Z822 – AMU-liste med EAN-nr. (AMU-liste med EAN-nr.)

 

Formål:
Her er det muligt at trække en liste på AMU-kurser med deltagernes CPR-numre og tilhørende virksomheder samt disses CVR-nummer til fakturering.

 

Population:
Alle aktiviteter, der matcher det afgrænsede navn, medtages, hvis der er holdplacerede elever med lærested.

Der er ingen tidsafgrænsning, så man får alle elever tilknyttet virksomheden i skolens historie.

 

Output:

  • Aktivitet
  • CPR-nr.
  • EAN-nr.
  • Virksomhed CVR-nr.

 

Afgrænsninger:

  • AMU-kurser

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

  • Overbliksside over AMU-udskrifter
  • Z832 – AMU hold og varigheder
  • Z840 – AMU-elever opgjort pr periode