Z8051 – Årselever Skolepraktik

 

Formål:

Årselevbidrag for skolepraktikelever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot

 

Population:

Find alle bidrag, hvis bidragsperioder overlapper med afgrænsningsdatoerne.

Hvis man kun vil have bidrag med tælledato mellem afgrænsningsdatoerne, må man efterfølgende filtrere i regneark.

 

Output:

Kolonnerne matcher dem fra Z8050, der handler om fuldtidselever. De kolonner, der ikke giver mening for skolepraktik er røde her og bliver tomme i outputtet:

 • CPR nr / Fornavn / Efternavn
 • Elevtype / – betegn.
 • Bidragsstart / -slut / Tælledato
 • Bidrag i måned (Den del af bidragsperiodens bidrag, der ifølge skoledagskalenderen er produceret i Bidragsmåned) NB: Alt bidrag lægges for skolepraktiks vedkommende på tælledato.
 • Antal skoledage i måned/Skoledage i bidragsperiode (Hvordan “Bidrag i måned” er beregnet) NB: Alt bidrag lægges for skolepraktiks vedkommende på tælledato – derfor er disse to kolonner 0.
 • Bidragsmåned
 • Skoledagskalender
 • Skoleforløb
 • CØSA / -betegnelse
 • Ansvar
 • Kommune / -betegn.
 • Afgangsårsag for eleven
 • Uddannelse /-betegn
 • Gade / Sted / postnr / By
 • ÅE rekvirent
 • Projektområde
 • Skoleperiode / Periodetype
 • TMK
 • Kun EASY-version: Anvendt Takst (‘PRTAX’)
 • Kun EASY-version: Beregnet bidrag (som takst gange “Bidrag i måned”)
 • Kun EASY-version: ØSE-ansvar
 • Speciale
 • Adgangsvej

 

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (tælledatoer mellem de to datoer)
 • Uddannelse (afgræns på 1 uddannelse eller lad den være tom og vis alt )
 • Anvendt finansår (brug takst fra dette år på alle data – til hvis der ikke er udkommet takstkatalog for det nye år endnu)

Regneark:

Filen “Z8050 pivot eksempel.xlsx” er et simpelt eksempel på visning af ÅE data enten fordelt på skoledage eller lagt på tælledage.

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: