til et specielt workflow.

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato
 • Til dato
 • Udelad CPR-nr.
 • Udelad CPR-løbenr.

 

Oplysningerne udskrives som CSV fil.

 

Se også:

 


Skriv en kommentar

Du skal være logget på for at kommentere