Z8050 – Årselever Fuldtid

 

Bemærk:

Dette er et meget ressourcekrævende udtræk, så man kan med fordel undgå en timeout ved at køre Z8050 som et planlagt job.
Vælg “Planlæg” i stedet for “Bestil” i bestil-billedet, og sæt interval for autobestilling til 0.
Når jobnummeret skifter fra blåt til gult og til sidst grønt, vil man kunne finde sine data ved tryk på “Fil”-knappen eller tilgå sin UBOX.

 

Formål:

Årselevbidrag for fuldtidselever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot

 

Population:

Find alle bidrag, hvis bidragsperioder overlapper med afgrænsningsdatoerne.

Hvis man kun vil have bidrag med tælledato mellem afgrænsningsdatoerne, må man efterfølgende filtrere i regneark. (vælg dette for at sammeligne med en indberetning!)

 

Output: (NB: UDDATA+ versionen har ikke alle kolonner med pt)

 • CPR nr / Fornavn / Efternavn
 • Elevtype / – betegn.
 • Bidragsstart / -slut / Tælledato / Indberetningsdato
 • Bidrag i måned  (Den del af bidragsperiodens bidrag, der ifølge skoledagskalenderen er produceret i Bidragsmåned)
 • Antal skoledage i måned/Skoledage i bidragsperiode (Hvordan “Bidrag i måned” er beregnet)
 • Bidragsmåned
 • Skoledagskalender
 • Skoleforløb
 • CØSA / -betegnelse
 • Navisionansvar/ -formål
 • Ansvar
 • Kommune / -betegn.¤
 • Afgangsårsag for eleven
 • Uddannelse /-betegn
 • Gade / Sted / postnr / By
 • ÅE rekvirent
 • Projektområde
 • Skoleperiode / Periodetype
 • TMK
 • Anvendt Takst¤
 • Beregnet bidrag¤(som takst gange “Bidrag i måned”)
 • Forløbsgruppe¤
 • Skoleforløbsansvar (hvis valgt*)
 • Arbejdsgiver/Lærested¤ (på tælledagen. Skulle man have to samtidige aftaler – vælges den ene)
 • Bygnings- og fællestakst og deres beregnede beløb ud fra bidrag¤

¤: (findes ikke i UDDATA+ version)

 

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (brug kun bidrag, der overlapper med de to datoer)
 • Anvendt finansår¤ (brug takst fra dette år på alle data – til hvis der ikke er udkommet takstkatalog for det nye år endnu)
 • Indberetningsmåned¤ (J/N) – Ved J: Alt bidrag fra kalenderdage efter den 15. i måneden sættes til måneden efter. Således dækker bidragsmåneden april over perioden fra 16.marts-15.april. Vælger man N, bruges bare kalendermåned.
 • Medtag Konto¤ – *medtager ØSE-ansvaret fra skoleforløbskontoen.
 • Antal CPR-cifre

¤: (findes ikke i UDDATA+ version)

 

Regneark:

Filen “Z8050 pivot eksempel.xlsx” er et simpelt eksempel på visning af ÅE data enten fordelt på skoledage eller lagt på tælledage. (lavet før forløbsgruppe kolonnen kom til)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: