Z8132 Fravær og arbejdsgiver (ugebaseret)

Finder det ugebaserede fravær på elever på et hold.

Population:

Der kommer en linje pr elev som har gået på GF1 eller GF2, evt. på det valgte hold.

Output:

Der ledes efter den første indgåede aftale under elevens grundforløb, og arbejdsgiveren findes derudfra.

For de elever findes så skema og ugebaseret fravær i den valgte periode.

 • Cpr
 • Fornavn/Efternavn
 • Gade/sted/postnr/postdistrikt
 • Værge_cpr (hvis eleven er under 18)
 • CVR
 • Arbejdsgivernavn / -adresse
 • Uge nummer
 • G / I / F-fravær og Total_fravær
 • Total_skema
 • Total_procent ud fra de to foregående tal

 

Afgrænsninger:

 • Fra- / tildato
 • Hold
 • Antal CPR cifre

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Z801 Fravær-uge-baseret
 • Z610 Fraværs-statistik – aktivitet (Ugebaseret)
 • Z611 Fraværs-statistik – skoleforløb (Ugebaseret)
 • Z612 Fraværs-statistik – kontaktlærer (Ugebaseret)